2021 (KPSS) Maliye Video Ders

Murat Uzaktan Eğitim Nedir?

Türkiye’ nin 4 bir yanından farklı tarzda ve farklı düzeyde öğrenciyi bir araya getiren evde, işte, sokakta internetin olduğu her yerde size
Murat Eğitim Kurumlarının deneyimli Ankara kadrosuyla eğitim fırsatı sunan çok genç ve dinamik bir sistemdir.

2021 KPSS Maliye Video Ders

  • 2021 KPSS için Murat Uzaktan Eğitim’in uzman eğitim ve içerik kadrosu ile yeni müfredata uygun güncel olarak derslerdir.
  • Derslerimiz Yüksek görüntü ve ses kalitesine sahiptir. (1080p FHD)
  • Sıkılmadan izleyebileceğiniz video dersler zamanınızdan ve internet kotanızdan tasarruf yapmanızı sağlayacaktır.
  • 1080p FHD kalitede video dersleri sınav tarihine kadar sınırsız izleyebilirsiniz.
  • Murat Uzaktan Eğitim olarak öğrencilerimizi Sınav Süresince desteklemekteyiz .
Bu Paketin Müfredatı
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 01 - Maliyenin Tanımı ve Kamusal İhtiyaçlar
20:53
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 01 - Maliyenin Tanımı ve Kamusal İhtiyaçlar
20:53
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 02 - Maliyenin Tarihçesi
17:42
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 03 - Maliyenin Alt Dalları
21:32
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 04 - Maliyenin Amaçları - 1
21:47
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 05 - Maliyenin Amaçları - 2
28:14
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 06 - Maliyenin Amaçları - 3
17:03
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 07 - Ekonomide Kesimler
20:51
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 08 - Devlet Türleri ve Devletin İktisadi Sistemlerdeki Rolü - 1
24:35
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 09 - Devletin Ekonomiye Müdahale Nedenleri - 1
21:36
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 10 - Devletin Ekonomiye Müdahale Nedenleri - 2
18:21
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 11 - Devletin Ekonomiye Müdahale Nedenleri - 3
23:15
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 12 - Devletin Ekonomiye Müdahale Nedenleri - 4
21:13
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 13 - Kamunun Optimum Düzeyiyle İlgili Yaklaşımlar - 1
24:36
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 14 - Devlet Müdahalesinin Sınırları İle İlgili Yaklaşımlar - 1
23:10
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 15 - Devlet Müdahalesinin Sınırları İle İlgili Yaklaşımlar - 2
28:55
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 16 - Kamu Kesiminde Karar Alma Süreci - 1
20:48
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 17 - Mal ve Hizmet Türleri - 1
19:43
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 18- Mal ve Hizmet Türleri - 2 ve Devletin Özel Mal Üretme Nedenleri
23:10
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 19 - Kamu Kesiminde Fiyatlandırma ve Değerlendirme Teknikleri
20:05
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 20 - Mali Yaklaşımlar - 1
23:43
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 21 - Mali Yaklaşımlar - 2
30:17
 (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 01 - Kamu Harcaması Tanımları - 1
28:52
 (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 02 - Kamu Harcamaları Sınıflandırması - 1
22:45
 (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 03 - Kamu Harcamaları Sınıflandırması - 2
24:23
 (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 04 - Kamu Harcamaları Sınıflandırması - 3
28:22
 (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 05 - Kamu Harcamaları Sınıflandırması - 4
18:56
 (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 06 - Kamu Harcamalarında Gerçekte ve Görünüşte Artış
30:50
 (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 07 - Kamu Harcamalarının Artışı ile İlgili Yaklaşımlar - 1
31:35
 (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 08 - Kamu Harcamalarının Artışı ile İlgili Yaklaşımlar - 2
26:46
 (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 09 - Kamu Harcamalarına Evrensel Sınır Konulamama Nedenleri
14:38
 (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 10 - Kamu Harcamalarının Etkileri - 1
21:31
 (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 11 - Kamu Harcamalarının Etkileri - 2
29:39
 (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 12 - Kamu Harcamalarının Etkileri - 3
23:20
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 01 - Kamu Gelirlerinin Tanımı
15:48
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 02 - Kamu Gelirleri Çeşitleri - 1
21:32
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 03 - Kamu Gelirleri Çeşitleri - 2
24:58
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 04 - Kamu Gelirleri Sınıflandırması ve Verginin Fonksiyonları
19:15
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 05 - Vergi Teorileri - 1
25:44
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 06 - Vergi Teorileri - 2
21:55
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 07 - Vergi Teorileri - 3
23:42
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 08 - Vergi Teorileri - 4 ve Vergi Sistemleri
21:27
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 09 - Vergileme İlkeleri - 1
20:00
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 10 - Vergileme İlkeleri - 2
20:02
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 11 - Vergileme Tekniği - 1
21:16
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 12 - Vergileme Tekniği - 2
18:44
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 13 - Vergileme Süreci - 1
29:04
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 14 - Vergileme Süreci - 2
24:48
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 15 - Vergileme Süreci - 3
25:48
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 16 - Temel Vergi Kavramları - 1
24:25
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 17 - Temel Vergi Kavramları - 2
22:38
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 18 - Verginin Etkileri
18:01
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 19 - Vergiye Karşı Tepkiler
24:27
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 20 - Vergi Yükü ve Optimal Vergileme
32:05
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 21 - Yansıma Türleri
28:28
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 22 - Yansımayı Etkileyen Faktörler
17:29
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 23 - Vergilerin Sınıflandırılması - 1
20:19
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 24 - Vergilerin Sınıflandırılması - 2
25:46
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 25 - Vergilerin Sınıflandırılması - 3
21:22
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 01 - Devlet Borçlanmasının Amaçları
26:22
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 02 - Borçlanma Kapatistesini Etkileyen Faktörler
15:30
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 03 - Borçlanmanın Sınıflandırılması - 1
