Kaymakamlık Video Ders

 

Murat Uzaktan Eğitim Nedir?

Türkiye’ nin 4 bir yanından farklı tarzda ve farklı düzeyde öğrenciyi bir araya getiren evde, işte, sokakta internetin olduğu her yerde size
Murat Eğitim Kurumlarının deneyimli Ankara kadrosuyla eğitim fırsatı sunan çok genç ve dinamik bir sistemdir.

2020 Kaymakamlık Alan Bilgisi Video Ders (Kurum Sınavı)

GÜNCEL DERS ANLATIMLARI OLABİLMESİ ADINA VİDEO DERSLER 2020 KPSS DERSLERİ İLE GÜNCELLENMİŞTİR !!!

  • Murat Uzaktan Eğitim’in uzman eğitim ve içerik kadrosu ile yeni müfredata uygun güncel olarak derslerdir.
  • Derslerimiz Yüksek görüntü ve ses kalitesine sahiptir. (1080p FHD)
  • Sıkılmadan izleyebileceğiniz video dersler zamanınızdan ve internet kotanızdan tasarruf yapmanızı sağlayacaktır.
  • 1080p FHD kalitede video dersleri sınav tarihine kadar sınırsız izleyebilirsiniz.
  • Murat Uzaktan Eğitim olarak öğrencilerimizi Sınav Süresince desteklemekteyiz .
Bu Paketin Müfredatı
 (Mikro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 01 - Temel Kavramlar -1
28:46
 (Mikro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 01 - Temel Kavramlar -1
28:46
 (Mikro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 02 - Temel Kavramlar -2
26:10
 (Mikro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 03 - Temel Kavramlar -3
25:10
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 01 - Tüketici Teorisi - Kardinalist Kuram -1
27:34
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 02 - Tüketici Teorisi - Kardinalist Kuram -2
19:25
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 03 - Tüketici Teorisi - Ordinalist Fayda Kuramı Varsayımları
30:01
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 04 - Tüketici Teorisi - Kayıtsızlık Eğrisi Analizi
11:35
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 05 - Tüketici Teorisi - Atipik Kayıtsızlık Eğrileri
18:29
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 06 - Tüketici Teorisi - Bütçe Kısıtı
24:51
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 07 - Tüketici Teorisi - Tüketici Dengesi
19:36
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 08 - Tüketici Teorisi - Gelir Tüketim Eğrisi
25:11
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 09 - Tüketici Teorisi - Engel Eğrisi
18:33
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 10- Tüketici Teorisi - Fiyat Tüketim Eğrisi
26:04
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 11 - Tüketici Teorisi - Bireysel Talep Eğrisinin Türetilişi
20:52
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 12 - Tüketici Teorisi - Normal ve Düşük Mallarda Talep Eğrileri Analizi
20:51
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 13 - Tüketici Teorisi - Marshall, Hicks ve Slutsky Yaklaşımları
26:31
 (Mikro İktisat Ünite 3 - Talep Analizi) 01 - Talep Analizi - Talep Eğrisi
20:36
 (Mikro İktisat Ünite 3 - Talep Analizi) 02 - Talep Analizi - Talebin Fiyat Esnekliği
19:58
 (Mikro İktisat Ünite 3 - Talep Analizi) 03 - Talep Analizi - Talebin Harcama Esnekliği
23:37
 (Mikro İktisat Ünite 3 - Talep Analizi) 04 - Talep Analizi - Talebin Gelir ve Çapraz Esneklikleri
15:52
 (Mikro İktisat Ünite 4 - Üretici Teorisi) 01 - Üretici Teorisi - Üretim Analizi
25:35
 (Mikro İktisat Ünite 4 - Üretici Teorisi) 02 - Üretici Teorisi - Üretimin Bölgeleri
23:09
 (Mikro İktisat Ünite 4 - Üretici Teorisi) 03 - Üretici Teorisi - Eş Ürün Eğrileri Analizi
23:43
 (Mikro İktisat Ünite 4 - Üretici Teorisi) 04 - Üretici Teorisi - Eş Maliyet Doğrusu Analizi
21:48
 (Mikro İktisat Ünite 4 - Üretici Teorisi) 05 - Üretici Teorisi - Üretici Dengesi ve Dengedeki Değişmeler
15:21
 (Mikro İktisat Ünite 5 - Maliyet Teorisi) 01 - Maliyet Teorisi - Kısa Dönem Toplam ve Ortalama Maliyetler
27:27
 (Mikro İktisat Ünite 5 - Maliyet Teorisi) 02 - Maliyet Teorisi - Kısa Dönem Maliyetlerin Karşılaştırması
19:26
 (Mikro İktisat Ünite 5 - Maliyet Teorisi) 03 - Maliyet Teorisi - Uzun Dönem Maliyetler
27:31
 (Mikro İktisat Ünite 6 - Arz Analizi ve Arz Esnekliği) 01- Arz Analizi ve Arz Esnekliği
31:42
 (Mikro İktisat Ünite 7 - Piyasa Dengesi) 01 - Piyasa Dengesi ve Dengedeki Değişmeler
19:09
 (Mikro İktisat Ünite 7 - Piyasa Dengesi) 02 - Statik ve Dinamik Denge Analizi
27:35
 (Mikro İktisat Ünite 8 - Tam Rekabet Piyasası) 01 - Tam Rekabet Piyasası Özellikleri ve Varsayımları
25:58
 (Mikro İktisat Ünite 8 - Tam Rekabet Piyasası) 02 - Tam Rekabet Piyasası Kısa Dönem Kar Maksimizasyonu Analizi
14:54
 (Mikro İktisat Ünite 8 - Tam Rekabet Piyasası) 03 - Tam Rekabet Piyasası Kısa Dönem Firma Arz Eğrisi
22:16
 (Mikro İktisat Ünite 8 - Tam Rekabet Piyasası) 04 - Tam Rekabet Piyasası Uzun Dönem Firma Dengesi ve Uuzun Dönem Arz Eğrisi
19:48
 (Mikro İktisat Ünite 8 - Tam Rekabet Piyasası) 05 - Tam Rekabet Piyasasına Vergi Yoluyla Devlet Müdahalesi
24:13
 (Mikro İktisat Ünite 8 - Tam Rekabet Piyasası) 06 - Tam Rekabet Piyasasına Sübvansiyon Yoluyla Devlet Müdahalesi
16:51
 (Mikro İktisat Ünite 8 - Tam Rekabet Piyasası) 07 - Tam Rekabet Piyasasına Fiyat Yoluyla Devlet Müdahalesi
16:00
 (Mikro İktisat Ünite 9 - Monopol Piyasası) 01 - Özellikleri - Türleri - Talep Eğrisi
21:42
 (Mikro İktisat Ünite 9 - Monopol Piyasası) 02 - Monopol Rantı - Sosyal Refah Kaybı - Lerner Endeksi
13:53
 (Mikro İktisat Ünite 9 - Monopol Piyasası) 03 - Kısa Dönem Kar Marksimizasyonu Analizi
16:22
 (Mikro İktisat Ünite 9 - Monopol Piyasası) 04 - Monopolde Fiyat Farklılaştırması ve Devlet Müdehalesi
29:03
 (Mikro İktisat Ünite 9 - Monopol Piyasası) 05 - Monopolde Uzun Dönem Dengesi
16:57
 (Mikro İktisat Ünite 10 - Monopolcü Rekabet Piyasası) 01 - Özellikleri - Kısa Dönem Kar Marksimizasyonu
21:22
 (Mikro İktisat Ünite 10 - Monopolcü Rekabet Piyasası) 02 - Uzun Dönem Kar Marksimizasyonu
18:24
 (Mikro İktisat Ünite 11 - Oligopol Piyasaları) 01 - Özellikleri - Türleri
17:11
 (Mikro İktisat Ünite 11 - Oligopol Piyasaları) 02 - Anlaşmalı - Anlaşmasız Oligapol Teorileri
19:46
 (Mikro İktisat Ünite 11 - Oligopol Piyasaları) 03 - Oligapolde Uzun Dönem ve Piyasa Yapısı
08:44
 (Mikro İktisat Ünite 12 - Faktör Piyasaları) 01 - İş Gücü Talep Eğrisi
21:01
 (Mikro İktisat Ünite 12 - Faktör Piyasaları) 02 - İş Gücü Arz Eğrisi
20:02
 (Mikro İktisat Ünite 12 - Faktör Piyasaları) 03 - Monopolcu ve Monopsoncu Sömürü
16:07
 (Mikro İktisat Ünite 13 - Genel Denge Analizi ve Paretooptimalite) 01 - Genel Denge Analizi ve Paretooptimalite
22:39
 (Mikro İktisat Ünite 14 - Piyasa Başarısızlıkları) 01 - Tüketimde Dışsallık
18:02
 (Mikro İktisat Ünite 14 - Piyasa Başarısızlıkları) 02 - Üretimde Dışsallık
11:55
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 01 - Makro İktisata Giriş
21:26
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 02 - İşsizlik Tanımı - Türleri - Hesaplanması
17:41
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 03 - Enflasyon Tanımı - Türleri - Hesaplanması
31:38
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 04 - Faiz Oranı - Döviz Kuru Tanımları
22:38
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 05 - Diğer Temel Makro Ekonomik Kavramlar
12:51
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 06 - Milli Gelir Tanımları - Hesaplanması
20:47
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 07 - Gayrısafi Yurtiçi Hasıla Ölçme Yöntemler
26:10
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 08 - Bazı Önemli Özdeşlikler
29:07
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 09 - Okun Yasası - Philips Eğrisi
21:05
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 10 - Beklentileri İçeren Philips Eğrisi
19:50
 (Makro İktisat Ünite 2 - Keynes Öncesi İktisat Okulları) 01 - Merkantalizm - Fizyokrasi
25:06
 (Makro İktisat Ünite 2 - Keynes Öncesi İktisat Okulları) 02 - Klasik Yaklaşımda Faktör ve Mal Piyasaları
17:49
 (Makro İktisat Ünite 2 - Keynes Öncesi İktisat Okulları) 03 - Klasik Yaklaşımda Para Piyasası
21:10
 (Makro İktisat Ünite 2 - Keynes Öncesi İktisat Okulları) 04 - Klasik Yaklaşımda Toplam Talep Toplam Arz
24:21
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 01 - Keynesyen İktisatın Varsayımları
19:16
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 02 - Keynesyen Yaklaşımda Para Piyasası
20:02
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 03 - Likidite Tuzağı
25:43
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 04 - Keynesyen Yaklaşımda Tüketim Fonksiyonu
27:52
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 05 - Keynesyen Yaklaşımda Tasarruf Fonksiyonu
20:25
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 06 - Keynesyen Yaklaşımda Yatırım - Kamu ve Transfer Harcamaları - Vergiler
20:01
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 07 - Keynesyen Yaklaşımda İhracat - İthalat - Net İhracat
10:26
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 08 - Kapalı Ekonomide Toplam Planlanan Harcamalar
24:04
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 09 - Kapalı Ekonomide Denge Milli Gelir Seviyesi
