İdari Yargı Hakimliği (Video Ders Paketi) - (2020)

Bu Paketin Müfredatı
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Anayasal Kavramlar - Anayasal Tarih
03:14:44
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Anayasal Kavramlar - Anayasal Tarih
03:14:44
 (Adli - İdari Yargı) 02 -Anayasal Tarih - Genel Esaslar
03:02:18
 (Adli - İdari Yargı) 03 - Seçimler - Siyasi Partiler
03:08:15
 (Adli - İdari Yargı) 04 - Temel Haklar
03:18:53
 (Adli - İdari Yargı) 05 - Yasama
03:03:34
 (Adli - İdari Yargı) 06 - Yasama 2
03:19:13
 (Adli - İdari Yargı) 07 - Yasama 3 - Yürütme
03:20:50
 (Adli - İdari Yargı) 08 - Yargı
03:10:39
 (Adli - İdari Yargı) 01 - İdarenin Genel Esasları
03:05:50
 (Adli - İdari Yargı) 01 - İdarenin Genel Esasları
03:05:50
 (Adli - İdari Yargı) 02 - İdari İşlem 1
03:04:13
 (Adli - İdari Yargı) 03 - İdarenin Sözleşmeleri
03:06:16
 (Adli - İdari Yargı) 04 - İdarenin Yetkileri
03:08:13
 (Adli - İdari Yargı) 05 - Devlet Memurları
03:09:42
 (Adli - İdari Yargı) 06 - İdari Teşkilat
02:31:05
 (Adli - İdari Yargı) 07 - İdari Teşkilat 2
02:26:13
 (Adli - İdari Yargı) 08 - İdare Teşkilatı
01:38:12
 (Adli - İdari Yargı) 01 - İdari Yargı
03:37:39
 (Adli - İdari Yargı) 01 - İdari Yargı
03:37:39
 (Adli - İdari Yargı) 02 - İdari Yargı Örgütleri
03:09:40
 (Adli - İdari Yargı) 03 - Görev - Yetki - Süre
03:22:54
 (Adli - İdari Yargı) 04 - Ehliyet - Dilekçeler - İlk İnceleme
03:15:03
 (Adli - İdari Yargı) 05 - Tebligat - Duruşma - Kanun Yolları
03:13:09
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Başlangıç Hükümleri
02:44:12
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Başlangıç Hükümleri
02:44:12
 (Adli - İdari Yargı) 02 - Başlangıç Hükümleri 2
02:45:51
 (Adli - İdari Yargı) 03 - Kişiler Hukuku
02:42:45
 (Adli - İdari Yargı) 04 - Kişiler Hukuku 2
02:21:01
 (Adli - İdari Yargı) 05 - Kişiler Hukuku 3 - Aile Hukuku
02:45:23
 (Adli - İdari Yargı) 06 - Aile Hukuku 2
02:38:23
 (Adli - İdari Yargı) 07 - Aile Hukuku 3 - Miras Hukuku 1
02:45:36
 (Adli - İdari Yargı) 08 - Miras Hukuku 2
02:52:03
 (Adli - İdari Yargı) 09 - Miras Hukuku 3
01:25:06
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Yargı Örgütü -Görev
02:40:36
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Yargı Örgütü -Görev
02:40:36
 (Adli - İdari Yargı) 02 - Yetki - Yarılama İlkeleri - Hakimin Yasaklılığı ve Reddi
02:44:58
 (Adli - İdari Yargı) 03 - Dava Şartları - Dava Türleri
02:38:23
 (Adli - İdari Yargı) 04 - Davanın Açılması - Savunma
01:42:02
 (Adli - İdari Yargı) 05 - Ön İnceleme - Tahkikat
02:48:33
 (Adli - İdari Yargı) 06 - Deliller ve İspat
02:42:22
 (Adli - İdari Yargı) 07 - Hüküm Ve Kanun Yolları
02:34:33
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Eşya Hukuku - 1
01:17:32
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Eşya Hukuku - 1
01:17:32
 (Adli - İdari Yargı) 02 - Eşya Hukuku - 2
02:43:33
 (Adli - İdari Yargı) 03 - Eşya Hukuku - 3
02:46:54
 (Adli - İdari Yargı) 04 - Eşya Hukuku - 4
02:15:20
 (Adli - İdari Yargı) 05 - Eşya Hukuku - 5
02:23:28
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Temel İlkeler - Ceza Kanunlarının Uygulanması
03:12:16
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Temel İlkeler - Ceza Kanunlarının Uygulanması
03:12:16
 (Adli - İdari Yargı) 02 - Suçluların İadesi - Suçun UInsurları
02:54:04
 (Adli - İdari Yargı) 03 - Kast - Taksir
03:21:44
 (Adli - İdari Yargı) 04 - Cezayı Kaldıran Azaltan Nedenler
03:14:32
 (Adli - İdari Yargı) 05 - Suçun Görülüş Biçimleri
03:07:49
 (Adli - İdari Yargı) 06 - Yaptırımlar
02:22:43
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Temel Kavramlar
02:59:56
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Temel Kavramlar
02:59:56
 (Adli - İdari Yargı) 02 - Sözleşmenin Kurulması - Öneri-Kabul
03:05:12
 (Adli - İdari Yargı) 03 - Sözleşmelerin Yokluğu ve Geçersizlik Halleri
02:58:48
 (Adli - İdari Yargı) 04 - Temsil ve Haksız Fiil
02:36:05
 (Adli - İdari Yargı) 05 - Kusursuz Sorumluluk Halleri ve Tazminat
03:00:17
 (Adli - İdari Yargı) 06 - Sebepsiz Zenginleşme
02:54:55
 (Adli - İdari Yargı) 07 - Borçların İfası
02:50:01
 (Adli - İdari Yargı) 08 - Alacağın Devri - Temerrüd ve Devamı
02:55:42
 (Adli - İdari Yargı) 09 - Borçların Sona Ermesi ve Zaman Aşımı
02:15:33
 (İdari Yargı - Mikro İktisat) 01 - Temel Kavramlar - Kardinalist Fayda Kuramı
03:03:42
 (İdari Yargı - Mikro İktisat) 01 - Temel Kavramlar - Kardinalist Fayda Kuramı
03:03:42
 (İdari Yargı - Mikro İktisat) 02 - Ordinalist Fayda Kuramı - Talep Analizi
02:55:08
 (İdari Yargı - Mikro İktisat) 03 - Arz ve Talep Analizi - Esneklik
02:52:15
 (İdari Yargı - Mikro İktisat) 04 - Üretici Teorisi ve Maliyet Analizi
02:51:57
 (İdari Yargı - Mikro İktisat) 05 - Tam Rekabet - Tekel Piyasası
02:52:50
 (İdari Yargı - Mikro İktisat) 06 - Tekelci Rekabet - Oligopol Piyasası
02:44:24
