2020 KPSS A Hukuk (Video Ders)

Murat Uzaktan Eğitim Nedir?

Türkiye’ nin 4 bir yanından farklı tarzda ve farklı düzeyde öğrenciyi bir araya getiren evde, işte, sokakta internetin olduğu her yerde size
Murat Eğitim Kurumlarının deneyimli Ankara kadrosuyla eğitim fırsatı sunan çok genç ve dinamik bir sistemdir.

2021 KPSS A Hukuk (Video Ders)

  • 2021 KPSS için Murat Uzaktan Eğitim’in uzman eğitim ve içerik kadrosu ile yeni müfredata uygun güncel olarak derslerdir.
  • Derslerimiz Yüksek görüntü ve ses kalitesine sahiptir. (1080p FHD)
  • Sıkılmadan izleyebileceğiniz video dersler zamanınızdan ve internet kotanızdan tasarruf yapmanızı sağlayacaktır.
  • 1080p FHD kalitede video dersleri sınav tarihine kadar sınırsız izleyebilirsiniz.
  • Murat Uzaktan Eğitim olarak öğrencilerimizi Sınav Süresince desteklemekteyiz .
Bu Paketin Müfredatı
 (Ünite 1 - Borçlar Hukukuna Ait Olan İlkeler) 01 - Borçlar Hukukuna Hakim Olan İlkeler
27:21
 (Ünite 1 - Borçlar Hukukuna Ait Olan İlkeler) 01 - Borçlar Hukukuna Hakim Olan İlkeler
27:21
 (Ünite 1 - Borçlar Hukukuna Ait Olan İlkeler) 02 - Borç ve Borç İlişkisi Kavramı
08:15
 (Ünite 1 - Borçlar Hukukuna Ait Olan İlkeler) 03 - Edim - Edim Türleri ve Özellikleri
16:29
 (Ünite 1 - Borçlar Hukukuna Ait Olan İlkeler) 04 - Borç İlişkisinden Doğan Haklar
13:08
 (Ünite 1 - Borçlar Hukukuna Ait Olan İlkeler) 05 - Borç İlişkisinde Yükümler - Eksik Borçlar - Sorumluluk
18:02
 (Ünite 2 - Hukuki İşlemler) 01 - Hukuki Fiil - Hukuki İşlem
14:50
 (Ünite 2 - Hukuki İşlemler) 02 - Hukuki İşlem Türleri
17:31
 (Ünite 2 - Hukuki İşlemler) 03 - Öneri - Kabul
20:16
 (Ünite 2 - Hukuki İşlemler) 04 - Sözleşmenin Geçerlilik Unsurları ve Şekil
14:10
 (Ünite 2 - Hukuki İşlemler) 05 - Hukuki İşlemlerde Şekil - Genel İşlem Koşulları
11:09
 (Ünite 2 - Hukuki İşlemler) 06 - Yaptırım Türleri - İrade Sakatlığı Türleri
20:18
 (Ünite 2 - Hukuki İşlemler) 07 - İrade Sakatlığı Halleri
18:19
 (Ünite 2 - Hukuki İşlemler) 08 - Gabin - Ön Sözleşme
12:05
 (Ünite 2 - Hukuki İşlemler) 09 - Hukuki İşlemler - Temsil
18:30
 (Ünite 2 - Hukuki İşlemler) 10 - Dolaylı Temsil - Özel Yetki Gerektiren Haller
09:02
 (Ünite 3 - Haksız Fiiller) 01 - Haksız Fiil - Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Nedenler - İlliyet Bağı
22:55
 (Ünite 3 - Haksız Fiiller) 02 - Haksız Fiilde Kusur
10:44
 (Ünite 3 - Haksız Fiiller) 03 - Kusursuz Sorumluluk Halleri - Adam Çalıştıranın Sorumluluğu - İfa Yardımcıl
25:35
 (Ünite 3 - Haksız Fiiller) 04 - Ev Başkanı - Hayvan Bulunduran - Yapı Maliki - Tehlikeli İşletme
12:03
 Borçar Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - Borçlar Hukuku Giriş
 Borçar Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - Borçlar Hukuku Giriş
02:35:18
 Borçar Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)02 - Öneri - Kabul - Yaptırım Türleri
01:53:32
 Borçar Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)03 - İrade Sakarlığı Halleri - Gabin - Muvazaa - Temsil - Haksız Fiil
02:14:08
 Borçar Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)04 -Haksız Fiil 2 - Kusursuz sorumluluk Halleri - Tazminat - Sebepsiz Zenginleşme
02:04:06
 Borçar Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)05 -Ortak Hükümler - İfa - İfa Zamanı ve Yeri - Borç İlişkisinde Özel Durum
02:03:45
 Borçar Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)06 - Borca Aykırılık Halleri - Temerrüt - Borcu Sona Erdiren Haller
01:58:42
 Borçar Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)07 - Borcu Sona Erdiren Haller 2 - Zamanaşımı
01:29:39
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - İcra - İflas Hukuku Giriş
02:25:32
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - İcra - İflas Hukuku Giriş
02:25:32
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)02 - Genel Haciz Yolu
02:32:01
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)03 - Haciz
02:21:33
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)04 - Haciz 2 - Satış - Paraların Paylaştırılması - Kambiyo Takibi
02:25:07
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)05 - İlamlı İcra - RPÇY - İhtiyati Haciz - İflas - 1
02:06:04
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)06 - İflas - 2
02:07:36
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)07 - Tasarrufun İptali - Konkordato
01:43:15
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - İcra İflas
02:09:21
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - İcra İflas
02:09:21
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)02 - İcra İflas
02:09:21
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)03 - İcra İflas
02:05:08
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)04 - İcra İflas
02:15:03
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)05 - İcra İflas
02:11:20
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)06 - İcra İflas
01:05:26
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - Ceza Hukuku Genel İlker ve Ceza Kanunlarının Uygulama Alanları