21:43
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 10 - Kapalı Ekonomide Çarpan
22:03
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 11 - Gelire Bağlı Vergilerin Modele Dahil Edilmesi
20:31
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 12 - Açık Ekonomide Çarpan Analizi
22:51
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 13 - Çarpanın Aşamaları
22:15
 (Makro İktisat Ünite 4 - IS - LM Modeli) 01 - IS Eğrisinin Türetilişi
15:14
 (Makro İktisat Ünite 4 - IS - LM Modeli) 02 - IS Eğrisinin Eğimi Konumu
20:24
 (Makro İktisat Ünite 4 - IS - LM Modeli) 03 - LM Eğrisinin Türetilişi
16:02
 (Makro İktisat Ünite 4 - IS - LM Modeli) 04 - LM Eğrsinin Eğimi Konumu
18:34
 (Makro İktisat Ünite 4 - IS - LM Modeli) 05 - Mal ve Para Piyasalarında Eş Anlı Denge ve Dengesizlikler
25:55
 (Makro İktisat Ünite 4 - IS - LM Modeli) 06 - Maliye ve Para Politikalarının Etkinliği
16:51
 (Makro İktisat Ünite 4 - IS - LM Modeli) 07 - Maliye ve Para Politikasının Birlikte Kullanımı
23:40
 (Makro İktisat Ünite 5 - Mundell - Fleming Modeli) 01 - Giriş
23:10
 (Makro İktisat Ünite 5 - Mundell - Fleming Modeli) 02 - BP Eğrisinin Eğimi Konumu
28:40
 (Makro İktisat Ünite 5 - Mundell - Fleming Modeli) 03 - Sabit Döviz Kurunda PAra ve Maliye Politikalarının Etkinliği
18:44
 (Makro İktisat Ünite 5 - Mundell - Fleming Modeli) 04 - Esnek Döviz Kurunda Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği
13:03
 (Makro İktisat Ünite 5 - Mundell - Fleming Modeli) 05 - Kısmi Sermaye Hareketliliğinde Sabit Döviz Kuru
16:51
 (Makro İktisat Ünite 5 - Mundell - Fleming Modeli) 06 - Kısmi Sermaye Hareketliliğinde Esnek Döviz Kuru
16:58
 (Makro İktisat Ünite 6 - Toplam Talep - Toplam Arz Modeli) 01 - Toplam Talep Eğrsinin Türetilişi
20:09
 (Makro İktisat Ünite 6 - Toplam Talep - Toplam Arz Modeli) 02 - Toplam Talep Eğrsinin Eğimi ve Konumu
19:25
 (Makro İktisat Ünite 6 - Toplam Talep - Toplam Arz Modeli) 03 - Toplam Arz Eğrisi
27:27
 (Makro İktisat Ünite 6 - Toplam Talep - Toplam Arz Modeli) 04 - Keynesyen Model ve Sonrası Soru Çözümü
16:10
 (Makro İktisat Ünite 6 - Toplam Talep - Toplam Arz Modeli) 05 - Keynesyen Model ve Sonrası Soru Çözümü
16:58
 (Makro İktisat Ünite 7 - Keynesyen Sonrası İktisat Okulları) 01 - Monetarist - Yeni Klasik - Yeni Keynesyen Yaklaşım
24:54
 (Makro İktisat Ünite 7 - Keynesyen Sonrası İktisat Okulları) 02 - Post Keynes - Arz Yanlı - Real Konjonktür Teorileri
24:04
 (Makro İktisat Ünite 8 - Mikro Temeller) 01 - Tüketim Teorileri
20:37
 (Makro İktisat Ünite 9 - Bütçe Açığı Sorunsalı) 01 - Bütçe Açığı Sorunsalı
07:53
 (Makro İktisat Ünite 9 - Bütçe Açığı Sorunsalı) 02 - Yatırım Teorileri
18:55
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 01 - Temel Kavramlar
02:21:20
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)02 - Üretim Olanakları Eğrisi ve Kardinalist Fayda Kuramı
02:33:53
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 03 - Ordinalist Fayda Kuramı 1
02:32:00
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 04 - Ordinalist Fayda Kuramı 2 ( Kayıtsızlık Eğrisi Analizi )
02:28:36
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 05 - Ordinalist Fayda Kuramı 3 ( Tüketici Dengesi ve Dengedeki Değişmeler )
02:26:50
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 06 - Ordinalist Fayda Kuramı 4 ( Bireysel Talep Eğrisi Analizi )
02:29:09
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 07 - Talebin Fiyat Esnekliği
02:32:15
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 08 - Talebin Çapraz ve Gelir Esnekliği - Arz Analizi
02:20:52
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 09 - Piyasa Dengesi ve Dengedeki Değişmeler
02:38:47
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 10 - Üretimde Kısa Dönem Analizi
02:28:00
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 11 - Üretici Dengesi ve Dengedeki Değişmeler - Kısa Dönem Maliyet Analizi
03:35:39
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 12 - Tam Rekabet Piyasası Kısa ve Uzun Dönem Kar Maksimizasyonu Analizi
02:42:37
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 13 - Tam Rekabet Piyasasına Devlet Müdehalesi
02:20:23
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 14 - Monopol Piyasası - Kar Maksimizasyonu Analizi
02:39:29
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 15 - Tekelci Rekabet ve Oligopol Piyasası
02:42:41
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 16 - Piyasa Yapısı - Genel Denge Analizi - Piyasa Başarısızlıkları
02:27:05
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 17- Paretooptimalite
46:55
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)01 - Temel Kavramlar Ekonomik Büyüme
01:55:50
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)02 - Fiyat İstikrarı ve İşsizlik
02:35:42
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)03 - Okun Yasası - Philps Eğrisi - Merkantalizm ve Fizyokrasi
02:34:31
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)04 - Klasik Yaklaşım ve Keynesyen Yaklaşım Varsayımları
02:43:48
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)05 - Basit Keynesyen Model
02:44:37
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)06 - Çarpan - Çoğaltan Analizi
02:39:20
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)07 - IS - LM Analizi
02:25:21
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)08 - Açık Ekonomide IS-LM ve Dış Denge
02:31:36
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)09 - Mundell - Fleming Modeli
01:38:36
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)10 - Toplam Talep Analizi
02:31:33
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)11 - Monetarist Yaklaşım ve Sonrası İktisat Okulları
02:10:34
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)12 - Tüketim Ve Yatırım Teorileri
01:41:28
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)01 - Paranın Tanımı - Özellikleri - İşlevleri ve Kaydi Para Yaratma Süreci
02:39:43
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)02 - Para Çarpanı - Parasal Taban - Para Talebi Teoremi
02:11:33
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)03 - Para Politikası Araçları - Amaçları - Stratejileri
02:09:49
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)04 - Faiz Teorileri - Tahvil Piyasası - Getiri Eğrisi
01:45:41
 Uluslararası İktisat (Canlı Ders Kayıtları)01 - Dış Ticaret Teorisi 1
02:26:45
 Uluslararası İktisat (Canlı Ders Kayıtları)02 - Dış Ticaret Teorisi 2
02:34:22
 Uluslararası İktisat (Canlı Ders Kayıtları)03 - Dış Ticaret Politikası 1
02:29:06
 Uluslararası İktisat (Canlı Ders Kayıtları)04 - Dış Ticaret Politikası 2 - Döviz Piyasası 1
02:12:21
 Uluslararası İktisat (Canlı Ders Kayıtları)05 - Döviz Piyasası 2 - Ödemeler Bilançosu
02:34:37
 (Mikro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 01 - Temel Kavramlar -1
28:46
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 01 - Makro İktisata Giriş
21:26
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 01 - Temel Kavramlar
02:21:20
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)01 - Temel Kavramlar Ekonomik Büyüme
01:55:50
 Uluslararası İktisat (Canlı Ders Kayıtları)01 - Dış Ticaret Teorisi 1
02:26:45
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 01 - İdari Teşkilat -1
22:56
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 01 - İdari Teşkilat -1
22:56
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 02 - İdari Teşkilat - 2
26:06
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 03 - İdari Teşkilat - 3
25:31
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 04 - İdari Teşkilat - 4
28:02
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 05 - İdarenin Bütünlüğü İlkesi
22:07
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 06 - Kamu Tüzel Kişiliği
16:46
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 07 - Başkent Teşkilatı
11:09
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 08 - Taşra Teşkilatı -1 - İl Genel İdaresi
16:38
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 09 - Taşra Teşkilatı -2 - İlçe Genel İdaresi - Bölge İdareleri
15:43
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 10 - Yerel Yönetimler -1 (İl Özel İdaresi)
23:17
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 11 - İl Genel Meclisi
14:04
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 12 - İl Encümeni
07:51
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 13 - Belediyeler
15:05
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 14 - Belediye Başkanı
15:06
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 15 - Belediye Meclisi - Belediye Encümeni
20:50
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 16 - Büyükşehir Belediyesi
18:50
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 17 - Köy - Mahalle
16:07
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 18 - Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları (İdari-İktisadi-Sosyal Kamu Kuruluşları
