2021 (KPSS) Muhasebe Video Ders

Murat Uzaktan Eğitim Nedir?

Türkiye’ nin 4 bir yanından farklı tarzda ve farklı düzeyde öğrenciyi bir araya getiren evde, işte, sokakta internetin olduğu her yerde size
Murat Eğitim Kurumlarının deneyimli Ankara kadrosuyla eğitim fırsatı sunan çok genç ve dinamik bir sistemdir.

2021 KPSS Muhasebe Video Ders

  • 2021 KPSS için Murat Uzaktan Eğitim’in uzman eğitim ve içerik kadrosu ile yeni müfredata uygun güncel olarak derslerdir.
  • Derslerimiz Yüksek görüntü ve ses kalitesine sahiptir. (1080p FHD)
  • Sıkılmadan izleyebileceğiniz video dersler zamanınızdan ve internet kotanızdan tasarruf yapmanızı sağlayacaktır.
  • 1080p FHD kalitede video dersleri sınav tarihine kadar sınırsız izleyebilirsiniz.
  • Murat Uzaktan Eğitim olarak öğrencilerimizi Sınav Süresince desteklemekteyiz .
Bu Paketin Müfredatı
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 01 - Muhasebe Tanımı - Fonksiyonları
14:45
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 01 - Muhasebe Tanımı - Fonksiyonları
14:45
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 02 - Temel Kavramlar - 1
17:51
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 03 - Temel Kavramlar - 2
19:49
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 04 - Temel Kavramlar - 3
22:13
 (Ünite 2 - Muhasebe Süreci - Kasa Hesabı) 01 - Bilanço Gelir Tablosu
15:48
 (Ünite 2 - Muhasebe Süreci - Kasa Hesabı) 02 - Hesapların İşleyiş Kuralları
18:48
 (Ünite 2 - Muhasebe Süreci - Kasa Hesabı) 03 - Muhasebe Süreci
29:07
 (Ünite 2 - Muhasebe Süreci - Kasa Hesabı) 04 - Kasa - Yabancı Paralı İşlem
31:21
 (Ünite 2 - Muhasebe Süreci - Kasa Hesabı) 05 - Kasa - Kasa Farkları
21:29
 (Ünite 2 - Muhasebe Süreci - Kasa Hesabı) 06 - Kasa - Soru Çözümü
12:27
 (Ünite 3 - Alınan Çekler ve Bankalar) 01 - Alınan Çekler
17:28
 (Ünite 3 - Alınan Çekler ve Bankalar) 02 - Bankalar Türk Lirası Vadeli Hesabı
20:36
 (Ünite 3 - Alınan Çekler ve Bankalar) 03 - Bankalar Yabancı Paralı Vadeli Hesabı
15:05
 (Ünite 3 - Alınan Çekler ve Bankalar) 04 - Bankalar - Soru Çözümü
11:24
 (Ünite 4 - Verilen Çekler - Diğer Hazır Değerler) 01 - Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
19:22
 (Ünite 4 - Verilen Çekler - Diğer Hazır Değerler) 02 - Diğer Hazır Değerler - 1
20:35
 (Ünite 4 - Verilen Çekler - Diğer Hazır Değerler) 03 - Diğer Hazır Değerler - 2
15:12
 (Ünite 5 - Menkul Kıymetler) 01 - Hisse Senetleri
18:31
 (Ünite 5 - Menkul Kıymetler) 02- Değeri Düşen Hisse Senetlerinin Satışı
21:11
 (Ünite 5 - Menkul Kıymetler) 03 - Tahvil Bono Alım Satımı
17:21
 (Ünite 5 - Menkul Kıymetler) 04 - Tahvillerin İkinci El Alım ve Satımı
23:07
 (Ünite 6 - Ticari Alacaklar) 01 - Alıcılar - Poliçe
21:01
 (Ünite 6 - Ticari Alacaklar) 02 - Senet İle İlgili Durumlar
18:11
 (Ünite 6 - Ticari Alacaklar) 03 - Alacak Senetleri Reeskontun
22:13
 (Ünite 6 - Ticari Alacaklar) 04 - Verilen Depozito ve Teminatlar - Diğer Ticari Alacaklar
19:00
 (Ünite 6 - Ticari Alacaklar) 05 - Şüpheli Ticari Alacaklar ve Karşılığı
26:27
 (Ünite 7 - Diğer Alacaklar - Stoklar) 01 - Diğer Alacaklar
22:40
 (Ünite 7 - Diğer Alacaklar - Stoklar) 02 - Ticari Mallar - 1
21:40
 (Ünite 7 - Diğer Alacaklar - Stoklar) 03 - Aralıklı Envanter Yöntemi
21:12
 (Ünite 7 - Diğer Alacaklar - Stoklar) 04 - Sürekli Envanter Yöntemi
25:07
 (Ünite 7 - Diğer Alacaklar - Stoklar) 05 - Stoklar Soru Çözümü
20:53
 (Ünite 8 - Diğer Stoklar) 01 - Değer Düşüklüğü - Komisyoncudaki Mallar
21:46
 (Ünite 8 - Diğer Stoklar) 02- Yoldaki Mallar
27:57
 (Ünite 9 - Gelir Tahakkukları - Diğer Dönen Varlıklar) 01 - Gelecek Aylara Ait Giderler - Gelir Tahakkukları
14:59
 (Ünite 9 - Gelir Tahakkukları - Diğer Dönen Varlıklar) 02 - KDV Tahakkuk İşlemi
20:15
 (Ünite 9 - Gelir Tahakkukları - Diğer Dönen Varlıklar) 03 - Diğer Dönen Varlıklar
23:42
 (Ünite 10 - Duran Varlıklar) 01 - Ticari Alacaklar - Diğer Alacaklar
18:07
 (Ünite 10 - Duran Varlıklar) 02 - Mali Duran Varlıklar
29:35
 (Ünite 10 - Duran Varlıklar) 03 - Maddi Duran Varlık Alımları
24:58
 (Ünite 10 - Duran Varlıklar) 04 - Amortisman Hesaplama Yöntemleri
24:10
 (Ünite 10 - Duran Varlıklar) 05 - Amortisman ile İlgili Özel Durumlar
20:38
 (Ünite 10 - Duran Varlıklar) 06 - Maddi Duran Varlık Satışı
27:16
 (Ünite 10 - Duran Varlıklar) 07 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21:09
 (Ünite 10 - Duran Varlıklar) 08 - Özel Tükenmeye Tabii Varlıklar
16:49
 (Ünite 10 - Duran Varlıklar) 09 - Gelecek Yıllara Ait Giderler
20:45
 (Ünite 10 - Duran Varlıklar) 10 - Diğer Duran Varlıklar ve Soru Çözümü
24:30
 (Ünite 11 - Pasif Yabancı Kaynaklar) 01 - Mali Borçlar - Banka Kredileri
27:23
 (Ünite 11 - Pasif Yabancı Kaynaklar) 02 - Mali Borçlar - Menkul Kıymet İhracı
27:39
 (Ünite 11 - Pasif Yabancı Kaynaklar) 03 - Ticari Borçlar
18:16
 (Ünite 11 - Pasif Yabancı Kaynaklar) 04 - Diğer Borçlar
17:52
 (Ünite 11 - Pasif Yabancı Kaynaklar) 05 - Alınan Avanslar
18:48
