KPSS Alan Bilgisi (Video Ders Paketi)

 

Murat Uzaktan Eğitim Nedir?

Türkiye’ nin 4 bir yanından farklı tarzda ve farklı düzeyde öğrenciyi bir araya getiren evde, işte, sokakta internetin olduğu her yerde size
Murat Eğitim Kurumlarının deneyimli Ankara kadrosuyla eğitim fırsatı sunan çok genç ve dinamik bir sistemdir.

2021 KPSS Alan Bilgisi (Video Ders Paketi)

  • 2021 KPSS için Murat Uzaktan Eğitim’in uzman eğitim ve içerik kadrosu ile yeni müfredata uygun güncel olarak derslerdir.
  • Derslerimiz Yüksek görüntü ve ses kalitesine sahiptir. (1080p FHD)
  • Sıkılmadan izleyebileceğiniz video dersler zamanınızdan ve internet kotanızdan tasarruf yapmanızı sağlayacaktır.
  • 1080p FHD kalitede video dersleri sınav tarihine kadar sınırsız izleyebilirsiniz.
  • Murat Uzaktan Eğitim olarak öğrencilerimizi Sınav Süresince desteklemekteyiz .
Bu Paketin Müfredatı
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 01 - Muhasebe Tanımı - Fonksiyonları
14:45
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 01 - Muhasebe Tanımı - Fonksiyonları
14:45
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 02 - Temel Kavramlar - 1
17:51
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 03 - Temel Kavramlar - 2
19:49
 (Ünite 1 - Temel Kavramlar) 04 - Temel Kavramlar - 3
22:13
 (Ünite 2 - Muhasebe Süreci - Kasa Hesabı) 01 - Bilanço Gelir Tablosu
15:48
 (Ünite 2 - Muhasebe Süreci - Kasa Hesabı) 02 - Hesapların İşleyiş Kuralları
18:48
 (Ünite 2 - Muhasebe Süreci - Kasa Hesabı) 03 - Muhasebe Süreci
29:07
 (Ünite 2 - Muhasebe Süreci - Kasa Hesabı) 04 - Kasa - Yabancı Paralı İşlem
31:21
 (Ünite 2 - Muhasebe Süreci - Kasa Hesabı) 05 - Kasa - Kasa Farkları
21:29
 (Ünite 2 - Muhasebe Süreci - Kasa Hesabı) 06 - Kasa - Soru Çözümü
12:27
 (Ünite 3 - Alınan Çekler ve Bankalar) 01 - Alınan Çekler
17:28
 (Ünite 3 - Alınan Çekler ve Bankalar) 02 - Bankalar Türk Lirası Vadeli Hesabı
20:36
 (Ünite 3 - Alınan Çekler ve Bankalar) 03 - Bankalar Yabancı Paralı Vadeli Hesabı
15:05
 (Ünite 3 - Alınan Çekler ve Bankalar) 04 - Bankalar - Soru Çözümü
11:24
 (Ünite 4 - Verilen Çekler - Diğer Hazır Değerler) 01 - Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
19:22
 (Ünite 4 - Verilen Çekler - Diğer Hazır Değerler) 02 - Diğer Hazır Değerler - 1
20:35
 (Ünite 4 - Verilen Çekler - Diğer Hazır Değerler) 03 - Diğer Hazır Değerler - 2
15:12
 (Ünite 5 - Menkul Kıymetler) 01 - Hisse Senetleri
18:31
 (Ünite 5 - Menkul Kıymetler) 02- Değeri Düşen Hisse Senetlerinin Satışı
21:11
 (Ünite 5 - Menkul Kıymetler) 03 - Tahvil Bono Alım Satımı
17:21
 (Ünite 5 - Menkul Kıymetler) 04 - Tahvillerin İkinci El Alım ve Satımı
23:07
 (Ünite 6 - Ticari Alacaklar) 01 - Alıcılar - Poliçe
21:01
 (Ünite 6 - Ticari Alacaklar) 02 - Senet İle İlgili Durumlar
18:11
 (Ünite 6 - Ticari Alacaklar) 03 - Alacak Senetleri Reeskontun
22:13
 (Ünite 6 - Ticari Alacaklar) 04 - Verilen Depozito ve Teminatlar - Diğer Ticari Alacaklar
19:00
 (Ünite 6 - Ticari Alacaklar) 05 - Şüpheli Ticari Alacaklar ve Karşılığı
26:27
 (Ünite 7 - Diğer Alacaklar - Stoklar) 01 - Diğer Alacaklar
22:40
 (Ünite 7 - Diğer Alacaklar - Stoklar) 02 - Ticari Mallar - 1
21:40
 (Ünite 7 - Diğer Alacaklar - Stoklar) 03 - Aralıklı Envanter Yöntemi
21:12
 (Ünite 7 - Diğer Alacaklar - Stoklar) 04 - Sürekli Envanter Yöntemi
25:07
 (Ünite 7 - Diğer Alacaklar - Stoklar) 05 - Stoklar Soru Çözümü
20:53
 (Ünite 8 - Diğer Stoklar) 01 - Değer Düşüklüğü - Komisyoncudaki Mallar
21:46
 (Ünite 8 - Diğer Stoklar) 02- Yoldaki Mallar
27:57
 (Ünite 9 - Gelir Tahakkukları - Diğer Dönen Varlıklar) 01 - Gelecek Aylara Ait Giderler - Gelir Tahakkukları
14:59
 (Ünite 9 - Gelir Tahakkukları - Diğer Dönen Varlıklar) 02 - KDV Tahakkuk İşlemi