02:43:37
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - Ceza Hukuku Genel İlker ve Ceza Kanunlarının Uygulama Alanları
02:43:37
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)02 - Suç Teorisi
03:09:25
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)03 - Suç Teorisi 2
03:16:44
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)04 - Suç Teorisi 3
03:09:53
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)05 - Suçun Görünüş Biçimleri - Yaptırımlar
03:14:47
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)06 - Yaptırımlar 2- Davayı ve Cezayı Düşüren Neden
03:22:57
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)07 - Deliller - Koruma Tedbirleri
03:23:37
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)08 - Soruşturma Kovuşturma Evresi - Kanun Yolları
01:49:59
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - Ceza Hukuku
03:11:29
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - Ceza Hukuku
03:11:29
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)02 - Ceza Hukuku
03:12:02
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)03 - Ceza Hukuku
03:19:31
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)04 - Ceza Hukuku
03:10:30
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)05 - Ceza Hukuku
03:12:49
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)06 - Ceza Hukuku
03:11:30
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)07 - Ceza Hukuku
03:13:51
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)08 - Ceza Hukuku
01:38:24
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 01 - Medeni Hukukun Kaynakları
14:00
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 01 - Medeni Hukukun Kaynakları
14:00
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 02 - Örf ve Adet Hukuku - Hakimin Hukuk Yaratması - Yardımcı Kaynaklar
20:13
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 03 - Hukukta Boşluk Kavramı ve Hakimin Takdir Yetkisi
19:16
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 04 - Hukukun Çeşitli Anlamları ve Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması
17:34
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 05 - Hukukta Yorum
18:33
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 06 - İyi Niyet ve İyi Niyetin Tam Korunması
19:14
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 07 - İyi Niyetin Kısmen Korunması ve Dürüstlük Kuralı
18:08
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 08 - İspat Yükü ve Karineler
12:53
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 09 - Özel Hukuk Haklarının Tasnifi
24:03
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 01 - Gerçek Kişiliğin Kazanılması - Ölüm ve Ölüm Karinesi
17:01
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 02 - Gaiplik
13:54
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 03 - Gerçek Kişinin Ehliyetleri
22:16
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 04 - Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişiler
29:42
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 05 - Kişilik Hakları ve Kişiliğin Korunması
21:10
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 06 - Ad - Kişisel Durum Sicilleri ve Cinsiyet Değişikliği
17:40
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 07 - Yerleşim Yeri ve Hısımlık
21:47
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 08 - Tüzel Kişilerle İlgili Genel Hükümler
25:14
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 09 - Dernekler
22:24
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 10 - Vakıflar
13:45
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 01 - Nişanlanma
24:29
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 02 - Evlenmenin Şartları
22:12
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 03 - Evliliğin Hükümleri ve Önlemler
15:07
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 04 - Evlilikte Mal Rejimleri
24:45
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 05 - Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi
22:55
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 06 - Evliliğin Yokluğu ve Butlanı
21:05
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 07 - Boşanma Sebepleri
14:57
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 08 - Boşanma Davasının Özellikleri Ve Sonuçları
17:05
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 09 - Soy Bağının Kurulması
22:25
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 10 - Evlat Edinme
17:14
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 11 - Velayet ve Yardım Nafakası
13:10
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 12 - Vesayet - Kısıtlılık - Vasi
23:40
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 13 - Kayyım - Yasal Danışman - Özgürlik Kısıtlaması
10:03
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 01 - Miras - Yasal Mirasçılar - Kan Hısımları
28:10
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 02 - Eş - Evlatlık - Devletin Mirasçılığı