 (İdari Yargı - Makro İktisat) 01 - İşsizlik - Fiyat İstikrarı - Faiz Oranı - Döviz Kuru
02:49:37
 (İdari Yargı - Makro İktisat) 02 - Philips Eğrisi - Klasik Model - Basit Keynesyen Model
02:32:09
 (İdari Yargı - Makro İktisat) 03 - Çarpan - LS - LM Analizi
02:21:31
 (İdari Yargı - Makro İktisat) 04 - Mundell - Fleming Modeli
02:12:49
 (İdari Yargı - Makro İktisat) 05 - Toplam Talep - Toplam Arz Modeli
01:48:52
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 01 - Maliyenin Tanımı ve Kamusal İhtiyaçlar
20:53
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 01 - Maliyenin Tanımı ve Kamusal İhtiyaçlar
20:53
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 02 - Maliyenin Tarihçesi
17:42
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 03 - Maliyenin Alt Dalları
21:32
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 04 - Maliyenin Amaçları - 1
21:47
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 05 - Maliyenin Amaçları - 2
28:14
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 06 - Maliyenin Amaçları - 3
17:03
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 07 - Ekonomide Kesimler
20:51
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 08 - Devlet Türleri ve Devletin İktisadi Sistemlerdeki Rolü - 1
24:35
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 09 - Devletin Ekonomiye Müdahale Nedenleri - 1
21:36
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 10 - Devletin Ekonomiye Müdahale Nedenleri - 2
18:21
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 11 - Devletin Ekonomiye Müdahale Nedenleri - 3
23:15
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 12 - Devletin Ekonomiye Müdahale Nedenleri - 4
21:13
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 13 - Kamunun Optimum Düzeyiyle İlgili Yaklaşımlar - 1
24:36
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 14 - Devlet Müdahalesinin Sınırları İle İlgili Yaklaşımlar - 1
23:10
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 15 - Devlet Müdahalesinin Sınırları İle İlgili Yaklaşımlar - 2
28:55
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 16 - Kamu Kesiminde Karar Alma Süreci - 1
28:55
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 17 - Mal ve Hizmet Türleri - 1
19:43
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 18- Mal ve Hizmet Türleri - 2 ve Devletin Özel Mal Üretme Nedenleri
23:10
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 19 - Kamu Kesiminde Fiyatlandırma ve Değerlendirme Teknikleri
20:05
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 20 - Mali Yaklaşımlar - 1
23:43
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 21 - Mali Yaklaşımlar - 2
30:17
 (İdari Yargı) (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 01 - Kamu Harcaması Tanımları - 1
28:52
 (İdari Yargı) (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 02 - Kamu Harcamaları Sınıflandırması - 1
22:45
 (İdari Yargı) (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 03 - Kamu Harcamaları Sınıflandırması - 2
24:23
 (İdari Yargı) (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 04 - Kamu Harcamaları Sınıflandırması - 3
28:22
 (İdari Yargı) (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 05 - Kamu Harcamaları Sınıflandırması - 4
18:56
 (İdari Yargı) (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 06 - Kamu Harcamalarında Gerçekte ve Görünüşte Artış
30:50
 (İdari Yargı) (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 07 - Ekonomide Kesimler
20:51
 (İdari Yargı) (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 08 - Kamu Harcamalarının Artışı ile İlgili Yaklaşımlar - 2
26:46
 (İdari Yargı) (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 09 - Kamu Harcamalarına Evrensel Sınır Konulamama Nedenleri
14:38
 (İdari Yargı) (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 10 - Kamu Harcamalarının Etkileri - 1
21:31
 (İdari Yargı) (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 11 - Kamu Harcamalarının Etkileri - 2
29:39
 (İdari Yargı) (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 12 - Kamu Harcamalarının Etkileri - 3
23:20
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 01 - Kamu Gelirlerinin Tanımı
15:48
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 02 - Kamu Gelirleri Çeşitleri - 1
21:32
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 03 - Kamu Gelirleri Çeşitleri - 2
24:58
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 04 - Kamu Gelirleri Sınıflandırması ve Verginin Fonksiyonları
19:15
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 05 - Vergi Teorileri - 1
25:44
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 06 - Vergi Teorileri - 2
21:55
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 07 - Vergi Teorileri - 3
23:42
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 08 - Vergi Teorileri - 4 ve Vergi Sistemleri
21:27
