SMMM Staj Başlatma (Video Ders Paketi)

Bu Paketin Müfredatı
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Maliyet Muhasebesine Giriş ve Satışların Maliyeti Tablosu
45:36
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Maliyet Muhasebesine Giriş ve Satışların Maliyeti Tablosu
45:36
 (SMMM Staj Başlatma) 02 - Maliyet Muhasebesine Giriş ve Satışların Maliyeti Tablosu (Soru Çözümü)
18:21
 (SMMM Staj Başlatma) 03 - Maliyet Muhasebesine Giriş ve Satışların Maliyeti Tablosu (Soru Çözümü) -2
39:55
 (SMMM Staj Başlatma) 04 - Maliyet Muhasebesinde Temel Kavramlar ve Giderlerin Sınıflandırılması
47:05
 (SMMM Staj Başlatma) 05 - Maliyet Muhasebesinde Temel Kavramlar ve Giderlerin Sınıflandırılması - 2
01:13:13
 (SMMM Staj Başlatma) 06 - Tek Düzen Muhasebe Sistemi
01:14:32
 (SMMM Staj Başlatma) 07 - İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri
50:42
 (SMMM Staj Başlatma) 08 - İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri Soru Çözümü (İşçilik Maliyetleri)
32:42
 (SMMM Staj Başlatma) 09 - İşçilik
25:10
 (SMMM Staj Başlatma) 10- Maliyet Dağıtımları
35:55
 (SMMM Staj Başlatma) 11 - Maliyet Dağıtımı Soru Çözümü
55:23
 (SMMM Staj Başlatma) 12 - Standart Maliyet Yöntemi
01:10:47
 (SMMM Staj Başlatma) 13 - Birleşik İmalat - Üretim Kayıpları - Bütçeler
50:11
 (SMMM Staj Başlatma) 14 - Safha (evre) Maliyet Yöntemi
01:27:33
 (SMMM Staj Başlatma) 15- Sipariş Maliyet Yöntemi
43:07
 (SMMM Staj Başlatma) 16 - Çıkmış soru çözümü
54:27
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Finansal Muhasebe Temel Kavramlar
01:51:17
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Finansal Muhasebe Temel Kavramlar
01:51:17
 (SMMM Staj Başlatma) 02 - Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve Kavramları
46:52
 (SMMM Staj Başlatma) 03 - 11.Menkul Kıymetler Grubu
43:57
 (SMMM Staj Başlatma) 04 - 12.Ticari Alacaklar Grubu
01:18:45
 (SMMM Staj Başlatma) 05 - 15.Stoklar Grubu
01:16:17
 (SMMM Staj Başlatma) 06 - Duran Varlıklar Grubu
01:52:04
 (SMMM Staj Başlatma) 07 - 26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Grubu
35:37
 (SMMM Staj Başlatma) 08 - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Grubu
55:52
 (SMMM Staj Başlatma) 09 - 32. Ticari Borçlar Grubu
56:02
 (SMMM Staj Başlatma) 10 - 5.Özkaynak Grubu
01:02:37
 (SMMM Staj Başlatma) 11 - Gelir Tablosu Hesapları
51:20
 (SMMM Staj Başlatma) 12 - 65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar
22:37
 (SMMM Staj Başlatma) 13 - Soru Çözümü
47:01
 (SMMM Staj Başlatma) 14 - Uluslararası Muhasebe Kaynakları
36:40
 (SMMM Staj Başlatma) 15 - Soru Çözümü
39:22
 (SMMM Staj Başlatma) 16 - Soru Çözümü
01:21:23
 (SMMM Staj Başlatma) 17 - Soru Çözümü
01:28:35
 (SMMM Staj Başlatma) 18 - Soru Çözümü
30:41
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları - TMS1
01:34:42
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları - TMS1
01:34:42
 (SMMM Staj Başlatma) 02 - TMS1 Soru Çözümü - TMS2
38:12
 (SMMM Staj Başlatma) 03 - TMS7 - TMS8
53:57
 (SMMM Staj Başlatma) 04 - TMS11 - TMS12 - TMS16
01:16:37
 (SMMM Staj Başlatma) 05 - TMS17 - TMS18 - TMS19 - TMS20 - TMS21 - TMS23
01:42:34
 (SMMM Staj Başlatma) 06 - TMS24 - TMS26 - TMS28 - TMS32 - TMS33 - TMS34
49:45
 (SMMM Staj Başlatma) 07 - TMS36 - TMS37 - TMS38 - TMS40 - TMS41
01:16:09
 (SMMM Staj Başlatma) 08 - Soru Çözümü
01:31:40
 (SMMM Staj Başlatma) 09 - Soru Çözümü
01:31:40
 (SMMM Staj Başlatma) 10 - Soru Çözümü
01:00:30
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Denetim Kavramı ve Denetim Standartları 1
52:27
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Denetim Kavramı ve Denetim Standartları 1
52:27
 (SMMM Staj Başlatma) 02 - Denetim Kavramı ve Denetim Standartları 2
01:16:10
 (SMMM Staj Başlatma) 03 - Bağımsız Denetim Süreci
51:14
 (SMMM Staj Başlatma) 04 - Bağımsız Denetim Süreci 2
01:15:01
 (SMMM Staj Başlatma) 05 - Bağımsız Denetim Süreci 3
31:32
 (SMMM Staj Başlatma) 06 - Bağımsız Denetim Süreci 4
43:05
 (SMMM Staj Başlatma) 07 - İç Kontrol Sistemi
56:32
 (SMMM Staj Başlatma) 08 - İç Kontrol Sistemi 2
49:32
 (SMMM Staj Başlatma) 09 - Örnekleme - Denetim Teknikleri - Kanıt - Çalışma Kağıtları
59:06
 (SMMM Staj Başlatma) 10 - Örnekleme - Denetim Teknikleri - Kanıt - Çalışma Kağıtları 2
44:39
 (SMMM Staj Başlatma) 11 - Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma
38:24
 (SMMM Staj Başlatma) 12 - Finansal Tablo İddiları - Denetimde Döngü Yaklaşımı