23:53
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 03 - ÖBT - Şekli Anlamda ÖBT - Vasiyetname ve Miras Sözleşmesi
26:33
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 04 - Maddi Anlamda ÖBT
24:21
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 05 - ÖBT ' nin Hükümden Düşmesi Ve İptali
15:47
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 06 - Saklı Paylı Ve Saklı Pay Oranları
19:46
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 07 - Tenkise Tabi Net Tereke - Denkleştirmeye Tabi Kazandırma
22:52
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 08 - Tenkis Davası
25:56
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 09 - Mirasçılığın Şartları
19:38
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 10 - Mirasçılığın Kazanılması- Miras Ortaklığı - Terekenin Korunması Önlemleri -
16:57
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 11 - Mirasın Reddi - Resmi Tasfiye
18:06
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 01 - Ayni Haklar ve Eşya Kavramı
22:09
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 02 - Ayni Haklara Hakim Olan İlkeler
09:14
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 03 - Zilyetlik Ve Türleri
27:56
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 04 - Zilyetliğin Kazanılması
25:26
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 05 - Zilyetliğin Korunması
18:20
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 06 - Taşınır Davası - Haksız Zilyedin İadesi
23:43
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 07 - Tapu Sicilinin Unsurları
12:17
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 08 - Tapu Siciline Hakim Olan İlkeler - 1
18:25
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 09 - Tapu Siciline Hakim Olan İlkeler - 2
14:51
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 10 - Tapu Sicili İşlemleri ( Tescil - Şer ) 1
14:35
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 11 - Tapu Sicili İşlemleri ( Tescil - Şer ) 2
16:38
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 12 - Mülkiyet Hakkı ve Kapsamı
12:17
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 13 - Mülkiyet Çeşitleri - Paylı Mülkiyet 1
15:56
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 14 - Mülkiyet Çeşitleri - Paylı Mülkiyet 2
18:54
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 15 - El Birliği Mülkiyeti
06:52
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 16 - Taşınınmaz Mülkiyetinin Kazanılması
24:00
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 17 - Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı - Taşkın Yapı - Haksız Yapı
16:37
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 18 - Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları ve Kaybı
22:06
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 19 - Taşınır Mülkiyeti
13:47
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 20 - Eşyaya Bağlı İrtifaklar
13:23
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 21 - Şahsa Bağlı İrtifaklar
20:58
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 22 - Taşınmaz Yükü
11:29
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 23 - Taşınmaz Rehni ve Hakim Olan İlkeler
26:58
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 24 - Sabit Dereceler İlkesi
22:38
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 25 - İpotek Türleri - Kanuni İpotek
23:19
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 26 - Taşınır Rehni - Hapis Hakkı
18:08
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)01 - Medeni Hukuku Kaynakları - Hukuk Boşluğu - Hukukta Yorum - İyiniyet
02:40:32
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)01 - Medeni Hukuku Kaynakları - Hukuk Boşluğu - Hukukta Yorum - İyiniyet
02:40:32
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)02 - Dürüstlük Kuralı - Fiil Ehliyeti
02:42:15
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)03 - Kişilik Hakkı - Hısımlık ve Tüzel Kişiler
02:27:27
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)04 - Aile Hukuku - Nişanlanma - Boşanma
02:30:38
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)05 - Boşanmanın Sonuçları - Soy Bağı - Velayet - Vesayet
02:01:03
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)06 - Yasal Mirasçılık - İradi Mirasçılık (ÖBT)
02:13:41
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)07 - Saklı Pay - Mirasın Reddi - Resmi Tasfiye
02:14:15
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)08 - Ayni Haklara Hakim İlkeler - Eşya Türleri ve Zilyetlik
02:32:40
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)09 - Tapu Sicili - Paylı - El Birliği Mülkiyeti
02:32:13
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)10 - Taşınır - Taşınmaz Mülkiyeti - İrtifak Hakları - Taşınmaz Yükü
02:14:18
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)11 - Rehin Hakları
01:41:52
