SMMM Staj Başlatma (Video Ders Paketi)

Bu Paketin Müfredatı
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Maliyet Muhasebesine Giriş ve Satışların Maliyeti Tablosu
45:36
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Maliyet Muhasebesine Giriş ve Satışların Maliyeti Tablosu
45:36
 (SMMM Staj Başlatma) 02 - Maliyet Muhasebesine Giriş ve Satışların Maliyeti Tablosu (Soru Çözümü)
18:21
 (SMMM Staj Başlatma) 03 - Maliyet Muhasebesine Giriş ve Satışların Maliyeti Tablosu (Soru Çözümü) -2
39:55
 (SMMM Staj Başlatma) 04 - Maliyet Muhasebesinde Temel Kavramlar ve Giderlerin Sınıflandırılması
47:05
 (SMMM Staj Başlatma) 05 - Maliyet Muhasebesinde Temel Kavramlar ve Giderlerin Sınıflandırılması - 2
01:13:13
 (SMMM Staj Başlatma) 06 - Tek Düzen Muhasebe Sistemi
01:14:32
 (SMMM Staj Başlatma) 07 - İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri
50:42
 (SMMM Staj Başlatma) 08 - İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri Soru Çözümü (İşçilik Maliyetleri)
32:42
 (SMMM Staj Başlatma) 09 - İşçilik
25:10
 (SMMM Staj Başlatma) 10- Maliyet Dağıtımları
35:55
 (SMMM Staj Başlatma) 11 - Maliyet Dağıtımı Soru Çözümü
55:23
 (SMMM Staj Başlatma) 12 - Standart Maliyet Yöntemi
01:10:47
 (SMMM Staj Başlatma) 13 - Birleşik İmalat - Üretim Kayıpları - Bütçeler
50:11
 (SMMM Staj Başlatma) 14 - Safha (evre) Maliyet Yöntemi
01:27:33
 (SMMM Staj Başlatma) 15- Sipariş Maliyet Yöntemi
43:07
 (SMMM Staj Başlatma) 16 - Çıkmış Soru Çözümü
54:27
 2021 - 01 - Maliyet Muhasebesi Soru Çözümü
02:50:25
 2021 - 02 - Maliyet Muhasebesi Soru Çözümü
02:31:07
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Finansal Muhasebe Temel Kavramlar
01:51:17
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Finansal Muhasebe Temel Kavramlar
01:51:17
 (SMMM Staj Başlatma) 02 - Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve Kavramları
46:52
 (SMMM Staj Başlatma) 03 - 11.Menkul Kıymetler Grubu
43:57
 (SMMM Staj Başlatma) 04 - 12.Ticari Alacaklar Grubu
01:18:45
 (SMMM Staj Başlatma) 05 - 15.Stoklar Grubu
01:16:17
 (SMMM Staj Başlatma) 06 - Duran Varlıklar Grubu
01:52:04
 (SMMM Staj Başlatma) 07 - 26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Grubu
35:37
 (SMMM Staj Başlatma) 08 - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Grubu
55:52
 (SMMM Staj Başlatma) 09 - 32. Ticari Borçlar Grubu
56:02
 (SMMM Staj Başlatma) 10 - 5.Özkaynak Grubu
01:02:37
 (SMMM Staj Başlatma) 11 - Gelir Tablosu Hesapları
51:20
 (SMMM Staj Başlatma) 12 - 65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar
22:37
 (SMMM Staj Başlatma) 13 - Soru Çözümü
47:01
 (SMMM Staj Başlatma) 14 - Uluslararası Muhasebe Kaynakları
36:40
 (SMMM Staj Başlatma) 15 - Soru Çözümü
39:22
 (SMMM Staj Başlatma) 16 - Soru Çözümü
01:21:23
 (SMMM Staj Başlatma) 17 - Soru Çözümü
01:28:35
 (SMMM Staj Başlatma) 18 - Soru Çözümü
30:41
 2021 - 01 - Finansal Muhasebe Soru Çözümü
02:44:24
 2021 - 02 - Finansal Muhasebe Soru Çözümü
02:55:55
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları - TMS1
01:34:42
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları - TMS1
01:34:42
 (SMMM Staj Başlatma) 02 - TMS1 Soru Çözümü - TMS2
38:12
 (SMMM Staj Başlatma) 03 - TMS7 - TMS8
53:57
 (SMMM Staj Başlatma) 04 - TMS11 - TMS12 - TMS16
01:16:37
 (SMMM Staj Başlatma) 05 - TMS17 - TMS18 - TMS19 - TMS20 - TMS21 - TMS23
01:42:34
 (SMMM Staj Başlatma) 06 - TMS24 - TMS26 - TMS28 - TMS32 - TMS33 - TMS34
49:45
 (SMMM Staj Başlatma) 07 - TMS36 - TMS37 - TMS38 - TMS40 - TMS41
01:16:09
 (SMMM Staj Başlatma) 08 - Soru Çözümü
01:31:40
 (SMMM Staj Başlatma) 09 - Soru Çözümü
01:31:40
 (SMMM Staj Başlatma) 10 - Soru Çözümü
01:00:30
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Denetim Kavramı ve Denetim Standartları 1
52:27
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Denetim Kavramı ve Denetim Standartları 1
52:27
 (SMMM Staj Başlatma) 02 - Denetim Kavramı ve Denetim Standartları 2
01:16:10
 (SMMM Staj Başlatma) 03 - Bağımsız Denetim Süreci
51:14
 (SMMM Staj Başlatma) 04 - Bağımsız Denetim Süreci 2
01:15:01
 (SMMM Staj Başlatma) 05 - Bağımsız Denetim Süreci 3
31:32
 (SMMM Staj Başlatma) 06 - Bağımsız Denetim Süreci 4
43:05
 (SMMM Staj Başlatma) 07 - İç Kontrol Sistemi
56:32
 (SMMM Staj Başlatma) 08 - İç Kontrol Sistemi 2
49:32
 (SMMM Staj Başlatma) 09 - Örnekleme - Denetim Teknikleri - Kanıt - Çalışma Kağıtları
59:06
 (SMMM Staj Başlatma) 10 - Örnekleme - Denetim Teknikleri - Kanıt - Çalışma Kağıtları 2
44:39
 (SMMM Staj Başlatma) 11 - Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma
38:24
 (SMMM Staj Başlatma) 12 - Finansal Tablo İddiları - Denetimde Döngü Yaklaşımı
43:44
 (SMMM Staj Başlatma) 13 - Bağımsız Denetim Yönetmeliği ve TTK Denetim Hükümleri
01:04:12
 (SMMM Staj Başlatma) 14 - Denetim Kavramı ve Standartları Soru Çözümü
42:55
 (SMMM Staj Başlatma) 15 - Bağımsız Denetim Süreci Soru Çözümü
57:42
 (SMMM Staj Başlatma) 16 - İç Kontrol Sistemi Soru Çözümü
28:22
 (SMMM Staj Başlatma) 17 - Örnekleme - Denetim Teknikleri - Kanıt - Çalışma Kağıtları Soru Çözümü
40:22
 (SMMM Staj Başlatma) 18 - Finansal Tablo İddiaları - Bağımsız Denetim Süreci - TTK Soru Çözümü
38:01
 (SMMM Staj Başlatma) 19 - Çıkmış Sorular 1
42:59
 (SMMM Staj Başlatma) 20 - Çıkmış Sorular 2
50:33
 (SMMM Staj Başlatma) 21 - Çıkmış Sorular 3
01:25:08
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Finansal Tablolar ve Analiz Teknikleri
21:52
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Finansal Tablolar ve Analiz Teknikleri
21:52
 (SMMM Staj Başlatma) 02 - Finansal Tablolar
01:03:39
 (SMMM Staj Başlatma) 03 - Analiz Türleri ve Teknikleri
18:43
 (SMMM Staj Başlatma) 04 - Finansal Tabloların Analiz Teknikleri
57:23