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 09 - Vergileme İlkeleri - 1
20:00
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 10 - Vergileme İlkeleri - 2
20:02
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 11 - Vergileme Tekniği - 1
21:16
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 12 - Vergileme Tekniği - 2
18:44
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 13 - Vergileme Süreci - 1
29:04
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 14 - Vergileme Süreci - 2
24:48
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 15 - Vergileme Süreci - 3
25:48
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 16 - Temel Vergi Kavramları - 1
24:25
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 17 - Temel Vergi Kavramları - 2
22:38
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 18 - Verginin Etkileri
18:01
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 19 - Vergiye Karşı Tepkiler
24:27
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 20 - Vergi Yükü ve Optimal Vergileme
32:05
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 21 - Yansıma Türleri
28:28
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 22 - Yansımayı Etkileyen Faktörler
17:29
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 23 - Vergilerin Sınıflandırılması - 1
20:19
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 24 - Vergilerin Sınıflandırılması - 2
25:46
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 25 - Vergilerin Sınıflandırılması - 3
21:22
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 01 - Devlet Borçlanmasının Amaçları
26:22
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 02 - Borçlanma Kapatistesini Etkileyen Faktörler
15:30
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 03 - Borçlanmanın Sınıflandırılması - 1
23:21
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 04 - Borçlanmanın Sınıflandırması - 2
24:35
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 05 - Borçlanmanın Sınıflandırılması - 3
25:44
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 06 - Borçlanmanın Sınıflandırması - 4
30:30
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 07 - Borçlanmanın Şekilsel Özellikleri
11:50
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 08 - Devlet Tahvillerinin Satın Alanlara Sağladığı Avantajlar ve Garantiler
28:14
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 09 - Borç Yönetimi - 1
20:46
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 10 - Borç Yönetimi - 2
30:15
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 11 - Borç Yönetimi - 3
16:20
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 12 - Borcu Sona Erdiren Nedenler ve Borcun İtfası
20:21
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 13 - Borç Yükü Dağılımı ve Borç Rasyoları
21:22
 (İdari Yargı) (Ünite 5 - Maliye Politikası) 01 - Maliye Politikasının Amaç ve Araçları - 1
22:50
 (İdari Yargı) (Ünite 5 - Maliye Politikası) 02 - Maliye Politikasının Amaç ve Araçları - 2
19:37
 (İdari Yargı) (Ünite 5 - Maliye Politikası) 03 - Maliye Politikası Yöntemleri
22:03
 (İdari Yargı) (Ünite 5 - Maliye Politikası) 04 - Enflasyonla Mücadele 1
23:13
 (İdari Yargı) (Ünite 5 - Maliye Politikası) 05 - Enflasyonla Mücadele 2
24:16
 (İdari Yargı) (Ünite 5 - Maliye Politikası) 06 - Durgunlukla Mücadele
19:40
 (İdari Yargı) (Ünite 5 - Maliye Politikası) 07 - Stakflasyonla Mücadele ve Hazine İşlemleri
20:05
 (İdari Yargı) (Ünite 5 - Maliye Politikası) 08 - Politika Etkinliği
24:02
 (İdari Yargı) (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 01 - Bütcenin Tanımı ve Özellikleri
20:19
 (İdari Yargı) (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 02 - Bütçe İlkeleri
22:14
 (İdari Yargı) (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 03 - Bütcenin Fonksiyonları ve Bütçe Teorileri
27:01
 (İdari Yargı) (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 04 -Bütçe Sistemleri
31:47
 (İdari Yargı) (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 05 - Bütçenin Hazırlanması
21:19
 (İdari Yargı) (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 06 - Bütçenin Onaylanması
21:39
 (İdari Yargı) (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 07 - Bütçe Uygulama Esasları
18:04
 (İdari Yargı) (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 08 - Bütçeden Harcama Yapılması
23:33
 (İdari Yargı) (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 09 - Bütce Hesaplarının Kapatılması ve Bütcenin Denetimi
30:20
 (İdari Yargı) (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 10 - Bütçe Türleri
11:21
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 01 - Gelirin Unsurları ve Gelir Vergisi Mükellefi
21:49
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 02 - Gerçek Usulde Ticari Kazanç
21:37
