2021 (KPSS) Medeni Hukuk Video Ders

Murat Uzaktan Eğitim Nedir?

Türkiye’ nin 4 bir yanından farklı tarzda ve farklı düzeyde öğrenciyi bir araya getiren evde, işte, sokakta internetin olduğu her yerde size
Murat Eğitim Kurumlarının deneyimli Ankara kadrosuyla eğitim fırsatı sunan çok genç ve dinamik bir sistemdir.

2021 KPSS Medeni Hukuk Video Ders

  • 2021 KPSS için Murat Uzaktan Eğitim’in uzman eğitim ve içerik kadrosu ile yeni müfredata uygun güncel olarak derslerdir.
  • Derslerimiz Yüksek görüntü ve ses kalitesine sahiptir. (1080p FHD)
  • Sıkılmadan izleyebileceğiniz video dersler zamanınızdan ve internet kotanızdan tasarruf yapmanızı sağlayacaktır.
  • 1080p FHD kalitede video dersleri sınav tarihine kadar sınırsız izleyebilirsiniz.
  • Murat Uzaktan Eğitim olarak öğrencilerimizi Sınav Süresince desteklemekteyiz .
Bu Paketin Müfredatı
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 01 - Medeni Hukukun Kaynakları
14:00
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 01 - Medeni Hukukun Kaynakları
14:00
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 02 - Örf ve Adet Hukuku - Hakimin Hukuk Yaratması - Yardımcı Kaynaklar
20:13
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 03 - Hukukta Boşluk Kavramı ve Hakimin Takdir Yetkisi
19:16
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 04 - Hukukun Çeşitli Anlamları ve Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması
17:34
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 05 - Hukukta Yorum
18:33
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 06 - İyi Niyet ve İyi Niyetin Tam Korunması
19:14
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 07 - İyi Niyetin Kısmen Korunması ve Dürüstlük Kuralı
18:08
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 08 - İspat Yükü ve Karineler
12:53
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 09 - Özel Hukuk Haklarının Tasnifi
24:03
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 01 - Gerçek Kişiliğin Kazanılması - Ölüm ve Ölüm Karinesi
17:01
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 02 - Gaiplik
13:54
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 03 - Gerçek Kişinin Ehliyetleri
22:16
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 04 - Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişiler
29:42
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 05 - Kişilik Hakları ve Kişiliğin Korunması
21:10
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 06 - Ad - Kişisel Durum Sicilleri ve Cinsiyet Değişikliği
17:40
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 07 - Yerleşim Yeri ve Hısımlık
21:47
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 08 - Tüzel Kişilerle İlgili Genel Hükümler
25:14
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 09 - Dernekler
22:24
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 10 - Vakıflar
13:45
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 01 - Nişanlanma
24:29
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 02 - Evlenmenin Şartları
22:12
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 03 - Evliliğin Hükümleri ve Önlemler
15:07
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 04 - Evlilikte Mal Rejimleri
24:45
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 05 - Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi
22:55
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 06 - Evliliğin Yokluğu ve Butlanı
21:05
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 07 - Boşanma Sebepleri
14:57
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 08 - Boşanma Davasının Özellikleri Ve Sonuçları
17:05
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 09 - Soy Bağının Kurulması
22:25
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 10 - Evlat Edinme
17:14
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 11 - Velayet ve Yardım Nafakası
13:10
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 12 - Vesayet - Kısıtlılık - Vasi
23:40
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 13 - Kayyım - Yasal Danışman - Özgürlik Kısıtlaması
10:03
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 01 - Miras - Yasal Mirasçılar - Kan Hısımları
28:10
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 02 - Eş - Evlatlık - Devletin Mirasçılığı
23:53
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 03 - ÖBT - Şekli Anlamda ÖBT - Vasiyetname ve Miras Sözleşmesi
26:33
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 04 - Maddi Anlamda ÖBT
24:21
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 05 - ÖBT ' nin Hükümden Düşmesi Ve İptali
15:47
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 06 - Saklı Paylı Ve Saklı Pay Oranları
19:46
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 07 - Tenkise Tabi Net Tereke - Denkleştirmeye Tabi Kazandırma
22:52
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 08 - Tenkis Davası
25:56
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 09 - Mirasçılığın Şartları
19:38
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 10 - Mirasçılığın Kazanılması- Miras Ortaklığı - Terekenin Korunması Önlemleri -
16:57
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 11 - Mirasın Reddi - Resmi Tasfiye
18:06
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 01 - Ayni Haklar ve Eşya Kavramı
22:09
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 02 - Ayni Haklara Hakim Olan İlkeler
09:14
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 03 - Zilyetlik Ve Türleri
27:56
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 04 - Zilyetliğin Kazanılması
25:26
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 05 - Zilyetliğin Korunması
18:20
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 06 - Taşınır Davası - Haksız Zilyedin İadesi
23:43
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 07 - Tapu Sicilinin Unsurları
12:17
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 08 - Tapu Siciline Hakim Olan İlkeler - 1
18:25
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 09 - Tapu Siciline Hakim Olan İlkeler - 2
14:51
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 10 - Tapu Sicili İşlemleri ( Tescil - Şer ) 1
14:35
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 11 - Tapu Sicili İşlemleri ( Tescil - Şer ) 2
16:38
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 12 - Mülkiyet Hakkı ve Kapsamı
12:17
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 13 - Mülkiyet Çeşitleri - Paylı Mülkiyet 1
15:56
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 14 - Mülkiyet Çeşitleri - Paylı Mülkiyet 2
18:54
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 15 - El Birliği Mülkiyeti
06:52
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 16 - Taşınınmaz Mülkiyetinin Kazanılması
24:00
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 17 - Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı - Taşkın Yapı - Haksız Yapı
16:37
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 18 - Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları ve Kaybı
22:06
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 19 - Taşınır Mülkiyeti
13:47
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 20 - Eşyaya Bağlı İrtifaklar
13:23
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 21 - Şahsa Bağlı İrtifaklar
20:58
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 22 - Taşınmaz Yükü
11:29
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 23 - Taşınmaz Rehni ve Hakim Olan İlkeler
26:58
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 24 - Sabit Dereceler İlkesi
22:38
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 25 - İpotek Türleri - Kanuni İpotek
23:19
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 26 - Taşınır Rehni - Hapis Hakkı
18:08
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)01 - Medeni Hukuku Kaynakları - Hukuk Boşluğu - Hukukta Yorum - İyiniyet
02:40:32
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)01 - Medeni Hukuku Kaynakları - Hukuk Boşluğu - Hukukta Yorum - İyiniyet
02:40:32
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)02 - Dürüstlük Kuralı - Fiil Ehliyeti
02:42:15
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)03 - Kişilik Hakkı - Hısımlık ve Tüzel Kişiler
02:27:27
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)04 - Aile Hukuku - Nişanlanma - Boşanma
02:30:38
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)05 - Boşanmanın Sonuçları - Soy Bağı - Velayet - Vesayet
02:01:03
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)06 - Yasal Mirasçılık - İradi Mirasçılık (ÖBT)
02:13:41
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)07 - Saklı Pay - Mirasın Reddi - Resmi Tasfiye
02:14:15
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)08 - Ayni Haklara Hakim İlkeler - Eşya Türleri ve Zilyetlik
02:32:40
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)09 - Tapu Sicili - Paylı - El Birliği Mülkiyeti
02:32:13
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)10 - Taşınır - Taşınmaz Mülkiyeti - İrtifak Hakları - Taşınmaz Yükü
02:14:18
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)11 - Rehin Hakları
01:41:52