 (SMMM Staj Başlatma) 05 - Oran Analizi
30:27
 (SMMM Staj Başlatma) 06 - Oran Analizi - 2
39:37
 (SMMM Staj Başlatma) 07 - Oran Analizi - 3
37:57
 (SMMM Staj Başlatma) 08 - Oran Analizi - 4
33:41
 (SMMM Staj Başlatma) 09 - Oran Analizi - 5
24:36
 (SMMM Staj Başlatma) 10 - Oran Analizi - 6
17:05
 (SMMM Staj Başlatma) 11 - Ek Fİnansal Tablolar
39:19
 (SMMM Staj Başlatma) 12 - Soru Çözümü
01:51:36
 (SMMM Staj Başlatma) 13 - Soru Çözümü -2
01:25:43
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 01 - 3568 Sayılı Kanunun Amacı
35:38
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 01 - 3568 Sayılı Kanunun Amacı
35:38
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 02 - SMMM Odalar, Nitelikleri ve Faaliyet Sınırları
54:12
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 03 - SMMM Staj Yönetmeliği ve Staj Esasları
46:50
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 04 - YMM ve SMMM Sınav Yönetmeliği ve Sınav Esasları
24:26
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 05 - SMMM ve YMM Çalışma ve Usul Esasları Hakkında Yönetmelik
01:00:22
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 06 - Disiplin Yönetmeliği
37:24
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 07 - SMMM ve YMM'lerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik
24:56
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 08 - Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği
35:45
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 09 - Soru Çözümü 1
51:03
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 10 - Soru Çözümü 2
14:53
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 11 - Soru Çözümü 3
01:31:39
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 12 - Soru Çözümü 4
25:00
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 13 - Soru Çözümü 5
51:37
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 14 - Soru Çözümü 6
48:59
 (SMMM Staj Başlatma - Vergi Hukuku) 01 - Vergi Hukukun Genel Esasları
37:24
 (SMMM Staj Başlatma - Vergi Hukuku) 02 - Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluk
21:07
 (SMMM Staj Başlatma - Vergi Hukuku) 03 - Vergi Hukukunda Süreler
37:55
 (SMMM Staj Başlatma - Vergi Hukuku) 04 - Vergi Hukukunda Süreler
25:36
 (SMMM Staj Başlatma - Vergi Hukuku) 05 - Vergi Borcunu Sona Erdiren Haller
40:54
 (SMMM Staj Başlatma - Vergi Hukuku) 06 - Soru Çözümü - 1
46:05
 (SMMM Staj Başlatma - Vergi Hukuku) 07 - Soru Çözümü - 2
33:00
 (SMMM Staj Başlatma - Vergi Hukuku) 08 - Soru Çözümü - 3
34:54
 (SMMM Staj Başlatma - Vergi Hukuku) 09 -Soru Çözümü - 4
16:24
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 01 - Ticaret Hukuku Kavramna Uygulama Alanları
39:38
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 02 - Tacir ve Tacir Olmanın Sonuçları - Tacir Yardımcıları
55:44
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 03 - Ticaret Sicili
24:54
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 04 - Ticaret Unvanı, İşletme Adı ve Marka
35:13
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 05 - Ticari Defterler
24:59
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 06 - Adi Şirketler
38:16
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 07 - Kolektif Şirketler
41:36
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 08 - Komandit Şirketler
23:23
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 09 - Anonim Şirketlerin Kuruluşu ve Genel Kurul
30:04
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 10 - Yönetim Kurulu ve Anonim Şirketin Sona Ermesi
32:41
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 11 - Limited Şirketi
12:44
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 12 - Kiymetli - Evrak - Ozellikleri ve Cesitleri ve Poliçe
01:01:17
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 13 - Bono ve Çek
31:32
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 14 - Kıymetli Evrak Soru Çözümü
36:05
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 15 - Şirketler Hukuku Soru Çözümü
41:58
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 16 - Ticari Hukuk Soru Çözümü
55:49
 (SMMM Staj Başlatma - Borçlar Hukuku) 01 - Borç Kavramı
55:08
 (SMMM Staj Başlatma - Borçlar Hukuku) 02 - Şekil Şartı
43:01
 (SMMM Staj Başlatma - Borçlar Hukuku) 03 - Şekil Şartı - 2
33:20
 (SMMM Staj Başlatma - Borçlar Hukuku) 04 - Borçların İfası
38:42
 (SMMM Staj Başlatma - Borçlar Hukuku) 05 - Borçların Hususi Durumları
38:19
 (SMMM Staj Başlatma - Borçlar Hukuku) 06 - Borçlar Özel Hukuku
41:35
 (SMMM Staj Başlatma - Borçlar Hukuku) 07 - Borçlar Özel Hukuku - 2
47:51
 (SMMM Staj Başlatma - Borçlar Hukuku) 08 - Borçlar Özel Hukuku - 3
36:46
 (SMMM Staj Başlatma - Borçlar Hukuku) 09 - Soru Çözümü
01:09:57
 (SMMM Staj Başlatma - Borçlar Hukuku) 10 - Soru Çözümü -2
01:05:23
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 01 - Genel Bilgiler ve İş Hukukunun Uygulama Alanı
46:31
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 02 - İş Sözleşimesi Türleri
54:02
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 03 - İş Sözleşimesinde Tarafların Borçları ve Ücret
48:36
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 04 - Ücret ve İş İlişkisinin Zaman Yönünden Düzenlenmesi
48:16
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 05 - Fazla Çalışma - Tatil ve İzinler
46:43
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 06 - Çalışma Yaşamında Özel Olarak Korunan Gruplar
42:06
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 07 - İş Haddi Sona Ermesi - Sürekli Fesih - İş Güvencesi
46:31
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 08 - Derhal Fesih - Sonuçları
49:10
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 09 - İş Sağlığı ve Güvenliği - Topl İş Hukuku