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 03 - Basit Usulde Ticari Kazanç ve Esnaf Muaflığı
21:34
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 04 - Ticari Kazanç Tespitinde Gider Kabul Edilen ve Edilmeyen Unsurlar
14:30
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 05 - Zirai Kazanç
15:53
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 06 - Serbest Meslek Kazancı
15:06
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 07 - Ücret
20:06
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 08 - Gayri Menkul ve Menkul Sermaye İradı
26:36
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 09 - Diğer Kazanç ve İratlar İle Gelir Vergisinde Şirketlerin Durumu
30:37
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 10 - Gelir Vergisi Beyannameleri
19:30
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 11 - Kurumlar Vergisi
22:40
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 12 - Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve Geçici Vergi
14:35
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 13 - Emlak Vergisi
20:17
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 14 - Motorlu Taşıtlar Vergisi
11:39
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 15 - Veraset ve İntikal Vergisi
14:24
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 16 - Katma Değer Vergisi
17:35
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 17 - Diğer Harcama Vergileri
10:02
 (İdari Yargı) (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 01 - Vergi Hukukuna Giriş
25:11
 (İdari Yargı) (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 02 - Mükellefin Ödevleri
15:43
 (İdari Yargı) (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 03 - Vergi Denetim Yolları
11:47
 (İdari Yargı) (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 04 - Vergi Alacağını Sona Erdiren Nedenler 1
21:17
 (İdari Yargı) (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 05 - Vergi Alacağını Sona Erdiren Nedenler 2
17:37
 (İdari Yargı) (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 06 - Vergi Suç ve Cezaları
21:01
 (İdari Yargı) (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 07 - Vergi Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözüm Yolları
11:20
 (İdari Yargı) (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 08 - Vergi Cezaları
14:34
 (İdari Yargı) (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 09 - Kamu Alacağının Güvence Altına Alınması ve Değerinin Korunması
09:13
 (İdari Yargı) 01 - Vergi Hukukuna Giriş
25:11
 (İdari Yargı) 01 - Vergi Hukukuna Giriş
25:11
 (İdari Yargı) 02 - Mükellefin Ödevleri
15:43
 (İdari Yargı) 03 - Vergi Denetim Yolları
11:47
 (İdari Yargı) 04 - Vergi Alacağını Sona Erdiren Nedenler 1
21:17
 (İdari Yargı) 05 - Vergi Alacağını Sona Erdiren Nedenler 2
17:37
 (İdari Yargı) 06 - Vergi Suç ve Cezaları
21:01
 (İdari Yargı) 07 - Vergi Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözüm Yolları
11:20
 (İdari Yargı) 08 - Vergi Cezaları
14:34
 (İdari Yargı) 09 - Kamu Alacağının Güvence Altına Alınması ve Değerinin Korunması
09:13
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 01 - Orta Asya Türk Tarihi - 1
20:21
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 01 - Orta Asya Türk Tarihi - 1
20:21
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 02 - Orta Asya Türk Tarihi - 2
18:51
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 03 - Orta Asya Türk Tarihi - 3
18:55
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 04 - Orta Asya Türk Tarihi - 4
20:37
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 05 - Orta Asya Türk Tarihi - 5
21:55
 (Ünite 1 - İslamiyet Öncesi Türk Tarihi) 06 - Orta Asya Türk Tarihi - 6
15:11
 (Ünite 2 - Türk İslam Tarihi) 01 - Türk İslam Tarihi - 1
23:15
 (Ünite 2 - Türk İslam Tarihi) 02 - Türk İslam Tarihi - 2
20:22
 (Ünite 2 - Türk İslam Tarihi) 03 - Türk İslam Tarihi - 3
23:37
 (Ünite 2 - Türk İslam Tarihi) 04 - Türk İslam Tarihi - 4
20:23
 (Ünite 2 - Türk İslam Tarihi) 05 - Türk İslam Tarihi - 5
33:01
 (Ünite 3 - Haçlı Seferleri) 01 - Haçlı Seferleri
18:55
 (Ünite 4 - Anadolu Selçuklu Devleti) 01 - Anadolu Selçuklu Devleti - 1
20:25
 (Ünite 4 - Anadolu Selçuklu Devleti) 02 - Anadolu Selçuklu Devleti - 2
21:05
 (Ünite 5 - Yakın Doğu ve Asyadaki Bazı Devletler) 01 - Yakın Doğu ve Asyadaki Bazı Devletler
20:38
 (Ünite 6 - Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi) 01 - Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi - 1
22:06
 (Ünite 6 - Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi) 02 - Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi - 2
19:42
 (Ünite 7 - Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi) 01 - Osmanlı Yükselme Dönemi 1
21:19
 (Ünite 7 - Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi) 02 - Osmanlı Yükselme Dönemi 2
21:28
