2021 (KPSS) İktisat Video Ders

Murat Uzaktan Eğitim Nedir?

Türkiye’ nin 4 bir yanından farklı tarzda ve farklı düzeyde öğrenciyi bir araya getiren evde, işte, sokakta internetin olduğu her yerde size
Murat Eğitim Kurumlarının deneyimli Ankara kadrosuyla eğitim fırsatı sunan çok genç ve dinamik bir sistemdir.

2021 KPSS İktisat Video Ders

  • 2021 KPSS için Murat Uzaktan Eğitim’in uzman eğitim ve içerik kadrosu ile yeni müfredata uygun güncel olarak derslerdir.
  • Derslerimiz Yüksek görüntü ve ses kalitesine sahiptir. (1080p FHD)
  • Sıkılmadan izleyebileceğiniz video dersler zamanınızdan ve internet kotanızdan tasarruf yapmanızı sağlayacaktır.
  • 1080p FHD kalitede video dersleri sınav tarihine kadar sınırsız izleyebilirsiniz.
  • Murat Uzaktan Eğitim olarak öğrencilerimizi Sınav Süresince desteklemekteyiz .
Bu Paketin Müfredatı
 (Mikro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 01 - Temel Kavramlar -1
28:46
 (Mikro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 01 - Temel Kavramlar -1
28:46
 (Mikro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 02 - Temel Kavramlar -2
26:10
 (Mikro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 03 - Temel Kavramlar -3
25:10
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 01 - Tüketici Teorisi - Kardinalist Kuram -1
27:34
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 02 - Tüketici Teorisi - Kardinalist Kuram -2
19:25
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 03 - Tüketici Teorisi - Ordinalist Fayda Kuramı Varsayımları
30:01
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 04 - Tüketici Teorisi - Kayıtsızlık Eğrisi Analizi
11:35
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 05 - Tüketici Teorisi - Atipik Kayıtsızlık Eğrileri
18:29
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 06 - Tüketici Teorisi - Bütçe Kısıtı
24:51
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 07 - Tüketici Teorisi - Tüketici Dengesi
19:36
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 08 - Tüketici Teorisi - Gelir Tüketim Eğrisi
25:11
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 09 - Tüketici Teorisi - Engel Eğrisi
18:33
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 10- Tüketici Teorisi - Fiyat Tüketim Eğrisi
26:04
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 11 - Tüketici Teorisi - Bireysel Talep Eğrisinin Türetilişi
20:52
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 12 - Tüketici Teorisi - Normal ve Düşük Mallarda Talep Eğrileri Analizi
20:51
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 13 - Tüketici Teorisi - Marshall, Hicks ve Slutsky Yaklaşımları
26:31
 (Mikro İktisat Ünite 3 - Talep Analizi) 01 - Talep Analizi - Talep Eğrisi
20:36
 (Mikro İktisat Ünite 3 - Talep Analizi) 02 - Talep Analizi - Talebin Fiyat Esnekliği
19:58
 (Mikro İktisat Ünite 3 - Talep Analizi) 03 - Talep Analizi - Talebin Harcama Esnekliği
23:37
 (Mikro İktisat Ünite 3 - Talep Analizi) 04 - Talep Analizi - Talebin Gelir ve Çapraz Esneklikleri
15:52
 (Mikro İktisat Ünite 4 - Üretici Teorisi) 01 - Üretici Teorisi - Üretim Analizi
25:35
 (Mikro İktisat Ünite 4 - Üretici Teorisi) 02 - Üretici Teorisi - Üretimin Bölgeleri
23:09
 (Mikro İktisat Ünite 4 - Üretici Teorisi) 03 - Üretici Teorisi - Eş Ürün Eğrileri Analizi
23:43
 (Mikro İktisat Ünite 4 - Üretici Teorisi) 04 - Üretici Teorisi - Eş Maliyet Doğrusu Analizi
21:48
 (Mikro İktisat Ünite 4 - Üretici Teorisi) 05 - Üretici Teorisi - Üretici Dengesi ve Dengedeki Değişmeler
15:21
 (Mikro İktisat Ünite 5 - Maliyet Teorisi) 01 - Maliyet Teorisi - Kısa Dönem Toplam ve Ortalama Maliyetler
27:27
 (Mikro İktisat Ünite 5 - Maliyet Teorisi) 02 - Maliyet Teorisi - Kısa Dönem Maliyetlerin Karşılaştırması
19:26
 (Mikro İktisat Ünite 5 - Maliyet Teorisi) 03 - Maliyet Teorisi - Uzun Dönem Maliyetler
27:31
 (Mikro İktisat Ünite 6 - Arz Analizi ve Arz Esnekliği) 01- Arz Analizi ve Arz Esnekliği
31:42
 (Mikro İktisat Ünite 7 - Piyasa Dengesi) 01 - Piyasa Dengesi ve Dengedeki Değişmeler