43:00
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 10 - İş Huku - Genel Tekrar
42:16
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 11 - Sosyal Güvenlik Genel Bilgiler ve Sigortalı Sayılanlar
43:38
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 12 - Primler
47:02
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 13 - Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları
44:39
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 14 - Uzun Vadeli Sigorta Koları ve İşsizlik Sigortası
37:21
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 15 - Genel Sağlık Sigortası
37:36
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 16 - Çıkmış Soru Çözümleri -1
46:29
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 17 - Çıkmış Soru Çözümleri -2
38:28
 (SMMM Staj Başlatma) 1- Üretim İmkânları
32:19
 (SMMM Staj Başlatma) 1- Üretim İmkânları
32:19
 (SMMM Staj Başlatma) 2 - Arz Talep
30:17
 (SMMM Staj Başlatma) 3- Esneklikler
52:04
 (SMMM Staj Başlatma) 4- Tüketici Teorisi
38:07
 (SMMM Staj Başlatma) 5- Üretici Teorisi
56:22
 (SMMM Staj Başlatma) 6 - Tam Rekabet
34:29
 (SMMM Staj Başlatma) 7- Eksik Rekabet
30:58
 (SMMM Staj Başlatma) 8- Eksik Rekabet -2
59:53
 (SMMM Staj Başlatma) 9 - Makro Ekonomi 1
49:56
 (SMMM Staj Başlatma) 10 - Makro Ekonomi 2
50:07
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Ekonomik Düşünceler
53:26
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Ekonomik Düşünceler
53:26
 (SMMM Staj Başlatma) 02 - Kamu Harcamaları
47:57
 (SMMM Staj Başlatma) 03 - Vergilemenin Torik Temelleri
58:36
 (SMMM Staj Başlatma) 04 - Bütçe
51:12
 (SMMM Staj Başlatma) 05 - Soru Çözümü -1
32:10
 (SMMM Staj Başlatma) 06 - Soru Çözümü -2
39:11
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Türk Vergi Sistemi
55:43
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Türk Vergi Sistemi
55:43
 (SMMM Staj Başlatma) 02 - Kurumlar Vergisi
01:07:23
 (SMMM Staj Başlatma) 03 - Soru Çözümü
48:10
 (SMMM Staj Başlatma) 04 - Soru Çözümü
35:01
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 01 - Temel Anlam Türleri
29:00
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 01 - Temel Anlam Türleri
29:00
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 02 - Diğer Anlam Özellikleri
16:14
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 03 - Diğer Anlam Özellikleri 2
22:48
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 04 - Sözcükler Arası Anlam İlişkisi
25:53
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 05 - Sözcüğe Mecaz Anlam Kazandırma Yolları 1
27:21
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 06 - Kalıplaşmış Sözler 1
25:42
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 07 - Kalıplaşmış Sözler 2
26:20
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 08 - Kalıplaşmamış Söz Öbekleri
21:12
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 01 - Temel Anlam Özellikleri
26:32
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 02 - Öznel Nesnel - İçerik Üslup - Doğrudan Dolaydı Aktarım
25:01
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 03 - Anlam İlişkileri
30:45
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 04 - Anlam İlişkileri 2 - Duygu Düşünce Kavramlar
16:44
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 05 - Duygu Düşünce ve Kavramlar -1
17:57
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 06 - Duygu Düşünce ve Kavramlar -2
19:31
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 07 - Duygu Düşünce ve Kavramlar -3
21:24
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 08 - Cümle Analizi ve Kesin Yargı
20:01
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 01 - Şekil Bilgisi - 1
21:07
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 02 - Şekil Bilgisi - 2
20:04
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 03 - Şekil Bilgisi - 3
20:35
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 04 - Şekil Bilgisi - 4
21:17
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 05 - Şekil Bilgisi - 5
15:10
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 06 - Şekil Bilgisi - 6
18:53
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 07 - Sözcük Türleri Giriş
11:30
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 08 - Sözcük Türleri - 1
17:49
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 09 - Sözcük Türleri - 2
25:49
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 10 - Sözcük Türleri - 3
22:28
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 11 - Sözcük Türleri - 4
17:32
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 12 - Sözcük Türleri - 5
18:37
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 13 - Sözcük Türleri - 6
20:42
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 14 - Sözcük Türleri - 7
20:55
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 15 - Sözcük Türleri - 8
19:29
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 16 - Sözcük Türleri - 9
16:07
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 17 - Sözcük Türleri - 10
18:31
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 18 - Sözcük Türleri - 11
27:04
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 19 - Cümle Bilgisi 1
18:37
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 20 - Cümle Bilgisi 2
26:32
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 21 - Cümle Bilgisi - 3
29:04
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 22 - Cümle Bilgisi - 4
19:45
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 23 - Yapı Bilgisi - 1
22:59
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 24 - Yapı Bilgisi - 2
26:40
 (Ünite 4 - Paragraf Bilgisi) 01 - Paragraf - 1