 (Ünite 1 - Anayasal Kavramlar) 01 - Yazılı-Yazısız - Çerçeve-Kazuistik - Sert-Yumuşak Anayasa
30:17
 (Ünite 1 - Anayasal Kavramlar) 01 - Yazılı-Yazısız - Çerçeve-Kazuistik - Sert-Yumuşak Anayasa
30:17
 (Ünite 1 - Anayasal Kavramlar) 02 - Kurucu İktidar - Devlet Şekilleri
11:10
 (Ünite 1 - Anayasal Kavramlar) 03 - Devlet Yapısı
17:58
 (Ünite 1 - Anayasal Kavramlar) 04 - Hükümet Şekilleri -1
19:10
 (Ünite 1 - Anayasal Kavramlar) 05 - Hükümet Şekilleri -2
19:10
 (Ünite 2 - Anayasal Tarih) 01 - Kanuni Esasi 1876
21:10
 (Ünite 2 - Anayasal Tarih) 02 - 1924 Anayasası
20:43
 (Ünite 2 - Anayasal Tarih) 03 - 1924 Anayasa Değişikliği - 1961 Anayasası
27:05
 (Ünite 2 - Anayasal Tarih) 04 - 1971 -1973 Anayasa Değişikliği
23:19
 (Ünite 2 - Anayasal Tarih) 05 - 1982 Anayasası
29:56
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 01 - Önsöz
22:42
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 02 - Genel Esaslar
15:07
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 03 - Cumhuriyetin Nitelikleri - 1 ( Cumhuriyetçilik - Atatürk Milliyetçiliği)
15:37
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 04 - Cumhuriyetin Nitelikleri - 2 ( Laik Devlet - Sosyal Devlet )
25:20
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 05 - Demokratik Devlet İlkesi - 1 ( Seçimler )
17:40
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 06 - Demokratik Devlet İlkesi - 2 ( Siyasi Partiler )
25:04
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 07 - Demokratik Devlet İlkesi - 3 ( Siyasi Partiler - 2 )
11:56
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 08 - Hukuk Devleti İlkesi
22:04
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 09 - Temel Haklar - 1 (Kişi Hakları ve Sosyal Haklar)
18:27
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 10 - Temel Haklar - 2 ( Siyasi Haklar ve Hakların Düzenlenmesi )
22:26
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 11 - Temel Haklar - 3 ( Sınırlandırılması - Durdurulması)
22:04
 (Ünite 4 - Yasama) 01 - Milletvekili Seçilebilme Şartları
17:51
 (Ünite 4 - Yasama) 02 - Milletvekilliğin Kazanılması
14:54
 (Ünite 4 - Yasama) 03- Yasama Bağışıklığı ( Yasama Dokunulmazlığı )
26:04
 (Ünite 4 - Yasama) 04 - Vekilliğin Sona Erme Sebepleri
18:12
 (Ünite 4 - Yasama) 05 - İç Tüzük Hükümleri - 1
20:03
 (Ünite 4 - Yasama) 06 - İç Tüzük Hükümleri - 2
22:18
 (Ünite 4 - Yasama) 07 - Meclisin Görevi ve Etkileri
20:19
 (Ünite 4 - Yasama) 08 - Kanunun Yapılması
18:31
 (Ünite 4 - Yasama) 09 - Bütçe Kanunu - Af Kanunu - Para Basımı Kanunu
14:33
 (Ünite 4 - Yasama) 10 - Milletlerarası Anlaşmalar - Anayasa Değişikliği
27:00
 (Ünite 4 - Yasama) 11 - Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
16:49
 (Ünite 4 - Yasama) 12 - Seçim Kararları
20:18
 (Ünite 4 - Yasama) 13 - Ohal İlan Kararını Onaylama
13:34
 (Ünite 5 - Yürütme) 01 - Cumhurbaşkanı Seçim Usulü ve Görevleri
15:21
 (Ünite 5 - Yürütme) 02- CB Kararnamesi ve Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu
18:12
 (Ünite 5 - Yürütme) 03 - MGK - Yaş - CB Yardımcısı ve Bakanlar
14:37
 (Ünite 6 - Yargı) 01 - HSK
19:47
 (Ünite 6 - Yargı) 02 - Anayasa Mahkemesi - Çalışma Usulü
18:54
 (Ünite 6 - Yargı) 03 - AYM Görevleri
20:37
 (Ünite 6 - Yargı) 04 - AYM Kararları
10:08
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - Anayasal Kavramlar 1
02:39:33
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - Anayasal Kavramlar 1
02:39:33
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)02 - Anayasal Tarih
02:45:04
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)03 - 82 Anayasası - Cumhuriyetin Nitelikleri
02:47:14
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)04 - Temel Haklar
02:39:57
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)05 - Yasama 1
02:49:16
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)06 - Yasama 2
02:44:46
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)07 - Yasama 3 - Yürütme - Yargı -1
02:43:46
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)08 - Yargı 2
02:18:32
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 01 - İdari Teşkilat -1
22:56
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 01 - İdari Teşkilat -1
22:56
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 02 - İdari Teşkilat - 2
26:06
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 03 - İdari Teşkilat - 3
25:31
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 04 - İdari Teşkilat - 4
28:02
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 05 - İdarenin Bütünlüğü İlkesi
22:07
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 06 - Kamu Tüzel Kişiliği
16:46
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 07 - Başkent Teşkilatı
11:09
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 08 - Taşra Teşkilatı -1 - İl Genel İdaresi
16:38
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 09 - Taşra Teşkilatı -2 - İlçe Genel İdaresi - Bölge İdareleri
15:43
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 10 - Yerel Yönetimler -1 (İl Özel İdaresi)