19:09
 (Mikro İktisat Ünite 7 - Piyasa Dengesi) 02 - Statik ve Dinamik Denge Analizi
27:35
 (Mikro İktisat Ünite 8 - Tam Rekabet Piyasası) 01 - Tam Rekabet Piyasası Özellikleri ve Varsayımları
25:58
 (Mikro İktisat Ünite 8 - Tam Rekabet Piyasası) 02 - Tam Rekabet Piyasası Kısa Dönem Kar Maksimizasyonu Analizi
14:54
 (Mikro İktisat Ünite 8 - Tam Rekabet Piyasası) 03 - Tam Rekabet Piyasası Kısa Dönem Firma Arz Eğrisi
22:16
 (Mikro İktisat Ünite 8 - Tam Rekabet Piyasası) 04 - Tam Rekabet Piyasası Uzun Dönem Firma Dengesi ve Uuzun Dönem Arz Eğrisi
19:48
 (Mikro İktisat Ünite 8 - Tam Rekabet Piyasası) 05 - Tam Rekabet Piyasasına Vergi Yoluyla Devlet Müdahalesi
24:13
 (Mikro İktisat Ünite 8 - Tam Rekabet Piyasası) 06 - Tam Rekabet Piyasasına Sübvansiyon Yoluyla Devlet Müdahalesi
16:51
 (Mikro İktisat Ünite 8 - Tam Rekabet Piyasası) 07 - Tam Rekabet Piyasasına Fiyat Yoluyla Devlet Müdahalesi
16:00
 (Mikro İktisat Ünite 9 - Monopol Piyasası) 01 - Özellikleri - Türleri - Talep Eğrisi
21:42
 (Mikro İktisat Ünite 9 - Monopol Piyasası) 02 - Monopol Rantı - Sosyal Refah Kaybı - Lerner Endeksi
13:53
 (Mikro İktisat Ünite 9 - Monopol Piyasası) 03 - Kısa Dönem Kar Marksimizasyonu Analizi
16:22
 (Mikro İktisat Ünite 9 - Monopol Piyasası) 04 - Monopolde Fiyat Farklılaştırması ve Devlet Müdehalesi
29:03
 (Mikro İktisat Ünite 9 - Monopol Piyasası) 05 - Monopolde Uzun Dönem Dengesi
16:57
 (Mikro İktisat Ünite 10 - Monopolcü Rekabet Piyasası) 01 - Özellikleri - Kısa Dönem Kar Marksimizasyonu
21:22
 (Mikro İktisat Ünite 10 - Monopolcü Rekabet Piyasası) 02 - Uzun Dönem Kar Marksimizasyonu
18:24
 (Mikro İktisat Ünite 11 - Oligopol Piyasaları) 01 - Özellikleri - Türleri
17:11
 (Mikro İktisat Ünite 11 - Oligopol Piyasaları) 02 - Anlaşmalı - Anlaşmasız Oligapol Teorileri
19:46
 (Mikro İktisat Ünite 11 - Oligopol Piyasaları) 03 - Oligapolde Uzun Dönem ve Piyasa Yapısı
08:44
 (Mikro İktisat Ünite 12 - Faktör Piyasaları) 01 - İş Gücü Talep Eğrisi
21:01
 (Mikro İktisat Ünite 12 - Faktör Piyasaları) 02 - İş Gücü Arz Eğrisi
20:02
 (Mikro İktisat Ünite 12 - Faktör Piyasaları) 03 - Monopolcu ve Monopsoncu Sömürü
16:07
 (Mikro İktisat Ünite 13 - Genel Denge Analizi ve Paretooptimalite) 01 - Genel Denge Analizi ve Paretooptimalite
22:39
 (Mikro İktisat Ünite 14 - Piyasa Başarısızlıkları) 01 - Tüketimde Dışsallık
18:02
 (Mikro İktisat Ünite 14 - Piyasa Başarısızlıkları) 02 - Üretimde Dışsallık
11:55
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 01 - Makro İktisata Giriş
21:26
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 02 - İşsizlik Tanımı - Türleri - Hesaplanması
17:41
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 03 - Enflasyon Tanımı - Türleri - Hesaplanması
31:38
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 04 - Faiz Oranı - Döviz Kuru Tanımları
22:38
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 05 - Diğer Temel Makro Ekonomik Kavramlar
12:51
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 06 - Milli Gelir Tanımları - Hesaplanması
20:47
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 07 - Gayrısafi Yurtiçi Hasıla Ölçme Yöntemler
26:10
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 08 - Bazı Önemli Özdeşlikler
29:07
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 09 - Okun Yasası - Philips Eğrisi
21:05
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 10 - Beklentileri İçeren Philips Eğrisi
19:50
 (Makro İktisat Ünite 2 - Keynes Öncesi İktisat Okulları) 01 - Merkantalizm - Fizyokrasi
25:06
 (Makro İktisat Ünite 2 - Keynes Öncesi İktisat Okulları) 02 - Klasik Yaklaşımda Faktör ve Mal Piyasaları
17:49
 (Makro İktisat Ünite 2 - Keynes Öncesi İktisat Okulları) 03 - Klasik Yaklaşımda Para Piyasası
21:10
 (Makro İktisat Ünite 2 - Keynes Öncesi İktisat Okulları) 04 - Klasik Yaklaşımda Toplam Talep Toplam Arz
24:21
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 01 - Keynesyen İktisatın Varsayımları
19:16