15:57
 (Ünite 4 - Paragraf Bilgisi) 02 - Paragraf - 2
14:46
 (Ünite 4 - Paragraf Bilgisi) 03 - Paragraf - 3
22:32
 (Ünite 4 - Paragraf Bilgisi) 04 - Paragraf - 4
25:42
 (Ünite 4 - Paragraf Bilgisi) 05 - Paragraf - 5
25:13
 (Ünite 4 - Paragraf Bilgisi) 06 - Paragraf - 6
22:00
 (Ünite 5 - Anlatım Bilgileri) 01 - Anlatım Bilgileri - 1
26:49
 (Ünite 5 - Anlatım Bilgileri) 02 - Anlatım Bilgileri - 2
13:41
 (Ünite 6 - Ses Olayları ve Yazım) 01 - Ses Olayları ve Yazım - 1
24:13
 (Ünite 6 - Ses Olayları ve Yazım) 02 - Ses Olayları ve Yazım - 2
24:25
 (Ünite 6 - Ses Olayları ve Yazım) 03 - Ses Olayları ve Yazım - 3
26:28
 (Ünite 6 - Ses Olayları ve Yazım) 04 - Ses Olayları ve Yazım - 4
16:47
 (Ünite 6 - Ses Olayları ve Yazım) 05 - Ses Olayları ve Yazım - 5
20:04
 (Ünite 6 - Ses Olayları ve Yazım) 06 - Ses Olayları ve Yazım - 6
27:11
 (Ünite 7 - Noktalama İşaretleri) 01 - Noktalama - 1
27:46
 (Ünite 7 - Noktalama İşaretleri) 02 - Noktalama - 2
14:07
 (Ünite 7 - Noktalama İşaretleri) 03 - Noktalama - 3
24:03
 (Ünite 8 - Anlatım Bozuklukları) 01 - Anlatım Bozuklukları - 1
17:27
 (Ünite 8 - Anlatım Bozuklukları) 02 - Anlatım Bozuklukları - 2
20:58
 01 - Sözel Mantık 1
17:01
 02 - Sözel Mantık 2
16:25
 03 - Sözel Mantık 3
17:51
 04 - Sözel Mantık 4
22:02
 05 - Sözel Mantık 5
20:25
 06 - Sözel Mantık 6
17:46
 07 - Sözel Mantık 7
19:50
 08 - Sözel Mantık 8
25:03
 09 - Sözel Mantık 9
19:27
 10 - Sözel Mantık 10
15:48
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 01 - Tek-Çift Sayılar
19:17
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 01 - Tek-Çift Sayılar
19:17
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 02 - İfadelerin Alınması Gereken En Küçük ve En Büyük Değerlerin Bulunması
24:10
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 03 - Ardışık Sayılar
18:22
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 04 - Ardışık Sayıların Toplamı
21:54
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 05 - Çözümleme -1
29:03
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 06 - Çözümleme -2
21:36
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 07 - Çözümleme -3
24:12
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 08 - Bölme
17:45
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 09 - Bölünebilme Kuralları
24:11
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 10 - Bölünebilme Kuralları 2
13:30
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 11 - Kalanlı Bölme
15:43
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 12 - Asal Sayılar
23:17
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 13 - Faktöriyel
17:32
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 14 - Faktöriyel 2
24:13
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 15 - Rasyonel Sayılar
29:59
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 16 - Ondalık Sayılar
10:04
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 17 - Devirli Ondalık Sayılar
12:05
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 18 - Rasyonel Sayılarda Sıralama
19:53
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 19 - Eşitsizlik - 1
13:24
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 20 - Eşitsizlik - 2
18:44
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 21 - Eşitsizlik - 3
20:49
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 22 - Eşitsizlik - 4
21:40
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 23 - Mutlak Değer - 1
16:40
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 24 - Mutlak Değer - 2
28:31
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 25 - Mutlak Değerli Eşitlikler ve Eşitsizlikler
13:19
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 26 - Mutlak Değerli Denklemler
21:49
 27 - Üslü Sayılar - 1
24:20
 28 - Üslü Sayılar - 2
20:24
 29 - Üslü Sayılar - 3
31:56
 30 - Köklü Sayılar - 1
25:24
 31 - Köklü Sayılar - 2
23:31
 32 - Köklü Sayılar - 3
20:27
 33 - Köklü Sayılar - 4
16:12
 34 - Köklü Sayılar - 5
23:06
 35 - Çarpanlara Ayırma 1
28:46
 36 - Çarpanlara Ayırma 2
19:58
 37 - Çarpanlara Ayırma 3
21:33
 38 - Çarpanlara Ayırma 4
16:44
 39 - Çarpanlara Ayırma 5
23:57
 40 - Birinci Dereceden Denklemler
22:03
 41 - Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemlerinin İncelenmesi
07:50
 42 - İkinci Dereceden Denklemler 1
21:53
 43 - İkinci Dereceden Denklemler 2
05:37
 44 - Oran - Orantı
14:13
 45 - Ters Orantı
16:42
 46 - Doğru Orantı
20:18
 47 - Ters Orantı
20:18
 48 - Birleşik Orantı
21:57
 49 - Aritmetik Ortalama
11:14
 50 - Denklem Kurma Problemleri - 1
20:57
 51 - Denklem Kurma Problemleri - 2
20:56
 52 - Denklem Kurma Problemleri - 3
18:14
 53 - Kesir Problemleri - 1
21:08
 54 - Kesir Problemleri - 2
16:10
 55 - Yaş Problemleri - 1
22:33
 56 - Yaş Problemleri - 2
27:23
 57 - Yüzde Problemleri - 1
24:45
 58 - Yüzde Problemleri - 2
14:42
 59 - Kar Zarar Problemleri - 1
13:59
 60 - Kar Zarar Problemleri - 2
13:49
 61 - Kar Zarar Problemleri - 3
12:42
 62 - Kar Zarar Problemleri - 4
15:32
 63 - Kar Zarar Problemleri - 5
19:48
 64 - Kar Zarar Problemleri - 6
20:52
 65 - Hareket Problemleri 1
14:11
 66 - Hareket Problemleri 2
13:43
 67 - Hareket Problemleri 3
21:46
 68 - Hareket Problemleri 4
17:33
 69 - Hareket Problemleri 5
16:29
 70 - İşçi - Havuz Problemleri 1
22:38
 71 - İşçi - Havuz Problemleri 2
18:31
 72 - İşçi - Havuz Problemleri 3
07:30
 73 - İşçi - Havuz Problemleri 4
21:53
 74 - EKOK - EBOB Problemleri 1
19:34
 75 - EKOK - EBOB Problemleri 2
13:59
 76 - EKOK - EBOB Problemleri 3
24:22
 77 - Modüler Aritmetik 1
11:05
 78 - Modüler Aritmetik 2
21:05
 79 - Kümeler 1
21:03
 80 - Kümeler 2
11:21
 81 - Kümeler 3
09:11
 82 - İşlem 1
12:57
 83 - İşlem 2
15:57
 84 - İşlem 3