43:44
 (SMMM Staj Başlatma) 13 - Bağımsız Denetim Yönetmeliği ve TTK Denetim Hükümleri
01:04:12
 (SMMM Staj Başlatma) 14 - Denetim Kavramı ve Standartları Soru Çözümü
42:55
 (SMMM Staj Başlatma) 15 - Bağımsız Denetim Süreci Soru Çözümü
57:42
 (SMMM Staj Başlatma) 16 - İç Kontrol Sistemi Soru Çözümü
28:22
 (SMMM Staj Başlatma) 17 - Örnekleme - Denetim Teknikleri - Kanıt - Çalışma Kağıtları Soru Çözümü
40:22
 (SMMM Staj Başlatma) 18 - Finansal Tablo İddiaları - Bağımsız Denetim Süreci - TTK Soru Çözümü
38:01
 (SMMM Staj Başlatma) 19 - Çıkmış Sorular 1
42:59
 (SMMM Staj Başlatma) 20 - Çıkmış Sorular 2
50:33
 (SMMM Staj Başlatma) 21 - Çıkmış Sorular 3
01:25:08
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Finansal Tablolar ve Analiz Teknikleri
21:52
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Finansal Tablolar ve Analiz Teknikleri
21:52
 (SMMM Staj Başlatma) 02 - Finansal Tablolar
01:03:39
 (SMMM Staj Başlatma) 03 - Analiz Türleri ve Teknikleri
18:43
 (SMMM Staj Başlatma) 04 - Finansal Tabloların Analiz Teknikleri
57:23
 (SMMM Staj Başlatma) 05 - Oran Analizi
30:27
 (SMMM Staj Başlatma) 06 - Oran Analizi - 2
39:37
 (SMMM Staj Başlatma) 07 - Oran Analizi - 3
37:57
 (SMMM Staj Başlatma) 08 - Oran Analizi - 4
33:41
 (SMMM Staj Başlatma) 09 - Oran Analizi - 5
24:36
 (SMMM Staj Başlatma) 10 - Oran Analizi - 6
17:05
 (SMMM Staj Başlatma) 11 - Ek Fİnansal Tablolar
39:19
 (SMMM Staj Başlatma) 12 - Soru Çözümü
01:51:36
 (SMMM Staj Başlatma) 13 - Soru Çözümü -2
01:25:43
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 01 - 3568 Sayılı Kanunun Amacı
35:38
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 01 - 3568 Sayılı Kanunun Amacı
35:38
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 02 - SMMM Odalar, Nitelikleri ve Faaliyet Sınırları
54:12
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 03 - SMMM Staj Yönetmeliği ve Staj Esasları
46:50
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 04 - YMM ve SMMM Sınav Yönetmeliği ve Sınav Esasları
24:26
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 05 - SMMM ve YMM Çalışma ve Usul Esasları Hakkında Yönetmelik
01:00:22
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 06 - Disiplin Yönetmeliği
37:24
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 07 - SMMM ve YMM'lerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik
24:56
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 08 - Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği
35:45
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 09 - Soru Çözümü 1
51:03
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 10 - Soru Çözümü 2
14:53
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 11 - Soru Çözümü 3
01:31:39
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 12 - Soru Çözümü 4
25:00
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 13 - Soru Çözümü 5
51:37
 (SMMM Staj Başlatma - Meslek Hukuku) 14 - Soru Çözümü 6
48:59
 (SMMM Staj Başlatma - Vergi Hukuku) 01 - Vergi Hukukun Genel Esasları
37:24
 (SMMM Staj Başlatma - Vergi Hukuku) 02 - Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluk
21:07
 (SMMM Staj Başlatma - Vergi Hukuku) 03 - Vergi Hukukunda Süreler
37:55
 (SMMM Staj Başlatma - Vergi Hukuku) 04 - Vergi Hukukunda Süreler
25:36
 (SMMM Staj Başlatma - Vergi Hukuku) 05 - Vergi Borcunu Sona Erdiren Haller
40:54
 (SMMM Staj Başlatma - Vergi Hukuku) 06 - Soru Çözümü - 1
46:05
 (SMMM Staj Başlatma - Vergi Hukuku) 07 - Soru Çözümü - 2
33:00
 (SMMM Staj Başlatma - Vergi Hukuku) 08 - Soru Çözümü - 3
34:54
 (SMMM Staj Başlatma - Vergi Hukuku) 09 -Soru Çözümü - 4
16:24
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 01 - Ticaret Hukuku Kavramna Uygulama Alanları
39:38
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 02 - Tacir ve Tacir Olmanın Sonuçları - Tacir Yardımcıları
55:44
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 03 - Ticaret Sicili
24:54
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 04 - Ticaret Unvanı, İşletme Adı ve Marka
35:13
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 05 - Ticari Defterler
24:59
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 06 - Adi Şirketler
38:16
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 07 - Kolektif Şirketler
41:36
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 08 - Komandit Şirketler
23:23