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 02 - Keynesyen Yaklaşımda Para Piyasası
20:02
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 03 - Likidite Tuzağı
25:43
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 04 - Keynesyen Yaklaşımda Tüketim Fonksiyonu
27:52
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 05 - Keynesyen Yaklaşımda Tasarruf Fonksiyonu
20:25
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 06 - Keynesyen Yaklaşımda Yatırım - Kamu ve Transfer Harcamaları - Vergiler
20:01
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 07 - Keynesyen Yaklaşımda İhracat - İthalat - Net İhracat
10:26
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 08 - Kapalı Ekonomide Toplam Planlanan Harcamalar
24:04
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 09 - Kapalı Ekonomide Denge Milli Gelir Seviyesi
21:43
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 10 - Kapalı Ekonomide Çarpan
22:03
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 11 - Gelire Bağlı Vergilerin Modele Dahil Edilmesi
20:31
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 12 - Açık Ekonomide Çarpan Analizi
22:51
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 13 - Çarpanın Aşamaları
22:15
 (Makro İktisat Ünite 4 - IS - LM Modeli) 01 - IS Eğrisinin Türetilişi
15:14
 (Makro İktisat Ünite 4 - IS - LM Modeli) 02 - IS Eğrisinin Eğimi Konumu
20:24
 (Makro İktisat Ünite 4 - IS - LM Modeli) 03 - LM Eğrisinin Türetilişi
16:02
 (Makro İktisat Ünite 4 - IS - LM Modeli) 04 - LM Eğrsinin Eğimi Konumu
18:34
 (Makro İktisat Ünite 4 - IS - LM Modeli) 05 - Mal ve Para Piyasalarında Eş Anlı Denge ve Dengesizlikler
25:55
 (Makro İktisat Ünite 4 - IS - LM Modeli) 06 - Maliye ve Para Politikalarının Etkinliği
16:51
 (Makro İktisat Ünite 4 - IS - LM Modeli) 07 - Maliye ve Para Politikasının Birlikte Kullanımı
23:40
 (Makro İktisat Ünite 5 - Mundell - Fleming Modeli) 01 - Giriş
23:10
 (Makro İktisat Ünite 5 - Mundell - Fleming Modeli) 02 - BP Eğrisinin Eğimi Konumu
28:40
 (Makro İktisat Ünite 5 - Mundell - Fleming Modeli) 03 - Sabit Döviz Kurunda PAra ve Maliye Politikalarının Etkinliği
18:44
 (Makro İktisat Ünite 5 - Mundell - Fleming Modeli) 04 - Esnek Döviz Kurunda Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği
13:03
 (Makro İktisat Ünite 5 - Mundell - Fleming Modeli) 05 - Kısmi Sermaye Hareketliliğinde Sabit Döviz Kuru
16:51
 (Makro İktisat Ünite 5 - Mundell - Fleming Modeli) 06 - Kısmi Sermaye Hareketliliğinde Esnek Döviz Kuru
16:58
 (Makro İktisat Ünite 6 - Toplam Talep - Toplam Arz Modeli) 01 - Toplam Talep Eğrsinin Türetilişi
20:09
 (Makro İktisat Ünite 6 - Toplam Talep - Toplam Arz Modeli) 02 - Toplam Talep Eğrsinin Eğimi ve Konumu
19:25
 (Makro İktisat Ünite 6 - Toplam Talep - Toplam Arz Modeli) 03 - Toplam Arz Eğrisi
27:27
 (Makro İktisat Ünite 6 - Toplam Talep - Toplam Arz Modeli) 04 - Keynesyen Model ve Sonrası Soru Çözümü
16:10
 (Makro İktisat Ünite 6 - Toplam Talep - Toplam Arz Modeli) 05 - Keynesyen Model ve Sonrası Soru Çözümü
16:58
 (Makro İktisat Ünite 7 - Keynesyen Sonrası İktisat Okulları) 01 - Monetarist - Yeni Klasik - Yeni Keynesyen Yaklaşım
24:54
 (Makro İktisat Ünite 7 - Keynesyen Sonrası İktisat Okulları) 02 - Post Keynes - Arz Yanlı - Real Konjonktür Teorileri
24:04
 (Makro İktisat Ünite 8 - Mikro Temeller) 01 - Tüketim Teorileri
20:37
 (Makro İktisat Ünite 9 - Bütçe Açığı Sorunsalı) 01 - Bütçe Açığı Sorunsalı
07:53
 (Makro İktisat Ünite 9 - Bütçe Açığı Sorunsalı) 02 - Yatırım Teorileri
18:55
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 01 - Temel Kavramlar
02:21:20
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)02 - Üretim Olanakları Eğrisi ve Kardinalist Fayda Kuramı
02:33:53
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 03 - Ordinalist Fayda Kuramı 1
02:32:00
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 04 - Ordinalist Fayda Kuramı 2 ( Kayıtsızlık Eğrisi Analizi )
02:28:36
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 05 - Ordinalist Fayda Kuramı 3 ( Tüketici Dengesi ve Dengedeki Değişmeler )