12:30
 85 - Fonksiyon 1
17:45
 86 - Fonksiyon 2
16:52
 87 - Fonksiyon 3
10:23
 88 - Saymanın Temel İlkeleri 1
33:52
 89 - Saymanın Temel İlkeleri 2
20:05
 90 - Permütasyon 1
11:57
 91 - Permütasyon 2
09:03
 92 - Dairesel Permütasyon
06:05
 93 - Tekrarlı Permütasyon
23:23
 94 - Kombinasyon 1
15:24
 95 - Kombinasyon 2
11:19
 96 - Kombinasyon 3
15:32
 97 - Olasılık 1
21:23
 98 - Olasılık 2
14:57
 99 - Olasılık 3
13:50
 100 - Tablo - Grafik Okuma 1
17:20
 101 - Tablo - Grafik Okuma 2
19:39
 102 - Tablo - Grafik Okuma 3
09:42
 103 - Sayısal Mantık 1
13:49
 104 - Sayısal Mantık 2
17:12
 105 - Sayısal Mantık 3
21:35
 106 - Analitik Geometri 1
23:36
 107 - Analitik Geometri 2
12:17
 108 - Analitik Geometri 3
10:55
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 01 - Orta Asya Türk Tarihi - 1
20:21
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 01 - Orta Asya Türk Tarihi - 1
20:21
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 02 - Orta Asya Türk Tarihi - 2
18:51
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 03 - Orta Asya Türk Tarihi - 3
18:55
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 04 - Orta Asya Türk Tarihi - 4
20:37
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 05 - Orta Asya Türk Tarihi - 5
21:55
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 06 - Orta Asya Türk Tarihi - 6
15:11
 (Ünite 2 - Türk İslam Tarihi) 01 - Türk İslam Tarihi - 1
23:15
 (Ünite 2 - Türk İslam Tarihi) 02 - Türk İslam Tarihi - 2
20:22
 (Ünite 2 - Türk İslam Tarihi) 03 - Türk İslam Tarihi - 3
23:37
 (Ünite 2 - Türk İslam Tarihi) 04 - Türk İslam Tarihi - 4
20:23
 (Ünite 2 - Türk İslam Tarihi) 05 - Türk İslam Tarihi - 5
33:01
 (Ünite 3 - Haçlı Seferleri) 01 - Haçlı Seferleri
18:55
 (Ünite 4 - Anadolu Selçuklu Devleti) 01 - Anadolu Selçuklu Devleti - 1
20:25
 (Ünite 4 - Anadolu Selçuklu Devleti) 02 - Anadolu Selçuklu Devleti - 2
21:05
 (Ünite 5 - Yakın Doğu ve Asyadaki Bazı Devletler) 01 - Yakın Doğu ve Asyadaki Bazı Devletler
20:38
 (Ünite 6 - Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi) 01 - Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi - 1
22:06
 (Ünite 6 - Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi) 02 - Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi - 2
19:42
 (Ünite 7 - Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi) 01 - Osmanlı Yükselme Dönemi 1
21:19
 (Ünite 7 - Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi) 02 - Osmanlı Yükselme Dönemi 2
21:28
 (Ünite 7 - Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi) 03 - Osmanlı Yükselme Dönemi 3
19:55
 (Ünite 8 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı) 01 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 1
19:55
 (Ünite 8 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı) 02 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 2
20:21
 (Ünite 8 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı) 03 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 3
21:15
 (Ünite 8 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı) 04 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 4
21:10
 (Ünite 8 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı) 05 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 5
20:25
 (Ünite 8 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı) 06 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 6
22:26
 (Ünite 9 - 17. YY Osmanlı Devleti) 01 - 17. YY Osmanlı Devleti - 1
23:31
 (Ünite 9 - 17. YY Osmanlı Devleti) 02 - 17. YY Osmanlı Devleti - 2
22:16
 (Ünite 9 - 17. YY Osmanlı Devleti) 03 - 17. YY Osmanlı Devleti - 3
21:19
 (Ünite 9 - 17. YY Osmanlı Devleti) 04 - 17. YY Osmanlı Devleti - 4
20:11
 (Ünite 10 - 18. YY Osmanlı Devleti) 01 - 18. YY Osmanlı Devleti - 1
20:20
 (Ünite 10 - 18. YY Osmanlı Devleti) 02 - 18. YY Osmanlı Devleti - 2
22:02
 (Ünite 11 - 18-19. YY'da Avrupa - Dünya) 01 - 18-19. YY'da Avrupa - Dünya
21:47
 (Ünite 12 - 19. YY Osmanlı Devleti) 01 - 19. YY Osmanlı Devleti 1
23:06
 (Ünite 12 - 19. YY Osmanlı Devleti) 02 - 19. YY Osmanlı Devleti 2
20:20
 (Ünite 12 - 19. YY Osmanlı Devleti) 03 - 19. YY Osmanlı Devleti 3
21:22
 (Ünite 12 - 19. YY Osmanlı Devleti) 04 - 19. YY Osmanlı Devleti 4
20:55
 (Ünite 12 - 19. YY Osmanlı Devleti) 05 - 19. YY Osmanlı Devleti 5
22:22
 (Ünite 12 - 19. YY Osmanlı Devleti) 06 - 19. YY Osmanlı Devleti 6
20:06
 (Ünite - 13 - ll. Meşrutiyet Dönemi (1908 - 18)) 01 - ll. Meşrutiyet Dönemi - 1
22:25
 (Ünite - 13 - ll. Meşrutiyet Dönemi (1908 - 18)) 02 - ll. Meşrutiyet Dönemi - 2
20:41
 (Ünite - 13 - ll. Meşrutiyet Dönemi (1908 - 18)) 03 - ll. Meşrutiyet Dönemi - 3
23:05
 (Ünite - 13 - ll. Meşrutiyet Dönemi (1908 - 18)) 04 - ll. Meşrutiyet Dönemi - 4
21:40
 (Ünite - 13 - ll. Meşrutiyet Dönemi (1908 - 18)) 05 - ll. Meşrutiyet Dönemi - 5
21:51
 (Ünite - 13 - ll. Meşrutiyet Dönemi (1908 - 18)) 06 - ll. Meşrutiyet Dönemi - 6
20:58
 (Ünite - 14 - Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi) 01 - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - 1
20:40
 (Ünite - 14 - Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi) 02 - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - 2
21:42
 (Ünite - 14 - Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi) 03 - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - 3
22:03
 (Ünite - 14 - Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi) 04 - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - 4
21:25
 (Ünite - 14 - Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi) 05 - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - 5
20:43
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 01 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi 1
22:04