14:38
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 19 - Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları - 2
12:35
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 01 - Tek Yanlı İdari İşlemler - 1
22:25
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 02 - Tek Yanlı İdari İşlemler - 2
13:36
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 03 - İdari İşlemlerin Unsurları (YETKİ UNSURU)
26:04
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 04 - İdari İşlemin ŞEKİL UNSURU
15:36
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 05 - İdari İşlemin Sebep - Konu - Amaç Unsuru
09:57
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 06 - İdari İşlemlerin Sona Ermesi
21:22
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 07 - İdari Sözleşmeler
21:44
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 08 - İhaleler
14:27
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 09 - İhaleler - 2 - İdarenin Yetkileri
12:05
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 10 -Kamulaştırma -1
19:55
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 11 -Kamulaştırma -2
25:13
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 12 - Kamulaştırma -3
12:18
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 13 - İstimval - Geçici İşgal - Devletleştirme
12:25
 (Ünite 3 - Kolluk) 01 - Kolluk
21:46
 (Ünite 4 - Kamunun Malları) 01 - Kamu ve Özel Mallar
19:24
 (Ünite 4 - Kamunun Malları) 02 - Kamu Hizmetleri
12:42
 (Ünite 5 - Kamu Görevlileri) 01 - Memur Olma Şartları ve İlkeleri
19:24
 (Ünite 5 - Kamu Görevlileri) 02 - Memurların Yasakları - Hakları
12:42
 (Ünite 5 - Kamu Görevlileri) 03 - Memurların Disiplin Cezaları
13:45
 (Ünite 5 - Kamu Görevlileri) 04 - Memurluğu Sona Erdiren Haller
12:30
 (Ünite 5 - Kamu Görevlileri) 05 - Memurların Yargılanması
07:52
 (Ünite 6 - İdarenin Mali Sorumluluğu) 01 - Kusurlu Sorumluluk
16:23
 (Ünite 6 - İdarenin Mali Sorumluluğu) 02 - Kusursuz Sorumluluk
20:34
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - İdarenin Genel Esasları 1
02:42:21
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - İdarenin Genel Esasları 1
02:42:21
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)02 - İdari Teşkilat 1
03:02:48
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)03 - İdari Teşkilat 2
02:38:19
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)04 - İdari Teşkilat 3 - İdari İşlemler
02:42:57
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)05 - İdari İşlemler 2
02:39:22
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)06 - Sözleşmeler - İdarinin Yetkileri
02:40:18
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)07 - İdarenin Yetkileri 2 - Kamu Hizmetleri
02:14:10
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)08 - Kamu Görevlileri - İdarenin Mali Sorumluluğu
03:01:29
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)09 - İdari Yargılama 1
03:08:44
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)10 - İdari Yargılama 2
03:41:29
 (Ünite 1 - Anayasal Kavramlar) 01 - Yazılı-Yazısız - Çerçeve-Kazuistik - Sert-Yumuşak Anayasa
30:17
 (Ünite 1 - Anayasal Kavramlar) 01 - Yazılı-Yazısız - Çerçeve-Kazuistik - Sert-Yumuşak Anayasa
30:17
 (Ünite 1 - Anayasal Kavramlar) 02 - Kurucu İktidar - Devlet Şekilleri
11:10
 (Ünite 1 - Anayasal Kavramlar) 03 - Devlet Yapısı
17:58
 (Ünite 1 - Anayasal Kavramlar) 04 - Hükümet Şekilleri -1
19:10
 (Ünite 1 - Anayasal Kavramlar) 05 - Hükümet Şekilleri -2
19:10
 (Ünite 2 - Anayasal Tarih) 01 - Kanuni Esasi 1876
21:10
 (Ünite 2 - Anayasal Tarih) 02 - 1924 Anayasası
20:43
 (Ünite 2 - Anayasal Tarih) 03 - 1924 Anayasa Değişikliği - 1961 Anayasası
27:05
 (Ünite 2 - Anayasal Tarih) 04 - 1971 -1973 Anayasa Değişikliği
23:19
 (Ünite 2 - Anayasal Tarih) 05 - 1982 Anayasası
29:56
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 01 - Önsöz
22:42
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 02 - Genel Esaslar
15:07
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 03 - Cumhuriyetin Nitelikleri - 1 ( Cumhuriyetçilik - Atatürk Milliyetçiliği)
15:37
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 04 - Cumhuriyetin Nitelikleri - 2 ( Laik Devlet - Sosyal Devlet )
25:20
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 05 - Demokratik Devlet İlkesi - 1 ( Seçimler )
17:40
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 06 - Demokratik Devlet İlkesi - 2 ( Siyasi Partiler )
25:04
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 07 - Demokratik Devlet İlkesi - 3 ( Siyasi Partiler - 2 )
11:56
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 08 - Hukuk Devleti İlkesi
22:04
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 09 - Temel Haklar - 1 (Kişi Hakları ve Sosyal Haklar)
18:27
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 10 - Temel Haklar - 2 ( Siyasi Haklar ve Hakların Düzenlenmesi )
22:26
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 11 - Temel Haklar - 3 ( Sınırlandırılması - Durdurulması)
22:04
 (Ünite 4 - Yasama) 01 - Milletvekili Seçilebilme Şartları
17:51
 (Ünite 4 - Yasama) 02 - Milletvekilliğin Kazanılması
14:54
 (Ünite 4 - Yasama) 03- Yasama Bağışıklığı ( Yasama Dokunulmazlığı )
26:04
 (Ünite 4 - Yasama) 04 - Vekilliğin Sona Erme Sebepleri
18:12
 (Ünite 4 - Yasama) 05 - İç Tüzük Hükümleri - 1
20:03
 (Ünite 4 - Yasama) 06 - İç Tüzük Hükümleri - 2
22:18
 (Ünite 4 - Yasama) 07 - Meclisin Görevi ve Etkileri
20:19
 (Ünite 4 - Yasama) 08 - Kanunun Yapılması
18:31
 (Ünite 4 - Yasama) 09 - Bütçe Kanunu - Af Kanunu - Para Basımı Kanunu
14:33
 (Ünite 4 - Yasama) 10 - Milletlerarası Anlaşmalar - Anayasa Değişikliği
27:00
 (Ünite 4 - Yasama) 11 - Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
16:49
 (Ünite 4 - Yasama) 12 - Seçim Kararları
20:18
 (Ünite 4 - Yasama) 13 - Ohal İlan Kararını Onaylama
13:34
 (Ünite 5 - Yürütme) 01 - Cumhurbaşkanı Seçim Usulü ve Görevleri
15:21
 (Ünite 5 - Yürütme) 02- CB Kararnamesi ve Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu
18:12
 (Ünite 5 - Yürütme) 03 - MGK - Yaş - CB Yardımcısı ve Bakanlar
14:37
 (Ünite 6 - Yargı) 01 - HSK
19:47
 (Ünite 6 - Yargı) 02 - Anayasa Mahkemesi - Çalışma Usulü
18:54
 (Ünite 6 - Yargı) 03 - AYM Görevleri
20:37
 (Ünite 6 - Yargı) 04 - AYM Kararları
10:08
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - Anayasal Kavramlar 1
02:39:33
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - Anayasal Kavramlar 1
02:39:33
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)02 - Anayasal Tarih
02:45:04
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)03 - 82 Anayasası - Cumhuriyetin Nitelikleri
02:47:14
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)04 - Temel Haklar
02:39:57
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)05 - Yasama 1
02:49:16
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)06 - Yasama 2
02:44:46
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)07 - Yasama 3 - Yürütme - Yargı -1
02:43:46
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)08 - Yargı 2
02:18:32
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 01 - Temel Anlam Türleri
29:00
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 01 - Temel Anlam Türleri
29:00
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 02 - Diğer Anlam Özellikleri
22:48
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 03 - Diğer Anlam Özellikleri 2
27:21
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 04 - Sözcükler Arası Anlam İlişkisi
22:48
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 05 - Sözcüğe Mecaz Anlam Kazandırma Yolları 1
27:21
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 06 - Kalıplaşmış Sözler 1
25:42
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 07 - Kalıplaşmış Sözler 2
26:20
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 08 - Kalıplaşmamış Söz Öbekleri
21:12
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 01 - Temel Anlam Özellikleri
26:32
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 02 - Öznel Nesnel - İçerik Üslup - Doğrudan Dolaydı Aktarım
25:01
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 03 - Anlam İlişkileri
30:45
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 04 - Anlam İlişkileri 2 - Duygu Düşünce Kavramlar
16:44
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 05 - Duygu Düşünce ve Kavramlar -1
17:57
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 06 - Duygu Düşünce ve Kavramlar -2
19:31
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 07 - Duygu Düşünce ve Kavramlar -3
20:01
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 08 - Cümle Analizi ve Kesin Yargı
20:01
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 01 - Şekil Bilgisi - 1
21:07
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 02 - Şekil Bilgisi - 2
20:04