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 09 - Anonim Şirketlerin Kuruluşu ve Genel Kurul
30:04
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 10 - Yönetim Kurulu ve Anonim Şirketin Sona Ermesi
32:41
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 11 - Limited Şirketi
12:44
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 12 - Kiymetli - Evrak - Ozellikleri ve Cesitleri ve Poliçe
01:01:17
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 13 - Bono ve Çek
31:32
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 14 - Kıymetli Evrak Soru Çözümü
36:05
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 15 - Şirketler Hukuku Soru Çözümü
41:58
 (SMMM Staj Başlatma - Ticaret Hukuku) 16 - Ticari Hukuk Soru Çözümü
55:49
 (SMMM Staj Başlatma - Borçlar Hukuku) 01 - Borç Kavramı
55:08
 (SMMM Staj Başlatma - Borçlar Hukuku) 02 - Şekil Şartı
43:01
 (SMMM Staj Başlatma - Borçlar Hukuku) 03 - Şekil Şartı - 2
33:20
 (SMMM Staj Başlatma - Borçlar Hukuku) 04 - Borçların İfası
38:42
 (SMMM Staj Başlatma - Borçlar Hukuku) 05 - Borçların Hususi Durumları
38:19
 (SMMM Staj Başlatma - Borçlar Hukuku) 06 - Borçlar Özel Hukuku
41:35
 (SMMM Staj Başlatma - Borçlar Hukuku) 07 - Borçlar Özel Hukuku - 2
47:51
 (SMMM Staj Başlatma - Borçlar Hukuku) 08 - Borçlar Özel Hukuku - 3
36:46
 (SMMM Staj Başlatma - Borçlar Hukuku) 09 - Soru Çözümü
01:09:57
 (SMMM Staj Başlatma - Borçlar Hukuku) 10 - Soru Çözümü -2
01:05:23
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 01 - Genel Bilgiler ve İş Hukukunun Uygulama Alanı
46:31
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 02 - İş Sözleşimesi Türleri
54:02
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 03 - İş Sözleşimesinde Tarafların Borçları ve Ücret
48:36
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 04 - Ücret ve İş İlişkisinin Zaman Yönünden Düzenlenmesi
48:16
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 05 - Fazla Çalışma - Tatil ve İzinler
46:43
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 06 - Çalışma Yaşamında Özel Olarak Korunan Gruplar
42:06
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 07 - İş Haddi Sona Ermesi - Sürekli Fesih - İş Güvencesi
46:31
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 08 - Derhal Fesih - Sonuçları
49:10
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 09 - İş Sağlığı ve Güvenliği - Topl İş Hukuku
43:00
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 10 - İş Huku - Genel Tekrar
42:16
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 11 - Sosyal Güvenlik Genel Bilgiler ve Sigortalı Sayılanlar
43:38
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 12 - Primler
47:02
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 13 - Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları
44:39
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 14 - Uzun Vadeli Sigorta Koları ve İşsizlik Sigortası
37:21
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 15 - Genel Sağlık Sigortası
37:36
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 16 - Çıkmış Soru Çözümleri -1
46:29
 (SMMM Staj Başlatma - İş ve Sosyal Güv. Hukuku) 17 - Çıkmış Soru Çözümleri -2
38:28
 (SMMM Staj Başlatma) 1- Üretim İmkânları
32:19
 (SMMM Staj Başlatma) 1- Üretim İmkânları
32:19
 (SMMM Staj Başlatma) 2 - Arz Talep
30:17
 (SMMM Staj Başlatma) 3- Esneklikler
52:04
 (SMMM Staj Başlatma) 4- Tüketici Teorisi
38:07
 (SMMM Staj Başlatma) 5- Üretici Teorisi
56:22
 (SMMM Staj Başlatma) 6 - Tam Rekabet
34:29
 (SMMM Staj Başlatma) 7- Eksik Rekabet
30:58
 (SMMM Staj Başlatma) 8- Eksik Rekabet -2
59:53
 (SMMM Staj Başlatma) 9 - Makro Ekonomi 1
49:56
 (SMMM Staj Başlatma) 10 - Makro Ekonomi 2
50:07
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Ekonomik Düşünceler
53:26
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Ekonomik Düşünceler
53:26
 (SMMM Staj Başlatma) 02 - Kamu Harcamaları
47:57
 (SMMM Staj Başlatma) 03 - Vergilemenin Torik Temelleri
58:36
 (SMMM Staj Başlatma) 04 - Bütçe
51:12
 (SMMM Staj Başlatma) 05 - Soru Çözümü -1
32:10
 (SMMM Staj Başlatma) 06 - Soru Çözümü -2
39:11
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Türk Vergi Sistemi
55:43
 (SMMM Staj Başlatma) 01 - Türk Vergi Sistemi
55:43
 (SMMM Staj Başlatma) 02 - Kurumlar Vergisi
01:07:23
 (SMMM Staj Başlatma) 03 - Soru Çözümü
48:10
 (SMMM Staj Başlatma) 04 - Soru Çözümü
35:01