 (Ünite 7 - Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi) 03 - Osmanlı Yükselme Dönemi 3
19:55
 (Ünite 8 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı) 01 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 1
19:55
 (Ünite 8 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı) 02 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 2
20:21
 (Ünite 8 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı) 03 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 3
21:15
 (Ünite 8 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı) 04 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 4
21:10
 (Ünite 8 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı) 05 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 5
20:25
 (Ünite 8 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı) 06 - Osmanlı Kültür ve Uygarlığı 6
22:26
 (Ünite 9 - 17. YY Osmanlı Devleti) 01 - 17. YY Osmanlı Devleti - 1
23:31
 (Ünite 9 - 17. YY Osmanlı Devleti) 02 - 17. YY Osmanlı Devleti - 2
22:16
 (Ünite 9 - 17. YY Osmanlı Devleti) 03 - 17. YY Osmanlı Devleti - 3
21:19
 (Ünite 9 - 17. YY Osmanlı Devleti) 04 - 17. YY Osmanlı Devleti - 4
20:11
 (Ünite 10 - 18. YY Osmanlı Devleti) 01 - 18. YY Osmanlı Devleti - 1
20:20
 (Ünite 10 - 18. YY Osmanlı Devleti) 02 - 18. YY Osmanlı Devleti - 2
22:02
 (Ünite 11 - 18-19. YY'da Avrupa - Dünya) 01 - 18-19. YY'da Avrupa - Dünya
21:47
 (Ünite 12 - 19. YY Osmanlı Devleti) 01 - 19. YY Osmanlı Devleti 1
23:06
 (Ünite 12 - 19. YY Osmanlı Devleti) 02 - 19. YY Osmanlı Devleti 2
20:20
 (Ünite 12 - 19. YY Osmanlı Devleti) 03 - 19. YY Osmanlı Devleti 3
21:22
 (Ünite 12 - 19. YY Osmanlı Devleti) 04 - 19. YY Osmanlı Devleti 4
20:55
 (Ünite 12 - 19. YY Osmanlı Devleti) 05 - 19. YY Osmanlı Devleti 5
22:22
 (Ünite 12 - 19. YY Osmanlı Devleti) 06 - 19. YY Osmanlı Devleti 6
20:06
 (Ünite - 13 - ll. Meşrutiyet Dönemi (1908 - 18)) 01 - ll. Meşrutiyet Dönemi - 1
22:25
 (Ünite - 13 - ll. Meşrutiyet Dönemi (1908 - 18)) 02 - ll. Meşrutiyet Dönemi - 2
20:41
 (Ünite - 13 - ll. Meşrutiyet Dönemi (1908 - 18)) 03 - ll. Meşrutiyet Dönemi - 3
23:05
 (Ünite - 13 - ll. Meşrutiyet Dönemi (1908 - 18)) 04 - ll. Meşrutiyet Dönemi - 4
21:40
 (Ünite - 13 - ll. Meşrutiyet Dönemi (1908 - 18)) 05 - ll. Meşrutiyet Dönemi - 5
21:51
 (Ünite - 13 - ll. Meşrutiyet Dönemi (1908 - 18)) 06 - ll. Meşrutiyet Dönemi - 6
20:58
 (Ünite - 14 - Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi) 01 - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - 1
20:40
 (Ünite - 14 - Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi) 02 - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - 2
21:42
 (Ünite - 14 - Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi) 03 - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - 3
22:03
 (Ünite - 14 - Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi) 04 - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - 4
21:25
 (Ünite - 14 - Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi) 05 - Milli Mücadele Hazırlık Dönemi - 5
20:43
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 01 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi 1
22:04
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 02 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi 2
20:02
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 03 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi 3
21:49
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 04 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi 4
20:19
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 05 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi 5
20:49
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 06 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi 6
18:00
 (Ünite - 15 - I. TBMM ve Muharebeler Dönemi) 07 - Saltanatın Kaldırılması ve Lozan Antlaşması
21:16
 (Ünite - 16 - Atatürk İlke ve İnkılapları) 01 - Atatürk İlke ve İnkılapları 1
20:15
 (Ünite - 16 - Atatürk İlke ve İnkılapları) 02 - Atatürk İlke ve İnkılapları 2
21:42
 (Ünite - 16 - Atatürk İlke ve İnkılapları) 03 - Atatürk İlke ve İnkılapları 3
21:35
 (Ünite - 16 - Atatürk İlke ve İnkılapları) 04 - Atatürk İlke ve İnkılapları 4
21:38
 (Ünite - 16 - Atatürk İlke ve İnkılapları) 05 - Atatürk İlke ve İnkılapları 5
20:45
 (Ünite - 16 - Atatürk İlke ve İnkılapları) 06 - Atatürk İlke ve İnkılapları 6
21:15
 (Ünite - 17 - Atatürk Dönemi Dış Politika) 01 - Atatürk Dönemi Dış Politika 1
21:39
 (Ünite - 17 - Atatürk Dönemi Dış Politika) 02 - Atatürk Dönemi Dış Politika 2
20:56
 (Ünite - 17 - Atatürk Dönemi Dış Politika) 03 - Atatürk Dönemi Dış Politika 3
20:01
 (Ünite 18 - Atatürk İlkeleri) 01 - Atatürk İlkeleri 1
19:53
 (Ünite 18 - Atatürk İlkeleri) 02 - Atatürk İlkeleri 2
19:24
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 01 - İki Savaş Arasında Dünya - 1
21:28