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 03 - Şekil Bilgisi - 3
20:35
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 04 - Şekil Bilgisi - 4
21:17
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 05 - Şekil Bilgisi - 5
15:10
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 06 - Şekil Bilgisi - 6
18:53
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 07 - Sözcük Türleri Giriş
11:30
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 08 - Sözcük Türleri - 1
17:49
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 09 - Sözcük Türleri - 2
25:49
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 10 - Sözcük Türleri - 3
22:28
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 11 - Sözcük Türleri - 4
17:32
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 12 - Sözcük Türleri - 5
18:37
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 13 - Sözcük Türleri - 6
20:42
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 14 - Sözcük Türleri - 7
20:55
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 15 - Sözcük Türleri - 8
19:29
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 16 - Sözcük Türleri - 9
16:07
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 17 - Sözcük Türleri - 10
18:31
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 18 - Sözcük Türleri - 11
27:04
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 19 - Cümle Bilgisi 1
18:37
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 20 - Cümle Bilgisi 2
26:32
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 21 - Cümle Bilgisi - 3
29:04
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 22 - Cümle Bilgisi - 4
19:45
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 23 - Yapı Bilgisi - 1
22:59
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 24 - Yapı Bilgisi - 2
26:40
 (Ünite 4 - Paragraf Bilgisi) 01 - Paragraf - 1
15:57
 (Ünite 4 - Paragraf Bilgisi) 02 - Paragraf - 2
14:46
 (Ünite 4 - Paragraf Bilgisi) 03 - Paragraf - 3
22:32
 (Ünite 4 - Paragraf Bilgisi) 04 - Paragraf - 4
22:32
 (Ünite 4 - Paragraf Bilgisi) 05 - Paragraf - 5
25:13
 (Ünite 4 - Paragraf Bilgisi) 06 - Paragraf - 6
22:00
 (Ünite 5 - Anlatım Bilgileri) 01 - Anlatım Bilgileri - 1
26:49
 (Ünite 5 - Anlatım Bilgileri) 02 - Anlatım Bilgileri - 2
13:41
 (Ünite 6 - Ses Olayları ve Yazım) 01 - Ses Olayları ve Yazım - 1
24:13
 (Ünite 6 - Ses Olayları ve Yazım) 02 - Ses Olayları ve Yazım - 2
24:25
 (Ünite 6 - Ses Olayları ve Yazım) 03 - Ses Olayları ve Yazım - 3
24:13
 (Ünite 6 - Ses Olayları ve Yazım) 04 - Ses Olayları ve Yazım - 4
16:47
 (Ünite 6 - Ses Olayları ve Yazım) 05 - Ses Olayları ve Yazım - 5
20:04
 (Ünite 6 - Ses Olayları ve Yazım) 06 - Ses Olayları ve Yazım - 6
27:11
 (Ünite 7 - Noktalama İşaretleri) 01 - Noktalama - 1
27:46
 (Ünite 7 - Noktalama İşaretleri) 02 - Noktalama - 2
14:07
 (Ünite 7 - Noktalama İşaretleri) 03 - Noktalama - 3
24:03
 (Ünite 8 - Anlatım Bozuklukları) 01 - Anlatım Bozuklukları - 1
17:27
 (Ünite 8 - Anlatım Bozuklukları) 02 - Anlatım Bozuklukları - 2
20:58
 01 - Sözel Mantık 1
17:01
 02 - Sözel Mantık 2
16:25
 03 - Sözel Mantık 3
17:51
 04 - Sözel Mantık 4
22:02
 05 - Sözel Mantık 5
20:25
 06 - Sözel Mantık 6
17:46
 07 - Sözel Mantık 7
19:50
 08 - Sözel Mantık 8
25:03
 09 - Sözel Mantık 9
19:27
 10 - Sözel Mantık 10
15:48
 01 - Sözcükte Anlam 1 (Canlı Ders Kayıtı)
02:05:28
 02 - Sözcükte Anlam 2 - Cümlede Anlam 1 (Canlı Ders Kayıtı)
02:07:04
 03 - Cümlede Anlam 2 (Canlı Ders Kayıtı)
02:08:28
 04 - Dil Bilgisi 1 (Canlı Ders Kayıtı)
02:19:20
 05 - Dil Bilgisi 2 (Canlı Ders Kayıtı)
02:07:26
 06 - Dil Bilgisi 3 (Canlı Ders Kayıtı)
02:12:23
 07 - Dil Bilgisi 4 (Canlı Ders Kayıtı)
02:00:00
 08 - Dil Bilgisi 5 - Paragraf 1 (Canlı Ders Kayıtı)
01:55:42
 09 - Ses Olayları ve Yazım (Canlı Ders Kayıtı)
02:05:42
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 01 - Orta Asya Türk Tarihi - 1
20:21
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 01 - Orta Asya Türk Tarihi - 1
20:21
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 02 - Orta Asya Türk Tarihi - 2
18:51
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 03 - Orta Asya Türk Tarihi - 3
18:55
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 04 - Orta Asya Türk Tarihi - 4
20:37
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 05 - Orta Asya Türk Tarihi - 5
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 06 - Orta Asya Türk Tarihi - 6
21:55
 (Ünite 2 - Türk İslam Tarihi) 01 - Türk İslam Tarihi - 1
15:11
 (Ünite 2 - Türk İslam Tarihi 02 - Türk İslam Tarihi - 2
20:22
 (Ünite 2 - Türk İslam Tarihi) 03 - Türk İslam Tarihi - 3
23:15
 (Ünite 2 - Türk İslam Tarihi) 04 - Türk İslam Tarihi - 4
20:22
 (Ünite 2 - Türk İslam Tarihi) 05 - Türk İslam Tarihi - 5
20:23
 (Ünite 3 - Haçlı Seferleri) 01 - Haçlı Seferleri
33:01
 (Ünite 4 - Anadolu Selçuklu Devleti) 01 - Anadolu Selçuklu Devleti - 1
18:55
 (Ünite 4 - Anadolu Selçuklu Devleti) 02 - Anadolu Selçuklu Devleti - 2
20:25
 (Ünite 5 - Yakın Doğu ve Asyadaki Bazı Devletler) 01 - Yakın Doğu ve Asyadaki Bazı Devletler
21:05
 (Ünite 6 - Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi) 01 - Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi - 1
20:38
 (Ünite 6 - Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi) 02 - Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi - 2
22:06
 (Ünite 7 - Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi) 01 - Osmanlı Yükselme Dönemi 1
19:42
 (Ünite 7 - Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi) 02 - Osmanlı Yükselme Dönemi 2
21:19
 (Ünite 7 - Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi) 03 - Osmanlı Yükselme Dönemi 3
21:28
 (Ünite 8 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı) 01 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 1
19:55
 (Ünite 8 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı) 02 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 2
20:21
 (Ünite 8 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı) 03 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 3
21:15
 (Ünite 8 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı) 04 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 4
21:10
 (Ünite 8 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı) 05 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 5
20:25
 (Ünite 8 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı) 06 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 6
22:26
 (Ünite 9 - 17. YY Osmanlı Devleti) 01 - 17. YY Osmanlı Devleti - 1
23:31
 (Ünite 9 - 17. YY Osmanlı Devleti) 02 - 17. YY Osmanlı Devleti - 2
22:16
 (Ünite 9 - 17. YY Osmanlı Devleti) 03 - 17. YY Osmanlı Devleti - 3
21:19
 (Ünite 9 - 17. YY Osmanlı Devleti) 04 - 17. YY Osmanlı Devleti - 4
20:11
 (Ünite 9 - 17. YY Osmanlı Devleti) 04 - 17. YY Osmanlı Devleti - 4
20:20
 (Ünite 10 - 18. YY Osmanlı Devleti) 01 - 18. YY Osmanlı Devleti - 1
22:02
 (Ünite 10 - 18. YY Osmanlı Devleti) 02 - 18. YY Osmanlı Devleti - 2
21:47
 (Ünite 11 - 18-19. YY'da Avrupa - Dünya) 01 - 18-19. YY'da Avrupa - Dünya
23:06
 (Ünite 12 - 19. YY Osmanlı Devleti) 01 - 19. YY Osmanlı Devleti 1
20:20
 (Ünite 12 - 19. YY Osmanlı Devleti) 02 - 19. YY Osmanlı Devleti 2
20:20
 (Ünite 12 - 19. YY Osmanlı Devleti) 03 - 19. YY Osmanlı Devleti 3
21:22
 (Ünite 12 - 19. YY Osmanlı Devleti) 04 - 19. YY Osmanlı Devleti 4
20:55
 (Ünite 12 - 19. YY Osmanlı Devleti) 05 - 19. YY Osmanlı Devleti 5
22:22
 (Ünite 12 - 19. YY Osmanlı Devleti) 06 - 19. YY Osmanlı Devleti 6
20:06
 (Ünite - 13 - ll. Meşrutiyet Dönemi (1908 - 18)) 01 - ll. Meşrutiyet Dönemi - 1
22:25
 (Ünite - 13 - ll. Meşrutiyet Dönemi (1908 - 18)) 02 - ll. Meşrutiyet Dönemi - 2
20:41
 (Ünite - 13 - ll. Meşrutiyet Dönemi (1908 - 18)) 03 - ll. Meşrutiyet Dönemi - 3
23:05
 (Ünite - 13 - ll. Meşrutiyet Dönemi (1908 - 18)) 04 - ll. Meşrutiyet Dönemi - 4
21:40
 (Ünite - 13 - ll. Meşrutiyet Dönemi (1908 - 18)) 05 - ll. Meşrutiyet Dönemi - 5
21:51
 (Ünite - 13 - ll. Meşrutiyet Dönemi (1908 - 18)) 06 - ll. Meşrutiyet Dönemi - 6
20:58
 (Ünite - 14 - Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi) 01 - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - 1
20:40
 (Ünite - 14 - Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi) 02 - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - 2
20:40
 (Ünite - 14 - Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi) 03 - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - 3
21:42
 (Ünite - 14 - Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi) 04 - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - 4
22:03
 (Ünite - 14 - Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi) 05 - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - 5
21:25
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 01 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi 1
20:43
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 02 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi 2