Kredi Kartına 9 Taksit

Ders Kaçırmak YokDers Kaçırmak Yok

Kaçırdığınız veya tekrar etmek istediğiniz dersleri sınırsız olarak izleyebilirsiniz.

Zengin Ders İçerikleriZengin Ders İçerikleri

Murat Eğitim uzman yayın kadrosu ve içerik tasarım uzmanlarımızın hazırladıkları zengin ders içerikleri ile bir adım önde olun.

Zaman Kaybına SonZaman Kaybına Son

Yol masrafı, kafeterya, kantin gibi yerlerde yiyecek içecek masrafına son verin. Evinizin rahatlığında sınavlara hazırlanmanın ayrıcalığını yaşayın...

Kalabalık ve Gürültülü Sınıf Ortamlarından KurtulunKalabalık ve Gürültülü Sınıf Ortamlarından Kurtulun

Evinizin rahatlığında kahvenizi yudumlarken canlı canlı ders izlemenin ayrıcalığını yaşayın.

Eğitim ProgramıSMMM Staj Başlatma (Video Ders Paketi)
Toplam Ders Saati131 Saat 48 Dakika
Kurs KategorisiSMMM Staj Başlatma
Paylaş | Yazdır
YORUMLAR (0 Görüş)
0 (0)
Yorum Yap
Yorum Yap
EĞİTMENLERİMİZ

Murat Uzaktan Eğitim Profesyonel ve Deneyimli Eğitmen Kadrosu ile Tanışın...

Tüm Eğitmenler
 
#
Tamam