  • 300 TL'ye kadar tek çekim
  • 301 - 500 TL'ye kadar 3 taksit
  • 501 - 999 TL'ye kadar 6 taksit
  • 1000 TL ve üzeri 9 taksit
 
Ders Kaçırmak YokDers Kaçırmak Yok

Kaçırdığınız veya tekrar etmek istediğiniz dersleri sınırsız olarak izleyebilirsiniz.

Zengin Ders İçerikleriZengin Ders İçerikleri

Murat Eğitim uzman yayın kadrosu ve içerik tasarım uzmanlarımızın hazırladıkları zengin ders içerikleri ile bir adım önde olun.

Zaman Kaybına SonZaman Kaybına Son

Yol masrafı, kafeterya, kantin gibi yerlerde yiyecek içecek masrafına son verin. Evinizin rahatlığında sınavlara hazırlanmanın ayrıcalığını yaşayın...

Kalabalık ve Gürültülü Sınıf Ortamlarından KurtulunKalabalık ve Gürültülü Sınıf Ortamlarından Kurtulun

Evinizin rahatlığında kahvenizi yudumlarken canlı canlı ders izlemenin ayrıcalığını yaşayın.

Eğitim Programı2021 (KPSS) Medeni Hukuk Video Ders
Toplam Ders Saati50 Saat 56 Dakika
Kurs KategorisiAlan Bilgisi
Paylaş | Yazdır
YORUMLAR (0 Görüş)
0 (0)
Yorum Yap
Yorum Yap
EĞİTMENLERİMİZ

Murat Uzaktan Eğitim Profesyonel ve Deneyimli Eğitmen Kadrosu ile Tanışın...

Tüm Eğitmenler
 
#
Tamam