22:04
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 03 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi 3
20:02
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 04 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi 4
21:49
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 05 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi 5
20:49
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 06 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi 6
18:00
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 07 - Saltanatın Kaldırılması ve Lozan Antlaşması
21:16
 (Ünite - 16 - Atatürk İlke ve İnkılapları) 01 - Atatürk İlke ve İnkılapları 1
20:15
 (Ünite - 16 - Atatürk İlke ve İnkılapları) 02 - Atatürk İlke ve İnkılapları 2
21:42
 (Ünite - 16 - Atatürk İlke ve İnkılapları) 03 - Atatürk İlke ve İnkılapları 3
21:35
 (Ünite - 16 - Atatürk İlke ve İnkılapları) 04 - Atatürk İlke ve İnkılapları 4
21:38
 (Ünite - 16 - Atatürk İlke ve İnkılapları) 05 - Atatürk İlke ve İnkılapları 5
20:45
 (Ünite - 16 - Atatürk İlke ve İnkılapları) 06 - Atatürk İlke ve İnkılapları 6
21:15
 (Ünite - 17 - Atatürk Dönemi Dış Politika) 01 - Atatürk Dönemi Dış Politika 1
21:39
 (Ünite - 17 - Atatürk Dönemi Dış Politika) 02 - Atatürk Dönemi Dış Politika 2
20:56
 (Ünite - 17 - Atatürk Dönemi Dış Politika) 03 - Atatürk Dönemi Dış Politika 3
20:01
 (Ünite 18 - Atatürk İlkeleri) 01 - Atatürk İlkeleri 1
19:53
 (Ünite 18 - Atatürk İlkeleri) 02 - Atatürk İlkeleri 2
19:24
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 01 - İki Savaş Arasında Dünya - 1
21:28
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 02 - İki Savaş Arasında Dünya - 2
20:57
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 03 - ll. Dünya Savaşı - 1
21:41
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 04 - ll. Dünya Savaşı - 2
25:09
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 05 - ll.Dünya Savaşı - 3
09:41
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 06 - ll. Dünya Savaşı - 4
20:02
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 07 - Soğuk Savaş Dönemi - 1
19:58
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 08 - Soğuk Savaş Dönemi - 2
20:49
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 09 - Soğuk Savaş Dönemi - 3
20:33
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 10 - Soğuk Savaş Dönemi - 4
23:51
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 11 - Soğuk Savaş Dönemi - 5
19:34
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 12 - Soğuk Savaş Dönemi - 6
20:28
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 13 - Soğuk Savaş Dönemi - 7
22:54
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 14 - Soğuk Savaş Dönemi - 8
21:03
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 15 - Soğuk Savaş Dönemi - 9
18:32
 01 - Orta Asya Türk Tarihi (Canlı Ders Kayıtı-2019-))
02:31:01
 01 - Orta Asya Türk Tarihi (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:31:01
 02 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - Türk İslam Tarihi (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:33:46
 03 - Anadolu Türk Tarihi - Osmanlı (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:29:21
 04 - Osmanlı Siyasi ve Osmanlı Islahatlar (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:27:45
 05 - Islahatlar - Fransız İhtilali - Sanayi Devrimi - Osmanlıda Demokrasi Hareketleri (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
01:38:41
 06 - Osmanlı Demokrasi Hareketleri - Trablusgarp - Balkan Savaşları - I. Dünya Savaşı (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:26:02
 07 - I. Dünya Savaşı - Kurtuluş Savaşı Hazırlık (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:19:11
 08 - Kurtuluş Savaşı (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:16:06
 09 - Kurtuluş Savaşı - Muharebeler - Lozan - Cumhuriyetin İlanı (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:29:18
 10 - İnkılaplar (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:28:05
 11 - Dış Politika - Çağdaş Türk Dünya Tarihi (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:31:35
 12 - Çağdaş Türk Dünya Tarihi (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:28:22
 13 - Çağdaş Türk Dünya Tarihi 2 - Kültür ve Uygarlık - 1 (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:37:01
 14 - Türk Kültür ve Uygarlık 2 (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:28:17
 15 - Türk Kültür ve Uygarlık 2 (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:35:52
 01 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - 1 (Canlı Ders Kayıtı-2020-))
02:15:02
 01 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - 1 (Canlı Ders Kayıtı-2020-))
02:15:02
 02 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - 2 (Canlı Ders Kayıtı-2020-)
01:59:54
 03 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - 3 (Canlı Ders Kayıtı-2020-)
01:51:59
 04 - Türk İslam Tarihi (Canlı Ders Kayıtı-2020-)
01:53:58
 05 - Türk İslam Tarihi - 2 (Canlı Ders Kayıtı-2020-)
01:58:55
 06 - Türk İslam Tarihi - 3 (Canlı Ders Kayıtı-2020-)
02:05:10
 07 - Osmanlı Devleti Tarihi (Canlı Ders Kayıtı-2020-)
02:03:59
 08 -Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti (Canlı Ders Kayıtı-2020-)
01:58:35
 09 -Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti 2 (Canlı Ders Kayıtı-2020-)
01:38:09
 10 - Osmanlı Kültür Medeniyeti 3 (Canlı Ders Kayıtı-2020-)
02:04:50
 11 - 17. ve 18. YY Osmanlı Devleti Islahatları (Canlı Ders Kayıtı-2020-)
01:54:52
 12 -19 YY Osmanlı Devleti Islahatları (Canlı Ders Kayıtı-2020-)
01:49:27
 13 -19. YY Osmanlı Devleti Islahatları 2 (Canlı Ders Kayıtı)
01:20:17
 14 -19 YY Osmanlı Devleti Islahatları 3 (Canlı Ders Kayıtı)
01:49:53
 15 - 20. YY Osmanlı Devleti (Canlı Ders Kayıtı)
01:13:27
 16 - Birinci Dünya Savaşı ve Cepheler (Canlı Ders Kayıtı)
01:34:17
 17 - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi (Canlı Ders Kayıtı)
02:00:51
 18 - Milli Mücadele - Muharebeler Dönemi (Canlı Ders Kayıtı)
01:46:16
 19 - Milli Mücadele Muharebeler Dönemi ve Lozan (Canlı Ders Kayıtı)
01:44:54
 20 - Atatürk İnkilapları - 1 (Canlı Ders Kayıtı)
01:58:18
 21 - Atatürk İnkilapları - 2 (Canlı Ders Kayıtı)
01:36:47
 22 - Türk Dış Politikası Ve İlkeler (Canlı Ders Kayıtı)
01:35:06
 23 - Çağdaş Türk Tarihi 1
02:20:53
 24 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 (Canlı Ders Kayıtı)
01:50:57
 25 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 (Canlı Ders Kayıtı)
01:58:21
 01 - TEKO
02:46:02
 02 - TEKO
02:35:11
 03 - TEKO
02:30:52
 01 - İnsan Hakları
01:49:40
 02 - İnsan Hakları
01:56:10
 03 - İnsan Hakları
01:56:02
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 01 - Temel Anlam Türleri
29:00
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 01 - Temel Anlam Türleri
29:00
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 02 - Diğer Anlam Özellikleri
22:48
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 03 - Diğer Anlam Özellikleri 2
27:21
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 04 - Sözcükler Arası Anlam İlişkisi
22:48
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 05 - Sözcüğe Mecaz Anlam Kazandırma Yolları 1
27:21
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 06 - Kalıplaşmış Sözler 1
25:42
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 07 - Kalıplaşmış Sözler 2
26:20
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 08 - Kalıplaşmamış Söz Öbekleri
21:12
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 01 - Temel Anlam Özellikleri
26:32
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 02 - Öznel Nesnel - İçerik Üslup - Doğrudan Dolaydı Aktarım
25:01
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 03 - Anlam İlişkileri
30:45
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 04 - Anlam İlişkileri 2 - Duygu Düşünce Kavramlar
16:44
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 05 - Duygu Düşünce ve Kavramlar -1
17:57
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 06 - Duygu Düşünce ve Kavramlar -2
19:31
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 07 - Duygu Düşünce ve Kavramlar -3
20:01
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 08 - Cümle Analizi ve Kesin Yargı
20:01
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 01 - Şekil Bilgisi - 1
21:07
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 02 - Şekil Bilgisi - 2
20:04
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 03 - Şekil Bilgisi - 3
20:35
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 04 - Şekil Bilgisi - 4
21:17
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 05 - Şekil Bilgisi - 5
15:10
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 06 - Şekil Bilgisi - 6
18:53
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 07 - Sözcük Türleri Giriş
11:30