23:17
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 11 - İl Genel Meclisi
14:04
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 12 - İl Encümeni
07:51
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 13 - Belediyeler
15:05
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 14 - Belediye Başkanı
15:06
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 15 - Belediye Meclisi - Belediye Encümeni
20:50
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 16 - Büyükşehir Belediyesi
18:50
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 17 - Köy - Mahalle
16:07
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 18 - Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları (İdari-İktisadi-Sosyal Kamu Kuruluşları
14:38
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 19 - Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları - 2
12:35
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 01 - Tek Yanlı İdari İşlemler - 1
22:25
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 02 - Tek Yanlı İdari İşlemler - 2
13:36
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 03 - İdari İşlemlerin Unsurları (YETKİ UNSURU)
26:04
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 04 - İdari İşlemin ŞEKİL UNSURU
15:36
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 05 - İdari İşlemin Sebep - Konu - Amaç Unsuru
09:57
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 06 - İdari İşlemlerin Sona Ermesi
21:22
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 07 - İdari Sözleşmeler
21:44
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 08 - İhaleler
14:27
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 09 - İhaleler - 2 - İdarenin Yetkileri
12:05
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 10 -Kamulaştırma -1
19:55
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 11 -Kamulaştırma -2
25:13
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 12 - Kamulaştırma -3
12:18
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 13 - İstimval - Geçici İşgal - Devletleştirme
12:25
 (Ünite 3 - Kolluk) 01 - Kolluk
21:46
 (Ünite 4 - Kamunun Malları) 01 - Kamu ve Özel Mallar
19:24
 (Ünite 4 - Kamunun Malları) 02 - Kamu Hizmetleri
12:42
 (Ünite 5 - Kamu Görevlileri) 01 - Memur Olma Şartları ve İlkeleri
19:24
 (Ünite 5 - Kamu Görevlileri) 02 - Memurların Yasakları - Hakları
12:42
 (Ünite 5 - Kamu Görevlileri) 03 - Memurların Disiplin Cezaları
13:45
 (Ünite 5 - Kamu Görevlileri) 04 - Memurluğu Sona Erdiren Haller
12:30
 (Ünite 5 - Kamu Görevlileri) 05 - Memurların Yargılanması
07:52
 (Ünite 6 - İdarenin Mali Sorumluluğu) 01 - Kusurlu Sorumluluk
16:23
 (Ünite 6 - İdarenin Mali Sorumluluğu) 02 - Kusursuz Sorumluluk
20:34
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - İdarenin Genel Esasları 1
02:42:21
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - İdarenin Genel Esasları 1
02:42:21
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)02 - İdari Teşkilat 1
03:02:48
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)03 - İdari Teşkilat 2
02:38:19
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)04 - İdari Teşkilat 3 - İdari İşlemler
02:42:57
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)05 - İdari İşlemler 2
02:39:22
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)06 - Sözleşmeler - İdarinin Yetkileri
02:40:18
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)07 - İdarenin Yetkileri 2 - Kamu Hizmetleri
02:14:10
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)08 - Kamu Görevlileri - İdarenin Mali Sorumluluğu
03:01:29
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)09 - İdari Yargılama 1
03:08:44
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)10 - İdari Yargılama 2
03:41:29
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - Ticaret Hukuku
01:53:50
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - Ticaret Hukuku
01:53:50
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)02 - Ticaret Hukuku
01:37:13
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)03 - Ticaret Hukuku
01:57:44
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)04 - Ticaret Hukuku
02:15:59
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)05 - Ticaret Hukuku
02:14:16
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)06 - Ticaret Hukuku
02:13:11
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)07 - Ticaret Hukuku
02:40:59
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)08 - Ticaret Hukuku
02:48:45
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)09 - Ticaret Hukuku
01:38:53
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)10 - Ticaret Hukuku
02:42:00
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)11 - Ticaret Hukuku
02:42:12
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)12 - Ticaret Hukuku
02:47:54
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - Ticaret Hukuku
01:53:50