02:26:50
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 06 - Ordinalist Fayda Kuramı 4 ( Bireysel Talep Eğrisi Analizi )
02:29:09
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 07 - Talebin Fiyat Esnekliği
02:32:15
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 08 - Talebin Çapraz ve Gelir Esnekliği - Arz Analizi
02:20:52
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 09 - Piyasa Dengesi ve Dengedeki Değişmeler
02:38:47
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 10 - Üretimde Kısa Dönem Analizi
02:28:00
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 11 - Üretici Dengesi ve Dengedeki Değişmeler - Kısa Dönem Maliyet Analizi
03:35:39
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 12 - Tam Rekabet Piyasası Kısa ve Uzun Dönem Kar Maksimizasyonu Analizi
02:42:37
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 13 - Tam Rekabet Piyasasına Devlet Müdehalesi
02:20:23
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 14 - Monopol Piyasası - Kar Maksimizasyonu Analizi
02:39:29
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 15 - Tekelci Rekabet ve Oligopol Piyasası
02:42:41
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 16 - Piyasa Yapısı - Genel Denge Analizi - Piyasa Başarısızlıkları
02:27:05
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 17- Paretooptimalite
46:55
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)01 - Temel Kavramlar Ekonomik Büyüme
01:55:50
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)02 - Fiyat İstikrarı ve İşsizlik
02:35:42
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)03 - Okun Yasası - Philps Eğrisi - Merkantalizm ve Fizyokrasi
02:34:31
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)04 - Klasik Yaklaşım ve Keynesyen Yaklaşım Varsayımları
02:43:48
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)05 - Basit Keynesyen Model
02:44:37
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)06 - Çarpan - Çoğaltan Analizi
02:39:20
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)07 - IS - LM Analizi
02:25:21
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)08 - Açık Ekonomide IS-LM ve Dış Denge
02:31:36
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)09 - Mundell - Fleming Modeli
01:38:36
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)10 - Toplam Talep Analizi
02:31:33
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)11 - Monetarist Yaklaşım ve Sonrası İktisat Okulları
02:10:34
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)12 - Tüketim Ve Yatırım Teorileri
01:41:28
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)01 - Paranın Tanımı - Özellikleri - İşlevleri ve Kaydi Para Yaratma Süreci
02:39:43
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)02 - Para Çarpanı - Parasal Taban - Para Talebi Teoremi
02:11:33
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)03 - Para Politikası Araçları - Amaçları - Stratejileri
02:09:49
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)04 - Faiz Teorileri - Tahvil Piyasası - Getiri Eğrisi
01:45:41
 Uluslararası İktisat (Canlı Ders Kayıtları)01 - Dış Ticaret Teorisi 1
02:26:45
 Uluslararası İktisat (Canlı Ders Kayıtları)02 - Dış Ticaret Teorisi 2
02:34:22
 Uluslararası İktisat (Canlı Ders Kayıtları)03 - Dış Ticaret Politikası 1
02:29:06
 Uluslararası İktisat (Canlı Ders Kayıtları)04 - Dış Ticaret Politikası 2 - Döviz Piyasası 1
02:12:21
 Uluslararası İktisat (Canlı Ders Kayıtları)05 - Döviz Piyasası 2 - Ödemeler Bilançosu
02:34:37
 (Mikro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 01 - Temel Kavramlar -1
28:46
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 01 - Makro İktisata Giriş
21:26
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 01 - Temel Kavramlar
02:21:20
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)01 - Temel Kavramlar Ekonomik Büyüme
01:55:50
 Uluslararası İktisat (Canlı Ders Kayıtları)01 - Dış Ticaret Teorisi 1
02:26:45