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 08 - Sözcük Türleri - 1
17:49
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 09 - Sözcük Türleri - 2
25:49
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 10 - Sözcük Türleri - 3
22:28
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 11 - Sözcük Türleri - 4
17:32
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 12 - Sözcük Türleri - 5
18:37
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 13 - Sözcük Türleri - 6
20:42
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 14 - Sözcük Türleri - 7
20:55
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 15 - Sözcük Türleri - 8
19:29
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 16 - Sözcük Türleri - 9
16:07
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 17 - Sözcük Türleri - 10
18:31
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 18 - Sözcük Türleri - 11
27:04
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 19 - Cümle Bilgisi 1
18:37
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 20 - Cümle Bilgisi 2
26:32
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 21 - Cümle Bilgisi - 3
29:04
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 22 - Cümle Bilgisi - 4
19:45
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 23 - Yapı Bilgisi - 1
22:59
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 24 - Yapı Bilgisi - 2
26:40
 (Ünite 4 - Paragraf Bilgisi) 01 - Paragraf - 1
15:57
 (Ünite 4 - Paragraf Bilgisi) 02 - Paragraf - 2
14:46
 (Ünite 4 - Paragraf Bilgisi) 03 - Paragraf - 3
22:32
 (Ünite 4 - Paragraf Bilgisi) 04 - Paragraf - 4
22:32
 (Ünite 4 - Paragraf Bilgisi) 05 - Paragraf - 5
25:13
 (Ünite 4 - Paragraf Bilgisi) 06 - Paragraf - 6
22:00
 (Ünite 5 - Anlatım Bilgileri) 01 - Anlatım Bilgileri - 1
26:49
 (Ünite 5 - Anlatım Bilgileri) 02 - Anlatım Bilgileri - 2
13:41
 (Ünite 6 - Ses Olayları ve Yazım) 01 - Ses Olayları ve Yazım - 1
24:13
 (Ünite 6 - Ses Olayları ve Yazım) 02 - Ses Olayları ve Yazım - 2
24:25
 (Ünite 6 - Ses Olayları ve Yazım) 03 - Ses Olayları ve Yazım - 3
24:13
 (Ünite 6 - Ses Olayları ve Yazım) 04 - Ses Olayları ve Yazım - 4
16:47
 (Ünite 6 - Ses Olayları ve Yazım) 05 - Ses Olayları ve Yazım - 5
20:04
 (Ünite 6 - Ses Olayları ve Yazım) 06 - Ses Olayları ve Yazım - 6
27:11
 (Ünite 7 - Noktalama İşaretleri) 01 - Noktalama - 1
27:46
 (Ünite 7 - Noktalama İşaretleri) 02 - Noktalama - 2
14:07
 (Ünite 7 - Noktalama İşaretleri) 03 - Noktalama - 3
24:03
 (Ünite 8 - Anlatım Bozuklukları) 01 - Anlatım Bozuklukları - 1
17:27
 (Ünite 8 - Anlatım Bozuklukları) 02 - Anlatım Bozuklukları - 2
20:58
 01 - Sözel Mantık 1
17:01
 02 - Sözel Mantık 2
16:25
 03 - Sözel Mantık 3
17:51
 04 - Sözel Mantık 4
22:02
 05 - Sözel Mantık 5
20:25
 06 - Sözel Mantık 6
17:46
 07 - Sözel Mantık 7
19:50
 08 - Sözel Mantık 8
25:03
 09 - Sözel Mantık 9
19:27
 10 - Sözel Mantık 10
15:48
 01 - Sözcükte Anlam 1 (Canlı Ders Kayıtı)
02:05:28
 02 - Sözcükte Anlam 2 - Cümlede Anlam 1 (Canlı Ders Kayıtı)
02:07:04
 03 - Cümlede Anlam 2 (Canlı Ders Kayıtı)
02:08:28
 04 - Dil Bilgisi 1 (Canlı Ders Kayıtı)
02:19:20
 05 - Dil Bilgisi 2 (Canlı Ders Kayıtı)
02:07:26
 06 - Dil Bilgisi 3 (Canlı Ders Kayıtı)
02:12:23
 07 - Dil Bilgisi 4 (Canlı Ders Kayıtı)
02:00:00
 08 - Dil Bilgisi 5 - Paragraf 1 (Canlı Ders Kayıtı)
01:55:42
 09 - Ses Olayları ve Yazım (Canlı Ders Kayıtı)
02:05:42
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 01 - Orta Asya Türk Tarihi - 1
20:21
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 01 - Orta Asya Türk Tarihi - 1
20:21
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 02 - Orta Asya Türk Tarihi - 2
18:51
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 03 - Orta Asya Türk Tarihi - 3
18:55
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 04 - Orta Asya Türk Tarihi - 4
20:37
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 05 - Orta Asya Türk Tarihi - 5
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 06 - Orta Asya Türk Tarihi - 6
21:55
 (Ünite 2 - Türk İslam Tarihi) 01 - Türk İslam Tarihi - 1
15:11
 (Ünite 2 - Türk İslam Tarihi 02 - Türk İslam Tarihi - 2
20:22
 (Ünite 2 - Türk İslam Tarihi) 03 - Türk İslam Tarihi - 3
23:15
 (Ünite 2 - Türk İslam Tarihi) 04 - Türk İslam Tarihi - 4
20:22
 (Ünite 2 - Türk İslam Tarihi) 05 - Türk İslam Tarihi - 5
20:23
 (Ünite 3 - Haçlı Seferleri) 01 - Haçlı Seferleri
33:01
 (Ünite 4 - Anadolu Selçuklu Devleti) 01 - Anadolu Selçuklu Devleti - 1
18:55
 (Ünite 4 - Anadolu Selçuklu Devleti) 02 - Anadolu Selçuklu Devleti - 2
20:25
 (Ünite 5 - Yakın Doğu ve Asyadaki Bazı Devletler) 01 - Yakın Doğu ve Asyadaki Bazı Devletler
21:05
 (Ünite 6 - Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi) 01 - Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi - 1
20:38
 (Ünite 6 - Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi) 02 - Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi - 2
22:06
 (Ünite 7 - Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi) 01 - Osmanlı Yükselme Dönemi 1
19:42
 (Ünite 7 - Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi) 02 - Osmanlı Yükselme Dönemi 2
21:19
 (Ünite 7 - Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi) 03 - Osmanlı Yükselme Dönemi 3
21:28
 (Ünite 8 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı) 01 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 1
19:55
 (Ünite 8 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı) 02 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 2
20:21
 (Ünite 8 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı) 03 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 3
21:15
 (Ünite 8 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı) 04 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 4
21:10
 (Ünite 8 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı) 05 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 5
20:25
 (Ünite 8 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı) 06 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 6
22:26
 (Ünite 9 - 17. YY Osmanlı Devleti) 01 - 17. YY Osmanlı Devleti - 1
23:31
 (Ünite 9 - 17. YY Osmanlı Devleti) 02 - 17. YY Osmanlı Devleti - 2
22:16
 (Ünite 9 - 17. YY Osmanlı Devleti) 03 - 17. YY Osmanlı Devleti - 3
21:19
 (Ünite 9 - 17. YY Osmanlı Devleti) 04 - 17. YY Osmanlı Devleti - 4
20:11
 (Ünite 9 - 17. YY Osmanlı Devleti) 04 - 17. YY Osmanlı Devleti - 4
20:20
 (Ünite 10 - 18. YY Osmanlı Devleti) 01 - 18. YY Osmanlı Devleti - 1
22:02
 (Ünite 10 - 18. YY Osmanlı Devleti) 02 - 18. YY Osmanlı Devleti - 2
21:47
 (Ünite 11 - 18-19. YY'da Avrupa - Dünya) 01 - 18-19. YY'da Avrupa - Dünya
23:06
 (Ünite 12 - 19. YY Osmanlı Devleti) 01 - 19. YY Osmanlı Devleti 1
20:20
 (Ünite 12 - 19. YY Osmanlı Devleti) 02 - 19. YY Osmanlı Devleti 2
20:20
 (Ünite 12 - 19. YY Osmanlı Devleti) 03 - 19. YY Osmanlı Devleti 3
21:22
 (Ünite 12 - 19. YY Osmanlı Devleti) 04 - 19. YY Osmanlı Devleti 4
20:55
 (Ünite 12 - 19. YY Osmanlı Devleti) 05 - 19. YY Osmanlı Devleti 5
22:22
 (Ünite 12 - 19. YY Osmanlı Devleti) 06 - 19. YY Osmanlı Devleti 6
20:06
 (Ünite - 13 - ll. Meşrutiyet Dönemi (1908 - 18)) 01 - ll. Meşrutiyet Dönemi - 1
22:25
 (Ünite - 13 - ll. Meşrutiyet Dönemi (1908 - 18)) 02 - ll. Meşrutiyet Dönemi - 2
20:41
 (Ünite - 13 - ll. Meşrutiyet Dönemi (1908 - 18)) 03 - ll. Meşrutiyet Dönemi - 3
23:05
 (Ünite - 13 - ll. Meşrutiyet Dönemi (1908 - 18)) 04 - ll. Meşrutiyet Dönemi - 4
21:40
 (Ünite - 13 - ll. Meşrutiyet Dönemi (1908 - 18)) 05 - ll. Meşrutiyet Dönemi - 5
21:51
 (Ünite - 13 - ll. Meşrutiyet Dönemi (1908 - 18)) 06 - ll. Meşrutiyet Dönemi - 6
20:58
 (Ünite - 14 - Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi) 01 - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - 1
20:40
 (Ünite - 14 - Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi) 02 - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - 2
20:40
 (Ünite - 14 - Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi) 03 - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - 3
21:42
 (Ünite - 14 - Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi) 04 - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - 4
22:03
 (Ünite - 14 - Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi) 05 - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - 5
21:25
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 01 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi 1
20:43
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 02 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi 2
22:04
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 03 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi 3
20:02
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 04 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi 4
21:49
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 05 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi 5
20:49