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 02 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi 2
20:02
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 03 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi 3
21:49
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 04 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi 4
20:19
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 05 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi 5
20:49
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 06 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi 6
18:00
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 07 - Saltanatın Kaldırılması ve Lozan Antlaşması
21:16
 (Ünite - 16 - Atatürk İlke ve İnkılapları) 01 - Atatürk İlke ve İnkılapları 1
20:15
 (Ünite - 16 - Atatürk İlke ve İnkılapları) 02 - Atatürk İlke ve İnkılapları 2
21:42
 (Ünite - 16 - Atatürk İlke ve İnkılapları) 03 - Atatürk İlke ve İnkılapları 3
21:35
 (Ünite - 16 - Atatürk İlke ve İnkılapları) 04 - Atatürk İlke ve İnkılapları 4
21:38
 (Ünite - 16 - Atatürk İlke ve İnkılapları) 05 - Atatürk İlke ve İnkılapları 5
20:45
 (Ünite - 16 - Atatürk İlke ve İnkılapları) 06 - Atatürk İlke ve İnkılapları 6
21:15
 (Ünite - 17 - Atatürk Dönemi Dış Politika) 01 - Atatürk Dönemi Dış Politika 1
21:39
 (Ünite - 17 - Atatürk Dönemi Dış Politika) 02 - Atatürk Dönemi Dış Politika 2
20:56
 (Ünite - 17 - Atatürk Dönemi Dış Politika) 03 - Atatürk Dönemi Dış Politika 3
20:01
 (Ünite 18 - Atatürk İlkeleri) 01 - Atatürk İlkeleri 1
19:53
 (Ünite 18 - Atatürk İlkeleri) 02 - Atatürk İlkeleri 2
19:24
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 01 - İki Savaş Arasında Dünya - 1
21:28
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 02 - İki Savaş Arasında Dünya - 2
20:57
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 03 - ll. Dünya Savaşı - 1
21:41
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 04 - ll. Dünya Savaşı - 2
25:09
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 05 - ll.Dünya Savaşı - 3
09:41
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 06 - ll. Dünya Savaşı - 4
20:02
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 07 - Soğuk Savaş Dönemi - 1
19:58
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 08 - Soğuk Savaş Dönemi - 2
20:49
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 09 - Soğuk Savaş Dönemi - 3
20:33
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 10 - Soğuk Savaş Dönemi - 4
23:51
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 11 - Soğuk Savaş Dönemi - 5
19:34
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 12 - Soğuk Savaş Dönemi - 6
20:28
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 13 - Soğuk Savaş Dönemi - 7
22:54
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 14 - Soğuk Savaş Dönemi - 8
21:03
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 15 - Soğuk Savaş Dönemi - 9
18:32
 1 - Finansal Tablolara Giriş
11:05
 1 - Finansal Tablolara Giriş
11:05
 2 - Önkoşullar
13:16
 3 - Finansal Tablo Türleri - 1
21:39
 4 - Finansal Tablo Türleri - 2
20:37
 5 - Analiz Türleri
21:25
 6 - Mukayeseli ve Dikey Analiz
20:44
 7 - Dikey ve Trend Analizi
15:57
 8 - Oran Analizi 1
17:37
 9 - Oran Analizi 2
11:20
 10 - Oran Analizi 3
20:17
 11 - Oran Analizi 4
18:05
 12 - Oran Analizi 5
11:41
 13 - Oran Analizi 6
14:40
 14 - Oran Analizi 7
25:35
 15 - Diğer Finansal Tablolar 1
12:26
 16 - Diğer Finansal Tablolar 2
20:28
 1 - Soru - Çözüm
07:36
 2 - Soru - Çözüm
10:25
 3 - Soru - Çözüm
07:50
 4 - Soru - Çözüm
08:26
 5 - Soru - Çözüm
07:45
 6 - Soru - Çözüm
08:50
 7 - Soru - Çözüm
09:23
 8 - Soru - Çözüm
19:18
 9 - Soru - Çözüm
21:02
 10 - Soru - Çözüm
09:29
 11 - Soru - Çözüm
20:10
 12 - Soru - Çözüm
15:50
 13 - Soru - Çözüm
28:27
 2021 - 01-Kamu Maliyesi Teorisi Genelsel ve Modern
21:49
 2021 - 01-Kamu Maliyesi Teorisi Genelsel ve Modern
21:49
 2021 - 02-Bireysel Yaklaşımlar - Merkantris - Fizyo Yaklaşımlar
13:26
 2021 - 03-Keynesyen-monetarist-ve-rasyonalite-yaklaşımları
29:01
 2021 - 04-Musgrave-anayasal iktisat arz yönlü iktisat
07:15
 2021 - 05 - Kaynak Tahsisinde Etkinliğin Saplanması
13:12
 2021 - 06-Ekonomik istikrar-dışsaalıklar kamusal mallar- yarı kamusal mallar
14:57
 2021 - 07-Erdemli mallar-siyasi karar alma modelleri
10:41
 2021 - 08-Kamu harcamalarının sınflandırılması, gercek ve görünüürde kamuu harcaması
20:09
 2021 - 09-Kamu harcamalarındaki artışı açıklamaya çalışan görüşler
11:44
 2021 - 10-Kamu harcamalarının sınıflandırılması
10:04
 2021 - 11-Kamu harcamalarının sınıflandırılması
18:16
 2021 - 12-Kamu harcamalarının sınıflandırılması
06:21
 2021 - 13-Kamu harcamalarının sınıflandırılması
15:03
 2021 - 14-Vergilendirme İlkeleri ve Vergiye Gösterilen Tepkiler
25:07
 2021 - 15-Vergiyle İlgili Önemli Kavramlar
14:27
 2021 - 16-Ödeme Gücünün Karşılamada Kullanılan İlkeler ve Devlet Bütçesi
14:27
 2021 - 17-Bütçeleme İlkeleri ve Bütçe Teorileri
13:14
 2021 - 18-Bütçe Sistemleri
10:09
 2021 - 19-Bütçe türleri ve merkezi yönetim bütçesi
19:45
 2021 - 20-Devlet Borçları
09:11
 2021 - 21-Devlet borçlarının sınırları
11:34
 2021 - 22-Maliye politikası ve devletin enflasyon durgunluk stagflasyon ile mücadele yolları
13:55
 2021 - 23-Maliye politikasının uygulanması maliye politikasi ve gelir dağılımı
09:47
 2021 - 01 -Maliye Soru Çözümü
02:12:35
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Ekonomik Düşünceler
53:26
 (SMMM Staj Başlatma) 02 - Kamu Harcamaları
47:57
 (SMMM Staj Başlatma) 03 - Vergilemenin Torik Temelleri
58:36
 (SMMM Staj Başlatma) 04 - Bütçe
51:12
 (SMMM Staj Başlatma) 05 - Soru Çözümü -1
32:10
 (SMMM Staj Başlatma) 06 - Soru Çözümü -2
39:11
 2021 - 01 - Vergilendirme Süreci
13:56