23:21
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 04 - Borçlanmanın Sınıflandırması - 2
24:35
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 05 - Borçlanmanın Sınıflandırılması - 3
25:44
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 06 - Borçlanmanın Sınıflandırması - 4
30:30
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 07 - Borçlanmanın Şekilsel Özellikleri
11:50
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 08 - Devlet Tahvillerinin Satın Alanlara Sağladığı Avantajlar ve Garantiler
28:14
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 09 - Borç Yönetimi - 1
20:46
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 10 - Borç Yönetimi - 2
30:15
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 11 - Borç Yönetimi - 3
16:20
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 12 - Borcu Sona Erdiren Nedenler ve Borcun İtfası
20:21
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 13 - Borç Yükü Dağılımı ve Borç Rasyoları
21:22
 (Ünite 5 - Maliye Politikası) 01 - Maliye Politikasının Amaç ve Araçları - 1
22:50
 (Ünite 5 - Maliye Politikası) 02 - Maliye Politikasının Amaç ve Araçları - 2
19:37
 (Ünite 5 - Maliye Politikası) 03 - Maliye Politikası Yöntemleri
22:03
 (Ünite 5 - Maliye Politikası) 04 - Enflasyonla Mücadele 1
23:13
 (Ünite 5 - Maliye Politikası) 05 - Enflasyonla Mücadele 2
24:16
 (Ünite 5 - Maliye Politikası) 06 - Durgunlukla Mücadele
19:40
 (Ünite 5 - Maliye Politikası) 07 - Stakflasyonla Mücadele ve Hazine İşlemleri
20:05
 (Ünite 5 - Maliye Politikası) 08 - Politika Etkinliği
24:02
 (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 01 - Bütcenin Tanımı ve Özellikleri
20:19
 (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 02 - Bütçe İlkeleri
22:14
 (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 03 - Bütcenin Fonksiyonları ve Bütçe Teorileri
27:01
 (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 04 -Bütçe Sistemleri
31:47
 (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 05 - Bütçenin Hazırlanması
21:19
 (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 06 - Bütçenin Onaylanması
21:39
 (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 07 - Bütçe Uygulama Esasları
18:04
 (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 08 - Bütçeden Harcama Yapılması
23:33
 (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 09 - Bütce Hesaplarının Kapatılması ve Bütcenin Denetimi
30:20
 (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 10 - Bütçe Türleri
11:21
 (Ünite 7 - TVS) 01 - Gelirin Unsurları ve Gelir Vergisi Mükellefi
21:49
 (Ünite 7 - TVS) 02 - Gerçek Usulde Ticari Kazanç
21:37
 (Ünite 7 - TVS) 03 - Basit Usulde Ticari Kazanç ve Esnaf Muaflığı
21:34
 (Ünite 7 - TVS) 04 - Ticari Kazanç Tespitinde Gider Kabul Edilen ve Edilmeyen Unsurlar
14:30
 (Ünite 7 - TVS) 05 - Zirai Kazanç
15:53
 (Ünite 7 - TVS) 06 - Serbest Meslek Kazancı
15:06
 (Ünite 7 - TVS) 07 - Ücret
20:06
 (Ünite 7 - TVS) 08 - Gayri Menkul ve Menkul Sermaye İradı
26:36
 (Ünite 7 - TVS) 09 - Diğer Kazanç ve İratlar İle Gelir Vergisinde Şirketlerin Durumu
30:37
 (Ünite 7 - TVS) 10 - Gelir Vergisi Beyannameleri
19:30
 (Ünite 7 - TVS) 11 - Kurumlar Vergisi
22:40
 (Ünite 7 - TVS) 12 - Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve Geçici Vergi
14:35
 (Ünite 7 - TVS) 13 - Emlak Vergisi
20:17
 (Ünite 7 - TVS) 14 - Motorlu Taşıtlar Vergisi
11:39
 (Ünite 7 - TVS) 15 - Veraset ve İntikal Vergisi
14:24
 (Ünite 7 - TVS) 16 - Katma Değer Vergisi
17:35
 (Ünite 7 - TVS) 17 - Diğer Harcama Vergileri
10:02
 (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 01 - Vergi Hukukuna Giriş
25:11
 (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 02 - Mükellefin Ödevleri
15:43
 (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 03 - Vergi Denetim Yolları
11:47
 (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 04 - Vergi Alacağını Sona Erdiren Nedenler 1
21:17
 (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 05 - Vergi Alacağını Sona Erdiren Nedenler 2
17:37
 (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 06 - Vergi Suç ve Cezaları
21:01
 (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 07 - Vergi Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözüm Yolları
11:20
 (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 08 - Vergi Cezaları
14:34
 (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 09 - Kamu Alacağının Güvence Altına Alınması ve Değerinin Korunması
09:13
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)01 - Maliye Teorisi 1
02:36:59
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)02 - Maliye Teorisi 2
02:29:43
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)03 - Maliye Teorisi 3
02:28:37
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)04 - Maliye Teorisi 4
02:40:19
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)05 - Maliye Teorisi 5 - Kamu Harcamaları 1
02:27:29
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)06 - Kamu Harcamaları 2
02:27:24
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)07 - Kamu Harcamaları 3
02:12:55
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)08 - Kamu Harcamaları 4 - Kamu Gelirleri 1
02:43:00
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)09 - Kamu Gelirleri 2
02:31:35
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)10 - Kamu Gelirleri 3
02:35:01
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)11 - Kamu Gelirleri 4
02:29:53
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)12 - Kamu Gelirleri 5
02:39:10
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)13 - Kamu Gelirleri 6 - Borçlanma 1
02:41:36
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)14 - Borçlanma 2
02:24:24
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)15 - Borçlanma 3
02:39:32
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)16 - Bütçe 1
02:33:46
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)17 - Bütçe 2
02:40:59
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)18 - Bütçe 3 - Maliye Politikası 1
02:41:21
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)19 - Maliye Politikası 2 - TVS 1
02:30:09
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)20 - TVS 2
02:27:58
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)21 - TVS 3
02:32:16
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)22 - TVS 4 - Vergi Hukuku 1
02:04:38
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)23 - Vergi Hukuku 2
02:00:43
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)01 - Dış Ticaret Teorisi 1
02:26:45
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)02 - Dış Ticaret Teorisi 2
02:34:22
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)03 - Dış Ticaret Politikası
02:29:06
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)04 - Dış Ticaret Politikası 2 - Döviz Piyasası 1
02:12:21
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları) 05 - Döviz Piyasası 2 - Ödemeler Bilançosu
02:34:37