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 02 - İki Savaş Arasında Dünya - 2
20:57
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 03 - ll. Dünya Savaşı - 1
21:41
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 04 - ll. Dünya Savaşı - 2
25:09
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 05 - ll.Dünya Savaşı - 3
09:41
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 06 - ll. Dünya Savaşı - 4
20:02
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 07 - Soğuk Savaş Dönemi - 1
19:58
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 08 - Soğuk Savaş Dönemi - 2
20:49
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 09 - Soğuk Savaş Dönemi - 3
20:33
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 10 - Soğuk Savaş Dönemi - 4
23:51
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 11 - Soğuk Savaş Dönemi - 5
19:34
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 12 - Soğuk Savaş Dönemi - 6
20:28
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 13 - Soğuk Savaş Dönemi - 7
22:54
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 14 - Soğuk Savaş Dönemi - 8
21:03
 (Ünite - 19 - Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi) 15 - Soğuk Savaş Dönemi - 9
18:32
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 01 - Temel Anlam Türleri
29:00
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 01 - Temel Anlam Türleri
29:00
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 02 - Diğer Anlam Özellikleri
16:14
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 03 - Diğer Anlam Özellikleri 2
22:48
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 04 - Sözcükler Arası Anlam İlişkisi
25:53
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 05 - Sözcüğe Mecaz Anlam Kazandırma Yolları 1
27:21
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 06 - Kalıplaşmış Sözler 1
25:42
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 07 - Kalıplaşmış Sözler 2
26:20
 (Ünite 1 - Sözcükte Anlam) 08 - Kalıplaşmamış Söz Öbekleri
21:12
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 01 - Temel Anlam Özellikleri
26:32
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 02 - Öznel Nesnel - İçerik Üslup - Doğrudan Dolaydı Aktarım
25:01
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 03 - Anlam İlişkileri
30:45
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 04 - Anlam İlişkileri 2 - Duygu Düşünce Kavramlar
16:44
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 05 - Duygu Düşünce ve Kavramlar -1
17:57
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 06 - Duygu Düşünce ve Kavramlar -2
19:31
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 07 - Duygu Düşünce ve Kavramlar -3
21:24
 (Ünite 2 - Cümlede Anlam) 08 - Cümle Analizi ve Kesin Yargı
20:01
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 01 - Şekil Bilgisi - 1
21:07
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 02 - Şekil Bilgisi - 2
20:04
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 03 - Şekil Bilgisi - 3
20:35
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 04 - Şekil Bilgisi - 4
21:17
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 05 - Şekil Bilgisi - 5
15:10
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 06 - Şekil Bilgisi - 6
18:53
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 07 - Sözcük Türleri Giriş
11:30
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 08 - Sözcük Türleri - 1
17:49
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 09 - Sözcük Türleri - 2
25:49
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 10 - Sözcük Türleri - 3
22:28
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 11 - Sözcük Türleri - 4
17:32
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 12 - Sözcük Türleri - 5
18:37
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 13 - Sözcük Türleri - 6
20:42
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 14 - Sözcük Türleri - 7
20:55
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 15 - Sözcük Türleri - 8
19:29
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 16 - Sözcük Türleri - 9
16:07
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 17 - Sözcük Türleri - 10
18:31
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 18 - Sözcük Türleri - 11
27:04
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 19 - Cümle Bilgisi 1
18:37
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 20 - Cümle Bilgisi 2
26:32
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 21 - Cümle Bilgisi - 3
29:04
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 22 - Cümle Bilgisi - 4
19:45
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 23 - Yapı Bilgisi - 1
22:59
 (Ünite 3 - Dil Bilgisi) 24 - Yapı Bilgisi - 2
26:40
 (Ünite 4 - Paragraf Bilgisi) 01 - Paragraf - 1
15:57
 (Ünite 4 - Paragraf Bilgisi) 02 - Paragraf - 2