 2021 - 01 - Vergilendirme Süreci
13:56
 2021 - 02 - Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması
19:38
 2021 - 03 - Vergi Hukukunda Bildirim Ve Süreler
19:41
 2021 - 04 - Vergi Suç ve Cezaları
25:26
 2021 - 05 - Vergi Cezalarında Birleşme ve Tekerrür
08:38
 2021 - 06 - Vergi Suç ve Cezalarının Ortadan Kaldıran Haller
13:22
 2021 - 07 - Vergi Uyuşmazlıkları
14:59
 2021 - 08 - Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
21:39
 2021 - 09 - Gelirin Unsurları Ticari Kazanç
21:22
 2021 - 10 - Zirai Kazanç
15:57
 2021 - 11 - Gayrimenkul Sermaye İradı Menkul Sermaye İradı ve Diğer Artış ve Kazancı
23:50
 2021 - 12 - Kurumlar Vergisi
20:32
 2021 - 13 - Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler
22:16
 2021 - 14 - Servet Üzerinden Alınan Vergiler
13:56
 2021 - 01 - Vergi Hukuku Soru Çözümü
01:59:01
 2021 - 01 - Mikro İktisat , Makro İktisat ve Mal ve Hizmet Tanımı
28:10
 2021 - 01 - Mikro İktisat , Makro İktisat ve Mal ve Hizmet Tanımı
28:10
 2021 - 02 - Değer, Fayda, Üretim
10:43
 2021 - 03 - Üretim İmkanları Eğrisi, Alternatif İktisadi Sistemler, Kardinalist Fayda
25:14
 2021 - 04 - Üretici ve Tüketici Dengesi
22:34
 2021 - 05 - Arz ve Talep, Piyasa Dengesi
18:15
 2021 - 06 - Arz ve Talep Esnekliği
22:22
 2021 - 07 - Arz ve Talep Uygulamaları
18:50
 2021 - 08 - Tam Rekabet Piyasası ve Monopol Piyasası
20:45
 2021 - 09 - Monopolcü Rekabet Piyasası ve Oligopol Piyasası
06:45
 2021 - 10 - Makro İktisat - Makro Ekonomik Hedefler
18:39
 2021 - 11 - Çeşitli Milli Gelir Kavramları
15:02
 2021 - 12 - Yatırım Harcamaları ve Denge Milli Geliri
15:56
 2021 - 13 - Klasik İktisadi Düşünce
19:17
 2021 - 14 - Keynesen İktisat ve Klasik Para Teorisi
22:02
 2021 - 15 - Keynesyen Para Talebi - Mutlak ve Karşılaştırmalı Üstünlük
15:23
 2021 - 16 - Dış Ticaret Politikası - Gümrük Tarifesi
17:05
 2021 - 17 - Tarife Dışı Önlemler
11:25
 2021 - 18 - Döviz Piyasası
17:45
 2021 - 19 - Ödemeler Bilançosu
05:57
 2021 - 20 - Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
20:45
 (SMMM Staj Başlatma) 1- Üretim İmkânları
32:19
 (SMMM Staj Başlatma) 2 - Arz Talep
30:17
 (SMMM Staj Başlatma) 3- Esneklikler
52:04
 (SMMM Staj Başlatma) 4- Tüketici Teorisi
38:07
 (SMMM Staj Başlatma) 5- Üretici Teorisi
56:22
 (SMMM Staj Başlatma) 6 - Tam Rekabet
34:29
 (SMMM Staj Başlatma) 7- Eksik Rekabet
30:58
 (SMMM Staj Başlatma) 8- Eksik Rekabet -2
59:53
 (SMMM Staj Başlatma) 9 - Makro Ekonomi 1
49:56
 (SMMM Staj Başlatma) 10 - Makro Ekonomi 2
50:07
 2021- 01 - Denetim Tanıtım ve Unsurları - Denetim Türleri - Denetimin Tarihsel Gelişimi
41:31
 2021- 01 - Denetim Tanıtım ve Unsurları - Denetim Türleri - Denetimin Tarihsel Gelişimi
41:31
 2021- 02 - Güvence Denetimleri - Bağımsız Denetim Standartları - Kalite Kontrol Sistemi ve Etik İlkeler
37:17
 2021- 03 - İç Kontrol - Denetim Riski ve Bileşenleri
48:38
 2021- 04 - Kanıt - Denetim Prosedürleri ve Denetim Belgeleri
01:04:20
 2021- 05 - Denetim Süreci
01:13:35
 2021- 06 - Soru Çözüm
59:24
 2021- 07 - Soru Çözüm 2
19:29
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Denetim Kavramı ve Denetim Standartları 1
52:27
 (SMMM Staj Başlatma) 02 - Denetim Kavramı ve Denetim Standartları 2
01:16:10
 (SMMM Staj Başlatma) 03 - Bağımsız Denetim Süreci 1
51:14
 (SMMM Staj Başlatma) 04 - Bağımsız Denetim Süreci 2
01:15:01
 (SMMM Staj Başlatma) 05 - Bağımsız Denetim Süreci 3
31:32
 (SMMM Staj Başlatma) 06 - Bağımsız Denetim Süreci 4
43:05
 (SMMM Staj Başlatma) 07 - İç Kontrol Sistemi 1
56:32
 (SMMM Staj Başlatma) 08 - İç Kontrol Sistemi 2
49:32
 (SMMM Staj Başlatma) 09 - Örnekleme - Denetim Teknikleri - Kanıt - Çalışma Kağıtları
59:06
 (SMMM Staj Başlatma) 10 - Örnekleme - Denetim Teknikleri - Kanıt - Çalışma Kağıtları 2
44:39
 (SMMM Staj Başlatma) 11 - Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma
38:24
 (SMMM Staj Başlatma) 12 - Finansal Tablo İddiları - Denetimde Döngü Yaklaşımı
43:44
 (SMMM Staj Başlatma) 13 - Bağımsız Denetim Yönetmeliği ve TTK Denetim Hükümleri
01:04:12
 (SMMM Staj Başlatma) 14 - Denetim Kavramı ve Standartları Soru Çözümü
42:55
 (SMMM Staj Başlatma) 15 - Bağımsız Denetim Süreci Soru Çözümü
57:42
 (SMMM Staj Başlatma) 16 - İç Kontrol Sistemi Soru Çözümü
28:22
 (SMMM Staj Başlatma) 17 - Örnekleme - Denetim Teknikleri - Kanıt - Çalışma Kağıtları Soru Çözümü
40:22
 (SMMM Staj Başlatma) 18 - Finansal Tablo İddiaları - Bağımsız Denetim Süreci - TTK Soru Çözümü
38:01
 (SMMM Staj Başlatma) 19 - Çıkmış Sorular 1
42:59
 (SMMM Staj Başlatma) 20 - Çıkmış Sorular 2
50:33
 (SMMM Staj Başlatma) 21 - Çıkmış Sorular 3
01:25:08
 01 - Maliyet Muhasebesi
02:50:25
 02 - Maliyet Muhasebesi
02:31:07
 01 - Vergi Hukuku
01:59:01
 01 - Mali Tablo Analizi
02:45:27
 01 - Denetim
04:44:37
 01 - Ticaret Hukuku
01:36:11
 01 -Maliye
02:12:35
 01 - Muhasebe Standartları
01:58:33
 02 - Muhasebe Standartları (2020 Soruları)
44:25
 01 - Meslek Hukuku
01:26:05
 01 - Finansal Muhasebe
02:44:24
 02 - Finansal Muhasebe
02:55:55
 01 - İş ve Sosyal Güvenlik
01:32:33
 01 - Maliyet Muhasebesi Temel Kavramlar ve Gider Çeşitleri
29:12
 01 - Maliyet Muhasebesi Temel Kavramlar ve Gider Çeşitleri
29:12
 02 - Tek Düzen Hesap Sisteminde Maliyet Muhasebesi Hesapları
19:45
 03 - Satılan Mamullerin Maliyetleri
39:49
 04 - İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri
43:33
 05 - İşçilik Maliyetleri
22:43
 06 - Genel Üretim Maliyetleri
50:38
 07 - Başabaş Noktası Analizi
31:37
 08 - Kapsama Göre Maliyet Yöntemleri Konu Anlatımı
03:55
 09 - Sipariş Maliyet Yönetimi
28:09
 10 - Safha Maliyet Yöntemi
31:54
 11 - Standart Maliyet
32:37
 12 - Birleşik İmalat
29:17
 13 - Üretim Kayıtları
11:40
 14 - Bütçeler ve Maliyet Muhasebesinde Yeni Yaklaşımlar
43:10