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 06 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi 6
18:00
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 07 - Saltanatın Kaldırılması ve Lozan Antlaşması
21:16
 (Ünite - 16 - Atatürk İlke ve İnkılapları) 01 - Atatürk İlke ve İnkılapları 1
20:15
 (Ünite - 16 - Atatürk İlke ve İnkılapları) 02 - Atatürk İlke ve İnkılapları 2
21:42
 (Ünite - 16 - Atatürk İlke ve İnkılapları) 03 - Atatürk İlke ve İnkılapları 3
21:35
 (Ünite - 16 - Atatürk İlke ve İnkılapları) 04 - Atatürk İlke ve İnkılapları 4
21:38
 (Ünite - 16 - Atatürk İlke ve İnkılapları) 05 - Atatürk İlke ve İnkılapları 5
20:45
 (Ünite - 16 - Atatürk İlke ve İnkılapları) 06 - Atatürk İlke ve İnkılapları 6
21:15
 (Ünite - 17 - Atatürk Dönemi Dış Politika) 01 - Atatürk Dönemi Dış Politika 1
21:39
 (Ünite - 17 - Atatürk Dönemi Dış Politika) 02 - Atatürk Dönemi Dış Politika 2
20:56
 (Ünite - 17 - Atatürk Dönemi Dış Politika) 03 - Atatürk Dönemi Dış Politika 3
20:01
 (Ünite 18 - Atatürk İlkeleri) 01 - Atatürk İlkeleri 1
19:53
 (Ünite 18 - Atatürk İlkeleri) 02 - Atatürk İlkeleri 2
19:24
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 01 - İki Savaş Arasında Dünya - 1
21:28
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 02 - İki Savaş Arasında Dünya - 2
20:57
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 03 - ll. Dünya Savaşı - 1
21:41
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 04 - ll. Dünya Savaşı - 2
25:09
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 05 - ll.Dünya Savaşı - 3
09:41
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 06 - ll. Dünya Savaşı - 4
20:02
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 07 - Soğuk Savaş Dönemi - 1
19:58
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 08 - Soğuk Savaş Dönemi - 2
20:49
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 09 - Soğuk Savaş Dönemi - 3
20:33
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 10 - Soğuk Savaş Dönemi - 4
23:51
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 11 - Soğuk Savaş Dönemi - 5
19:34
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 12 - Soğuk Savaş Dönemi - 6
20:28
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 13 - Soğuk Savaş Dönemi - 7
22:54
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 14 - Soğuk Savaş Dönemi - 8
21:03
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 15 - Soğuk Savaş Dönemi - 9
18:32
 01 - Orta Asya Türk Tarihi (Canlı Ders Kayıtı-2019-))
02:31:01
 01 - Orta Asya Türk Tarihi (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:31:01
 02 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - Türk İslam Tarihi (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:33:46
 03 - Anadolu Türk Tarihi - Osmanlı (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:29:21
 04 - Osmanlı Siyasi ve Osmanlı Islahatlar (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:27:45
 05 - Islahatlar - Fransız İhtilali - Sanayi Devrimi - Osmanlıda Demokrasi Hareketleri (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
01:38:41
 06 - Osmanlı Demokrasi Hareketleri - Trablusgarp - Balkan Savaşları - I. Dünya Savaşı (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:26:02
 07 - I. Dünya Savaşı - Kurtuluş Savaşı Hazırlık (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:19:11
 08 - Kurtuluş Savaşı (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:16:06
 09 - Kurtuluş Savaşı - Muharebeler - Lozan - Cumhuriyetin İlanı (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:29:18
 10 - İnkılaplar (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:28:05
 11 - Dış Politika - Çağdaş Türk Dünya Tarihi (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:31:35
 12 - Çağdaş Türk Dünya Tarihi (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:28:22
 13 - Çağdaş Türk Dünya Tarihi 2 - Kültür ve Uygarlık - 1 (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:37:01
 14 - Türk Kültür ve Uygarlık 2 (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:28:17
 15 - Türk Kültür ve Uygarlık 2 (Canlı Ders Kayıtı-2019-)
02:35:52
 01 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - 1 (Canlı Ders Kayıtı-2020-))
02:15:02
 01 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - 1 (Canlı Ders Kayıtı-2020-))
02:15:02
 02 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - 2 (Canlı Ders Kayıtı-2020-)
01:59:54
 03 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - 3 (Canlı Ders Kayıtı-2020-)
01:51:59
 04 - Türk İslam Tarihi (Canlı Ders Kayıtı-2020-)
01:53:58
 05 - Türk İslam Tarihi - 2 (Canlı Ders Kayıtı-2020-)
01:58:55
 06 - Türk İslam Tarihi - 3 (Canlı Ders Kayıtı-2020-)
02:05:10
 07 - Osmanlı Devleti Tarihi (Canlı Ders Kayıtı-2020-)
02:03:59
 08 -Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti (Canlı Ders Kayıtı-2020-)
01:58:35
 09 -Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti 2 (Canlı Ders Kayıtı-2020-)
01:38:09
 10 - Osmanlı Kültür Medeniyeti 3 (Canlı Ders Kayıtı-2020-)
02:04:50
 11 - 17. ve 18. YY Osmanlı Devleti Islahatları (Canlı Ders Kayıtı-2020-)
01:54:52
 12 -19 YY Osmanlı Devleti Islahatları (Canlı Ders Kayıtı-2020-)
01:49:27
 13 -19. YY Osmanlı Devleti Islahatları 2 (Canlı Ders Kayıtı)
01:20:17
 14 -19 YY Osmanlı Devleti Islahatları 3 (Canlı Ders Kayıtı)
01:49:53
 15 - 20. YY Osmanlı Devleti (Canlı Ders Kayıtı)
01:13:27
 16 - Birinci Dünya Savaşı ve Cepheler (Canlı Ders Kayıtı)
01:34:17
 17 - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi (Canlı Ders Kayıtı)
02:00:51
 18 - Milli Mücadele - Muharebeler Dönemi (Canlı Ders Kayıtı)
01:46:16
 19 - Milli Mücadele Muharebeler Dönemi ve Lozan (Canlı Ders Kayıtı)
01:44:54
 20 - Atatürk İnkilapları - 1 (Canlı Ders Kayıtı)
01:58:18
 21 - Atatürk İnkilapları - 2 (Canlı Ders Kayıtı)
01:36:47
 22 - Türk Dış Politikası Ve İlkeler (Canlı Ders Kayıtı)
01:35:06
 23 - Çağdaş Türk Tarihi 1
02:20:53
 24 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 (Canlı Ders Kayıtı)
01:50:57
 25 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 (Canlı Ders Kayıtı)
01:58:21
 (Yalın - Temel Hukuk) 01 - Sosyal Hayatımızı Düzenleyen Kurallar
16:17
 (Yalın- Temel Hukuk) 01 - Sosyal Hayatımızı Düzenleyen Kurallar
16:17
 (Ünite 1 - Temel Hukuk) 02 - Hukukun Temel Görevleri ve Maddi Yaptırım Türleri
32:44
 (Ünite 1 - Temel Hukuk) 03 - Hukuk Kurallarının Çeşitleri ve Hukukun Kaynakları
13:59
 (Ünite 1 - Temel Hukuk) 04 - Boşluk Türleri - Hukukun Bölümleri
20:08
 (Ünite 1 - Temel Hukuk) 05 - Suçun Unsurları ve Medeni Hukukun Bölümleri
17:12
 (Ünite 1 - Temel Hukuk) 06 - Kişi Türleri ve Gerçek Kişilerin Ehliyetleri
11:19
 (Ünite 1 - Temel Hukuk) 07 - Fiil Ehliyetinin Şartları - Kategoriler - Gerçek Kişiliğin Başlangıcı-Sona
19:10
 (Ünite 1 - Temel Hukuk) 08 - Hısımlık - Hak Türleri
20:19
 (Ünite 1 - Temel Hukuk) 09 - Hakların Kazanılması-Kullanılması-Korunması
18:29
 (Ünite 1 - Temel Hukuk) 10 - Borçlar Hukuku - 1
17:28
 (Ünite 1 - Temel Hukuk) 11 - Borçlar Hukuku - 2
15:59
 (Ünite 2 - Anayasa Hukuku) 01 - Anayasal Kavramlar
14:25
 (Ünite 2 - Anayasa Hukuku) 02 - Devlet Şekilleri
18:08
 (Ünite 2 - Anayasa Hukuku) 03 - Anayasal Tarih - 1
18:05
 (Ünite 2 - Anayasa Hukuku) 04 - Anayasal Tarih - 2
15:13
 (Ünite 2 - Anayasa Hukuku) 05 - 1982 Anayasası
18:29
 (Ünite 2 - Anayasa Hukuku) 06 - Cumhuriyetin Nitelikleri - 1
16:29
 (Ünite 2 - Anayasa Hukuku) 07 - Cumhuriyetin Nitelikleri - 2
21:19
 (Ünite 2 - Anayasa Hukuku) 08 - Cumhuriyetin Nitelikleri - 3
18:50
 (Ünite 3 - Yasama) 01 - Meclisin Görev ve Yetkileri - 1
20:15
 (Ünite 3 - Yasama) 02 - Meclisin Görev ve Yetkileri - 2 - Meclisin Yapısı
17:23
 (Ünite 3 - Yasama) 03 - Milletvekili Seçilme Şartları - Yasama Muafiyetleri
18:48
 (Ünite 3 - Yasama) 04 - Vekilliğin Sona Ermesi - İç Tüzük - Meclisin Bilgi Edinme Yolları
17:58
 (Ünite 4 - Yürütme) 01 - Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı - 1
19:15
 (Ünite 4 - Yürütme) 02 - Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı - 2
15:34
 (Ünite 5 - Yargı) 01 - Yargı Organı - HSK
12:26
 (Ünite 5 - Yargı) 02 - Anayasa Mahkemesi
13:14
 (Ünite 5 - Yargı) 03- Diğer Yargı Kolları
13:32
 (Ünite 6 - İdare Hukuku) 01 - İdare Hukukunun İlkeleri
17:51
 (Ünite 6 - İdare Hukuku) 02 - Merkezden Yönetim - Yerinden Yönetim
17:49
 (Ünite 6 - İdare Hukuku) 03 - Kamu Görevlileri
11:37
 (Ünite 6 - İdare Hukuku) 04 - Memur - Kolluk
12:48
 01 - Temel Kavramlar (Canlı Ders Kayıtı)
02:19:38
 01 - Temel Kavramlar (Canlı Ders Kayıtı)
02:19:38
 02 - Medeni Hukukun Bölümleri (Canlı Ders Kayıtı)
02:16:36
 03 - Borçlar Hukuku - Anaya Hukukuna Giriş (Canlı Ders Kayıtı)
01:55:41
 04 - Anayasal Tarih - Cumhuriyetin Nitelikleri (Canlı Ders Kayıtı)
02:13:04
 05 - Yasama (Canlı Ders Kayıtı)
02:10:21
 06 - Yasama 2 - Yürütme (Canlı Ders Kayıtı)
02:00:35
 07 - Yargı - İdare Hukuku 1 (Canlı Ders Kayıtı)
02:02:35
 08 - İdare Hukuku 2 (Canlı Ders Kayıtı)
02:05:56