 (Ünite 11 - Pasif Yabancı Kaynaklar) 06 - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
25:19
 (Ünite 11 - Pasif Yabancı Kaynaklar) 07 - Borç ve Gider Karşılıkları
24:45
 (Ünite 11 - Pasif Yabancı Kaynaklar) 08 - Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
15:41
 (Ünite 12 - Özkaynaklar - Gelir Tablosu) 01 - Sermaye Taahüt İşlemi
18:16
 (Ünite 12 - Özkaynaklar - Gelir Tablosu) 02 - Sermaye Yedekleri
22:34
 (Ünite 12 - Özkaynaklar - Gelir Tablosu) 03 - Kar Yedekleri
24:15
 (Ünite 12 - Özkaynaklar - Gelir Tablosu) 04 - Dönem Kar Zarar Hesabına Aktarım
25:00
 (Ünite 12 - Özkaynaklar - Gelir Tablosu) 05 - Kurumlar Vergisi İşlemi
23:40
 (Ünite 12 - Özkaynaklar - Gelir Tablosu) 06 - Gelir Tablosu
28:15
 (Ünite 13 - Finansal Tablolar Analizi) 01 - Finansal Tablolar ve Niteliksel Özellikleri
27:59
 (Ünite 13 - Finansal Tablolar Analizi) 02 - Analiz Türleri
18:27
 (Ünite 13 - Finansal Tablolar Analizi) 03 - Yatay Analiz Tekniği
15:38
 (Ünite 13 - Finansal Tablolar Analizi) 04 - Dikey Analiz - Trend Analizi
23:48
 (Ünite 13 - Finansal Tablolar Analizi) 05 - Oran Analizi - Likidite Oranları
24:10
 (Ünite 13 - Finansal Tablolar Analizi) 06 - Oran Analizi - Mali Yapı Oranları ve Faaliyet Oranları
23:17
 (Ünite 13 - Finansal Tablolar Analizi) 07 - Oran Analizi - Karlılık Oranları - Başabaş Noktası
19:21
 (Ünite 14 - Stoklar Soru Çözümü) 01 - Soru Çözümü 1
19:50
 (Ünite 14 - Stoklar Soru Çözümü) 02 - Soru Çözümü 2
27:29
 (Ünite 14 - Stoklar Soru Çözümü) 03 - Soru Çözümü 3
27:24
 (Ünite 14 - Stoklar Soru Çözümü) 04 - Soru Çözümü 4
26:29
 (Ünite 14 - Stoklar Soru Çözümü) 05 - Soru Çözümü 5
24:18
 (Ünite 14 - Stoklar Soru Çözümü) 06 - Soru Çözümü 6
16:34
 (Ünite 14 - Stoklar Soru Çözümü) 07 - Soru Çözümü 7
15:32
 (Ünite 14 - Stoklar Soru Çözümü) 08 - Soru Çözümü 8
12:41
 (Ünite 14 - Stoklar Soru Çözümü) 09 - Soru Çözümü 9
15:35
 (Ünite 14 - Stoklar Soru Çözümü) 10 - Soru Çözümü 10
19:04
 (Ünite 14 - Stoklar Soru Çözümü) 11 - Soru Çözümü 11
14:25
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları) 01 - Temel Kavramlar - 1
02:44:31
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)02 - Temel Kavramlar - 2 - Muhasebe Süreci
02:37:14
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)03 - Kasa Hesabı
02:37:00
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)04 - Alınan Çekler ve Bankalar
02:43:10
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)05 - Verilen Çekler ve Diğer Hazır Değerler
02:30:54
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)06 - Menkul Kıymetler
02:19:35
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)07 - Ticari Alacaklar
02:33:00
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)08 - Diğer Alacaklar - Stoklar 1
02:31:31
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)09 - Stoklar 2
02:35:09
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)10 - Diğer Stoklar - Gelir Tahakkukları - Diğer Dönen Varlıklar
02:21:07
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)11 - Mali Duran Varlıklar - Maddi Duran Varlıklar 1
02:31:36
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)12 - Maddi Duran Varlıklar 2 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar
02:29:50
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)13 - Diğer Duran Varlıklar - Pasif (Mali Borçlar)
02:28:18
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)14 - Mali Borçlar 2 - Ticari Borçlar - Diğer Borçlar
02:20:21
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)15 - Alınan Avanslar - Ödenecek Vergi ve Fonlar - Borç ve Gider Karşılıkları
02:19:43
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)16 - Öz Kaynaklar - Kurumlar Vergisi
02:28:50
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)17 - Gelir Tablosu - Analiz
02:29:47
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)18 - Analiz - Soru Çözümü - Kısa Bakış Notları
02:25:07
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)01 - Soru Çözümü 1
19:50
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)02 - Soru Çözümü 2
27:29
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)03 - Soru Çözümü 3
27:24
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)04 - Soru Çözümü 4
26:29
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)05 - Soru Çözümü 5
24:18
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)06 - Soru Çözümü 6
16:34
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)07 - Soru Çözümü 7
15:32
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)08 - Soru Çözümü 8
12:41
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)09 - Soru Çözümü 9
15:35
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)10 - Soru Çözümü 10
19:04
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)11 - Soru Çözümü 11
14:25
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)01 - Muhasebe Kamp
04:17:19
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)02 - Muhasebe Kamp
04:27:04