  • 300 TL'ye kadar tek çekim
  • 301 - 500 TL'ye kadar 3 taksit
  • 501 - 999 TL'ye kadar 6 taksit
  • 1000 TL ve üzeri 9 taksit
 
Ders Kaçırmak YokDers Kaçırmak Yok

Kaçırdığınız veya tekrar etmek istediğiniz dersleri sınırsız olarak izleyebilirsiniz.

Zengin Ders İçerikleriZengin Ders İçerikleri

Murat Eğitim uzman yayın kadrosu ve içerik tasarım uzmanlarımızın hazırladıkları zengin ders içerikleri ile bir adım önde olun.

Zaman Kaybına SonZaman Kaybına Son

Yol masrafı, kafeterya, kantin gibi yerlerde yiyecek içecek masrafına son verin. Evinizin rahatlığında sınavlara hazırlanmanın ayrıcalığını yaşayın...

Kalabalık ve Gürültülü Sınıf Ortamlarından KurtulunKalabalık ve Gürültülü Sınıf Ortamlarından Kurtulun

Evinizin rahatlığında kahvenizi yudumlarken canlı canlı ders izlemenin ayrıcalığını yaşayın.

Eğitim Programı2021 (KPSS) Maliye Video Ders
Toplam Ders Saati112 Saat 4 Dakika
Kurs KategorisiAlan Bilgisi
Paylaş | Yazdır
YORUMLAR (0 Görüş)
0 (0)
Yorum Yap
Yorum Yap
EĞİTMENLERİMİZ

Murat Uzaktan Eğitim Profesyonel ve Deneyimli Eğitmen Kadrosu ile Tanışın...

Tüm Eğitmenler
 
#
Tamam