  • 300 TL'ye kadar tek çekim
  • 301 - 500 TL'ye kadar 3 taksit
  • 501 - 999 TL'ye kadar 6 taksit
  • 1000 TL ve üzeri 9 taksit
 
Ders Kaçırmak YokDers Kaçırmak Yok

Kaçırdığınız veya tekrar etmek istediğiniz dersleri sınırsız olarak izleyebilirsiniz.

Zengin Ders İçerikleriZengin Ders İçerikleri

Murat Eğitim uzman yayın kadrosu ve içerik tasarım uzmanlarımızın hazırladıkları zengin ders içerikleri ile bir adım önde olun.

Zaman Kaybına SonZaman Kaybına Son

Yol masrafı, kafeterya, kantin gibi yerlerde yiyecek içecek masrafına son verin. Evinizin rahatlığında sınavlara hazırlanmanın ayrıcalığını yaşayın...

Kalabalık ve Gürültülü Sınıf Ortamlarından KurtulunKalabalık ve Gürültülü Sınıf Ortamlarından Kurtulun

Evinizin rahatlığında kahvenizi yudumlarken canlı canlı ders izlemenin ayrıcalığını yaşayın.

Eğitim Programı2021 (KPSS) İktisat Video Ders
Toplam Ders Saati128 Saat 16 Dakika
Kurs KategorisiAlan Bilgisi
Paylaş | Yazdır
YORUMLAR (0 Görüş)
0 (0)
Yorum Yap
Yorum Yap
EĞİTMENLERİMİZ

Murat Uzaktan Eğitim Profesyonel ve Deneyimli Eğitmen Kadrosu ile Tanışın...

Tüm Eğitmenler
 
#
Tamam