  • 300 TL'ye kadar tek çekim
  • 301 - 500 TL'ye kadar 3 taksit
  • 501 - 999 TL'ye kadar 6 taksit
  • 1000 TL ve üzeri 9 taksit
 
Ders Kaçırmak YokDers Kaçırmak Yok

Kaçırdığınız veya tekrar etmek istediğiniz dersleri sınırsız olarak izleyebilirsiniz.

Zengin Ders İçerikleriZengin Ders İçerikleri

Murat Eğitim uzman yayın kadrosu ve içerik tasarım uzmanlarımızın hazırladıkları zengin ders içerikleri ile bir adım önde olun.

Zaman Kaybına SonZaman Kaybına Son

Yol masrafı, kafeterya, kantin gibi yerlerde yiyecek içecek masrafına son verin. Evinizin rahatlığında sınavlara hazırlanmanın ayrıcalığını yaşayın...

Kalabalık ve Gürültülü Sınıf Ortamlarından KurtulunKalabalık ve Gürültülü Sınıf Ortamlarından Kurtulun

Evinizin rahatlığında kahvenizi yudumlarken canlı canlı ders izlemenin ayrıcalığını yaşayın.

Eğitim Programı2021 (KPSS) Muhasebe Video Ders
Toplam Ders Saati85 Saat 13 Dakika
Kurs KategorisiAlan Bilgisi
Paylaş | Yazdır
YORUMLAR (0 Görüş)
0 (0)
Yorum Yap
Yorum Yap
EĞİTMENLERİMİZ

Murat Uzaktan Eğitim Profesyonel ve Deneyimli Eğitmen Kadrosu ile Tanışın...

Tüm Eğitmenler
 
#
Tamam