  • 300 TL'ye kadar tek çekim
  • 301 - 500 TL'ye kadar 3 taksit
  • 501 - 999 TL'ye kadar 6 taksit
  • 1000 TL ve üzeri 9 taksit
 
Ders Kaçırmak YokDers Kaçırmak Yok

Kaçırdığınız veya tekrar etmek istediğiniz dersleri sınırsız olarak izleyebilirsiniz.

Zengin Ders İçerikleriZengin Ders İçerikleri

Murat Eğitim uzman yayın kadrosu ve içerik tasarım uzmanlarımızın hazırladıkları zengin ders içerikleri ile bir adım önde olun.

Zaman Kaybına SonZaman Kaybına Son

Yol masrafı, kafeterya, kantin gibi yerlerde yiyecek içecek masrafına son verin. Evinizin rahatlığında sınavlara hazırlanmanın ayrıcalığını yaşayın...

Kalabalık ve Gürültülü Sınıf Ortamlarından KurtulunKalabalık ve Gürültülü Sınıf Ortamlarından Kurtulun

Evinizin rahatlığında kahvenizi yudumlarken canlı canlı ders izlemenin ayrıcalığını yaşayın.

Eğitim Programı2020 KPSS A Hukuk (Video Ders)
Toplam Ders Saati259 Saat 34 Dakika
Kurs KategorisiAlan Bilgisi
Paylaş | Yazdır
YORUMLAR (0 Görüş)
0 (0)
Yorum Yap
Yorum Yap
EĞİTMENLERİMİZ

Murat Uzaktan Eğitim Profesyonel ve Deneyimli Eğitmen Kadrosu ile Tanışın...

Tüm Eğitmenler
 
#
Tamam