  • 300 TL'ye kadar tek çekim
  • 301 - 500 TL'ye kadar 3 taksit
  • 501 - 999 TL'ye kadar 6 taksit
  • 1000 TL ve üzeri 9 taksit
 
Ders Kaçırmak YokDers Kaçırmak Yok

Kaçırdığınız veya tekrar etmek istediğiniz dersleri sınırsız olarak izleyebilirsiniz.

Zengin Ders İçerikleriZengin Ders İçerikleri

Murat Eğitim uzman yayın kadrosu ve içerik tasarım uzmanlarımızın hazırladıkları zengin ders içerikleri ile bir adım önde olun.

Zaman Kaybına SonZaman Kaybına Son

Yol masrafı, kafeterya, kantin gibi yerlerde yiyecek içecek masrafına son verin. Evinizin rahatlığında sınavlara hazırlanmanın ayrıcalığını yaşayın...

Kalabalık ve Gürültülü Sınıf Ortamlarından KurtulunKalabalık ve Gürültülü Sınıf Ortamlarından Kurtulun

Evinizin rahatlığında kahvenizi yudumlarken canlı canlı ders izlemenin ayrıcalığını yaşayın.

Eğitim ProgramıKaymakamlık Video Ders
Toplam Ders Saati454 Saat 35 Dakika
Kurs KategorisiKaymakam Adaylığı (Video Ders)
Ücret1.000,00
Paylaş | Yazdır
YORUMLAR (0 Görüş)
0 (0)
Yorum Yap
Yorum Yap
EĞİTMENLERİMİZ

Murat Uzaktan Eğitim Profesyonel ve Deneyimli Eğitmen Kadrosu ile Tanışın...

Tüm Eğitmenler
 
#
Tamam