14:46
 (Ünite 4 - Paragraf Bilgisi) 03 - Paragraf - 3
22:32
 (Ünite 4 - Paragraf Bilgisi) 04 - Paragraf - 4
25:42
 (Ünite 4 - Paragraf Bilgisi) 05 - Paragraf - 5
25:13
 (Ünite 4 - Paragraf Bilgisi) 06 - Paragraf - 6
22:00
 (Ünite 5 - Anlatım Bilgileri) 01 - Anlatım Bilgileri - 1
26:49
 (Ünite 5 - Anlatım Bilgileri) 02 - Anlatım Bilgileri - 2
13:41
 (Ünite 6 - Ses Olayları ve Yazım) 01 - Ses Olayları ve Yazım - 1
24:13
 (Ünite 6 - Ses Olayları ve Yazım) 02 - Ses Olayları ve Yazım - 2
24:25
 (Ünite 6 - Ses Olayları ve Yazım) 03 - Ses Olayları ve Yazım - 3
26:28
 (Ünite 6 - Ses Olayları ve Yazım) 04 - Ses Olayları ve Yazım - 4
16:47
 (Ünite 6 - Ses Olayları ve Yazım) 05 - Ses Olayları ve Yazım - 5
20:04
 (Ünite 6 - Ses Olayları ve Yazım) 06 - Ses Olayları ve Yazım - 6
27:11
 (Ünite 7 - Noktalama İşaretleri) 01 - Noktalama - 1
27:46
 (Ünite 7 - Noktalama İşaretleri) 02 - Noktalama - 2
14:07
 (Ünite 7 - Noktalama İşaretleri) 03 - Noktalama - 3
24:03
 (Ünite 8 - Anlatım Bozuklukları) 01 - Anlatım Bozuklukları - 1
17:27
 (Ünite 8 - Anlatım Bozuklukları) 02 - Anlatım Bozuklukları - 2
20:58
 01 - Sözel Mantık 1
17:01
 02 - Sözel Mantık 2
16:25
 03 - Sözel Mantık 3
17:51
 04 - Sözel Mantık 4
22:02
 05 - Sözel Mantık 5
20:25
 06 - Sözel Mantık 6
17:46
 07 - Sözel Mantık 7
19:50
 08 - Sözel Mantık 8
25:03
 09 - Sözel Mantık 9
19:27
 10 - Sözel Mantık 10
15:48
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 01 - Tek-Çift Sayılar
19:17
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 01 - Tek-Çift Sayılar
19:17
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 02 - İfadelerin Alınması Gereken En Küçük ve En Büyük Değerlerin Bulunması
24:10
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 03 - Ardışık Sayılar
18:22
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 04 - Ardışık Sayıların Toplamı
21:54
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 05 - Çözümleme -1
29:03
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 06 - Çözümleme -2
21:36
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 07 - Çözümleme -3
24:12
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 08 - Bölme
17:45
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 09 - Bölünebilme Kuralları
24:11
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 10 - Bölünebilme Kuralları 2
13:30
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 11 - Kalanlı Bölme
15:43
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 12 - Asal Sayılar
23:17
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 13 - Faktöriyel
17:32
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 14 - Faktöriyel 2
24:13
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 15 - Rasyonel Sayılar
29:59
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 16 - Ondalık Sayılar
10:04
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 17 - Devirli Ondalık Sayılar
12:05
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 18 - Rasyonel Sayılarda Sıralama
19:53
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 19 - Eşitsizlik - 1
13:24
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 20 - Eşitsizlik - 2
18:44
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 21 - Eşitsizlik - 3
20:49
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 22 - Eşitsizlik - 4
21:40
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 23 - Mutlak Değer - 1
16:40
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 24 - Mutlak Değer - 2
28:31
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 25 - Mutlak Değerli Eşitlikler ve Eşitsizlikler
13:19
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 26 - Mutlak Değerli Denklemler
21:49
 27 - Üslü Sayılar - 1
24:20
 28 - Üslü Sayılar - 2
20:24
 29 - Üslü Sayılar - 3
31:56
 30 - Köklü Sayılar - 1
25:24
 31 - Köklü Sayılar - 2
23:31
 32 - Köklü Sayılar - 3
20:27
 33 - Köklü Sayılar - 4
16:12
 34 - Köklü Sayılar - 5
23:06
 35 - Çarpanlara Ayırma 1
28:46
 36 - Çarpanlara Ayırma 2
19:58
 37 - Çarpanlara Ayırma 3
21:33
 38 - Çarpanlara Ayırma 4
16:44
 39 - Çarpanlara Ayırma 5
23:57
 40 - Birinci Dereceden Denklemler
22:03
 41 - Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemlerinin İncelenmesi
07:50
 42 - İkinci Dereceden Denklemler 1
21:53
 43 - İkinci Dereceden Denklemler 2
05:37
 44 - Oran - Orantı
14:13
 45 - Ters Orantı
16:42
 46 - Doğru Orantı
20:18
 47 - Ters Orantı
20:18
 48 - Birleşik Orantı
21:57
 49 - Aritmetik Ortalama
11:14
 50 - Denklem Kurma Problemleri - 1
20:57
 51 - Denklem Kurma Problemleri - 2
20:56
 52 - Denklem Kurma Problemleri - 3
18:14
 53 - Kesir Problemleri - 1
21:08
 54 - Kesir Problemleri - 2
16:10
 55 - Yaş Problemleri - 1
22:33
 56 - Yaş Problemleri - 2
27:23
 57 - Yüzde Problemleri - 1
24:45
 58 - Yüzde Problemleri - 2
14:42
 59 - Kar Zarar Problemleri - 1
13:59
 60 - Kar Zarar Problemleri - 2