  • 300 TL'ye kadar tek çekim
  • 301 - 500 TL'ye kadar 3 taksit
  • 501 - 999 TL'ye kadar 6 taksit
  • 1000 TL ve üzeri 9 taksit
 
Ders Kaçırmak YokDers Kaçırmak Yok

Kaçırdığınız veya tekrar etmek istediğiniz dersleri sınırsız olarak izleyebilirsiniz.

Zengin Ders İçerikleriZengin Ders İçerikleri

Sakarya Hedef Eğitim uzman yayın kadrosu ve içerik tasarım uzmanlarımızın hazırladıkları zengin ders içerikleri ile bir adım önde olun.

Zaman Kaybına SonZaman Kaybına Son

Yol masrafı, kafeterya, kantin gibi yerlerde yiyecek içecek masrafına son verin. Evinizin rahatlığında sınavlara hazırlanmanın ayrıcalığını yaşayın...

Kalabalık ve Gürültülü Sınıf Ortamlarından KurtulunKalabalık ve Gürültülü Sınıf Ortamlarından Kurtulun

Evinizin rahatlığında kahvenizi yudumlarken canlı canlı ders izlemenin ayrıcalığını yaşayın.

Eğitim ProgramıSMMM Staj Başlatma (Video Ders Paketi)
Toplam Ders Saati279 Saat 41 Dakika
Kurs KategorisiSMMM Staj Başlatma
Ücret1.800,00
Paylaş | Yazdır
YORUMLAR (0 Görüş)
0 (0)
Yorum Yap
Yorum Yap
EĞİTMENLERİMİZ

Murat Uzaktan Eğitim Profesyonel ve Deneyimli Eğitmen Kadrosu ile Tanışın...

Tüm Eğitmenler

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Detaylar için KVKK ve Çerez politikalarımıza göz atabilirsiniz.
Sitemizi kullandığınız sürece çerezleri kabul ederek onaylamış olursunuz.

Okudum ve Anladım
 
#
Tamam