13:49
 61 - Kar Zarar Problemleri - 3
12:42
 62 - Kar Zarar Problemleri - 4
15:32
 63 - Kar Zarar Problemleri - 5
19:48
 64 - Kar Zarar Problemleri - 6
20:52
 65 - Hareket Problemleri 1
14:11
 66 - Hareket Problemleri 2
13:43
 67 - Hareket Problemleri 3
21:46
 68 - Hareket Problemleri 4
17:33
 69 - Hareket Problemleri 5
16:29
 70 - İşçi - Havuz Problemleri 1
22:38
 71 - İşçi - Havuz Problemleri 2
18:31
 72 - İşçi - Havuz Problemleri 3
07:30
 73 - İşçi - Havuz Problemleri 4
21:53
 74 - EKOK - EBOB Problemleri 1
19:34
 75 - EKOK - EBOB Problemleri 2
13:59
 76 - EKOK - EBOB Problemleri 3
24:22
 77 - Modüler Aritmetik 1
11:05
 78 - Modüler Aritmetik 2
21:05
 79 - Kümeler 1
21:03
 80 - Kümeler 2
11:21
 81 - Kümeler 3
09:11
 82 - İşlem 1
12:57
 83 - İşlem 2
15:57
 84 - İşlem 3
12:30
 85 - Fonksiyon 1
17:45
 86 - Fonksiyon 2
16:52
 87 - Fonksiyon 3
10:23
 88 - Saymanın Temel İlkeleri 1
33:52
 89 - Saymanın Temel İlkeleri 2
20:05
 90 - Permütasyon 1
11:57
 91 - Permütasyon 2
09:03
 92 - Dairesel Permütasyon
06:05
 93 - Tekrarlı Permütasyon
23:23
 94 - Kombinasyon 1
15:24
 95 - Kombinasyon 2
11:19
 96 - Kombinasyon 3
15:32
 97 - Olasılık 1
21:23
 98 - Olasılık 2
14:57
 99 - Olasılık 3
13:50
 100 - Tablo - Grafik Okuma 1
17:20
 101 - Tablo - Grafik Okuma 2
19:39
 102 - Tablo - Grafik Okuma 3
09:42
 103 - Sayısal Mantık 1
13:49
 104 - Sayısal Mantık 2
17:12
 105 - Sayısal Mantık 3
21:35
 106 - Analitik Geometri 1
23:36
 107 - Analitik Geometri 2
12:17
 108 - Analitik Geometri 3
10:55
 (Ünite 1 - Temel Hukuk) 01 - Sosyal Hayatımızı Düzenleyen Kurallar
16:17
 (Ünite 1 - Temel Hukuk) 01 - Sosyal Hayatımızı Düzenleyen Kurallar
16:17
 (Ünite 1 - Temel Hukuk) 02 - Hukukun Temel Görevleri ve Maddi Yaptırım Türleri
32:44
 (Ünite 1 - Temel Hukuk) 03 - Hukuk Kurallarının Çeşitleri ve Hukukun Kaynakları
13:59
 (Ünite 1 - Temel Hukuk) 04 - Boşluk Türleri - Hukukun Bölümleri
20:08
 (Ünite 1 - Temel Hukuk) 05 - Suçun Unsurları ve Medeni Hukukun Bölümleri
17:12
 (Ünite 1 - Temel Hukuk) 06 - Kişi Türleri ve Gerçek Kişilerin Ehliyetleri
11:19
 (Ünite 1 - Temel Hukuk) 07 - Fiil Ehliyetinin Şartları - Kategoriler - Gerçek Kişiliğin Başlangıcı-Sona
19:10
 (Ünite 1 - Temel Hukuk) 08 - Hısımlık - Hak Türleri
20:19
 (Ünite 1 - Temel Hukuk) 09 - Hakların Kazanılması-Kullanılması-Korunması
18:29
 (Ünite 1 - Temel Hukuk) 10 - Borçlar Hukuku - 1
17:28
 (Ünite 1 - Temel Hukuk) 11 - Borçlar Hukuku - 2
15:59
 (Ünite 2 - Anayasa Hukuku) 01 - Anayasal Kavramlar
14:25
 (Ünite 2 - Anayasa Hukuku) 02 - Devlet Şekilleri
18:08
 (Ünite 2 - Anayasa Hukuku) 03 - Anayasal Tarih - 1
18:05
 (Ünite 2 - Anayasa Hukuku) 04 - Anayasal Tarih - 2
15:13
 (Ünite 2 - Anayasa Hukuku) 05 - 1982 Anayasası
18:29
 (Ünite 2 - Anayasa Hukuku) 06 - Cumhuriyetin Nitelikleri - 1
16:29
 (Ünite 2 - Anayasa Hukuku) 07 - Cumhuriyetin Nitelikleri - 2
21:19
 (Ünite 2 - Anayasa Hukuku) 08 - Cumhuriyetin Nitelikleri - 3
18:50
 (Ünite 3 - Yasama) 01 - Meclisin Görev ve Yetkileri - 1
20:15
 (Ünite 3 - Yasama) 02 - Meclisin Görev ve Yetkileri - 2 - Meclisin Yapısı
17:23
 (Ünite 3 - Yasama) 03 - Milletvekili Seçilme Şartları - Yasama Muafiyetleri
18:48
 (Ünite 3 - Yasama) 04 - Vekilliğin Sona Ermesi - İç Tüzük - Meclisin Bilgi Edinme Yolları
17:58
 (Ünite 4 - Yürütme) 01 - Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı - 1
19:15
 (Ünite 4 - Yürütme) 02 - Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı - 2
15:34
 (Ünite 5 - Yargı) 01 - Yargı Organı - HSK
12:26
 (Ünite 5 - Yargı) 02 - Anayasa Mahkemesi
13:14
 (Ünite 5 - Yargı) 03- Diğer Yargı Kolları
13:32
 (Ünite 6 - İdare Hukuku) 01 - İdare Hukukunun İlkeleri
17:51
 (Ünite 6 - İdare Hukuku) 02 - Merkezden Yönetim - Yerinden Yönetim
17:49
 (Ünite 6 - İdare Hukuku) 03 - Kamu Görevlileri
11:37
 (Ünite 6 - İdare Hukuku) 04 - Memur - Kolluk
12:48

Kredi Kartına 9 Taksit

Ders Kaçırmak YokDers Kaçırmak Yok

Kaçırdığınız veya tekrar etmek istediğiniz dersleri sınırsız olarak izleyebilirsiniz.

Zengin Ders İçerikleriZengin Ders İçerikleri

Murat Eğitim uzman yayın kadrosu ve içerik tasarım uzmanlarımızın hazırladıkları zengin ders içerikleri ile bir adım önde olun.

Zaman Kaybına SonZaman Kaybına Son

Yol masrafı, kafeterya, kantin gibi yerlerde yiyecek içecek masrafına son verin. Evinizin rahatlığında sınavlara hazırlanmanın ayrıcalığını yaşayın...

Kalabalık ve Gürültülü Sınıf Ortamlarından KurtulunKalabalık ve Gürültülü Sınıf Ortamlarından Kurtulun

Evinizin rahatlığında kahvenizi yudumlarken canlı canlı ders izlemenin ayrıcalığını yaşayın.

Eğitim Programıİdari Yargı Hakimliği (Video Ders Paketi) - (2020)
Toplam Ders Saati346 Saat 41 Dakika
Kurs KategorisiHakimlik (Video Ders Paketi)
Paylaş | Yazdır
YORUMLAR (0 Görüş)
0 (0)
Yorum Yap
Yorum Yap
EĞİTMENLERİMİZ

Murat Uzaktan Eğitim Profesyonel ve Deneyimli Eğitmen Kadrosu ile Tanışın...

Tüm Eğitmenler
 
#
Tamam