20:15
 (Ünite 9 - Gelir Tahakkukları - Diğer Dönen Varlıklar) 03 - Diğer Dönen Varlıklar
23:42
 (Ünite 10 - Duran Varlıklar) 01 - Ticari Alacaklar - Diğer Alacaklar
18:07
 (Ünite 10 - Duran Varlıklar) 02 - Mali Duran Varlıklar
29:35
 (Ünite 10 - Duran Varlıklar) 03 - Maddi Duran Varlık Alımları
24:58
 (Ünite 10 - Duran Varlıklar) 04 - Amortisman Hesaplama Yöntemleri
24:10
 (Ünite 10 - Duran Varlıklar) 05 - Amortisman ile İlgili Özel Durumlar
20:38
 (Ünite 10 - Duran Varlıklar) 06 - Maddi Duran Varlık Satışı
27:16
 (Ünite 10 - Duran Varlıklar) 07 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21:09
 (Ünite 10 - Duran Varlıklar) 08 - Özel Tükenmeye Tabii Varlıklar
16:49
 (Ünite 10 - Duran Varlıklar) 09 - Gelecek Yıllara Ait Giderler
20:45
 (Ünite 10 - Duran Varlıklar) 10 - Diğer Duran Varlıklar ve Soru Çözümü
24:30
 (Ünite 11 - Pasif Yabancı Kaynaklar) 01 - Mali Borçlar - Banka Kredileri
27:23
 (Ünite 11 - Pasif Yabancı Kaynaklar) 02 - Mali Borçlar - Menkul Kıymet İhracı
27:39
 (Ünite 11 - Pasif Yabancı Kaynaklar) 03 - Ticari Borçlar
18:16
 (Ünite 11 - Pasif Yabancı Kaynaklar) 04 - Diğer Borçlar
17:52
 (Ünite 11 - Pasif Yabancı Kaynaklar) 05 - Alınan Avanslar
18:48
 (Ünite 11 - Pasif Yabancı Kaynaklar) 06 - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
25:19
 (Ünite 11 - Pasif Yabancı Kaynaklar) 07 - Borç ve Gider Karşılıkları
24:45
 (Ünite 11 - Pasif Yabancı Kaynaklar) 08 - Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
15:41
 (Ünite 12 - Özkaynaklar - Gelir Tablosu) 01 - Sermaye Taahüt İşlemi
18:16
 (Ünite 12 - Özkaynaklar - Gelir Tablosu) 02 - Sermaye Yedekleri
22:34
 (Ünite 12 - Özkaynaklar - Gelir Tablosu) 03 - Kar Yedekleri
24:15
 (Ünite 12 - Özkaynaklar - Gelir Tablosu) 04 - Dönem Kar Zarar Hesabına Aktarım
25:00
 (Ünite 12 - Özkaynaklar - Gelir Tablosu) 05 - Kurumlar Vergisi İşlemi
23:40
 (Ünite 12 - Özkaynaklar - Gelir Tablosu) 06 - Gelir Tablosu
28:15
 (Ünite 13 - Finansal Tablolar Analizi) 01 - Finansal Tablolar ve Niteliksel Özellikleri
27:59
 (Ünite 13 - Finansal Tablolar Analizi) 02 - Analiz Türleri
18:27
 (Ünite 13 - Finansal Tablolar Analizi) 03 - Yatay Analiz Tekniği
15:38
 (Ünite 13 - Finansal Tablolar Analizi) 04 - Dikey Analiz - Trend Analizi
23:48
 (Ünite 13 - Finansal Tablolar Analizi) 05 - Oran Analizi - Likidite Oranları
24:10
 (Ünite 13 - Finansal Tablolar Analizi) 06 - Oran Analizi - Mali Yapı Oranları ve Faaliyet Oranları
23:17
 (Ünite 13 - Finansal Tablolar Analizi) 07 - Oran Analizi - Karlılık Oranları - Başabaş Noktası
19:21
 (Ünite 14 - Stoklar Soru Çözümü) 01 - Soru Çözümü 1
19:50
 (Ünite 14 - Stoklar Soru Çözümü) 02 - Soru Çözümü 2
27:29
 (Ünite 14 - Stoklar Soru Çözümü) 03 - Soru Çözümü 3
27:24
 (Ünite 14 - Stoklar Soru Çözümü) 04 - Soru Çözümü 4
26:29
 (Ünite 14 - Stoklar Soru Çözümü) 05 - Soru Çözümü 5
24:18
 (Ünite 14 - Stoklar Soru Çözümü) 06 - Soru Çözümü 6
16:34
 (Ünite 14 - Stoklar Soru Çözümü) 07 - Soru Çözümü 7
15:32
 (Ünite 14 - Stoklar Soru Çözümü) 08 - Soru Çözümü 8
12:41
 (Ünite 14 - Stoklar Soru Çözümü) 09 - Soru Çözümü 9
15:35
 (Ünite 14 - Stoklar Soru Çözümü) 10 - Soru Çözümü 10
19:04
 (Ünite 14 - Stoklar Soru Çözümü) 11 - Soru Çözümü 11
14:25
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları) 01 - Temel Kavramlar - 1
02:44:31
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)02 - Temel Kavramlar - 2 - Muhasebe Süreci
02:37:14
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)03 - Kasa Hesabı
02:37:00
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)04 - Alınan Çekler ve Bankalar
02:43:10
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)05 - Verilen Çekler ve Diğer Hazır Değerler
02:30:54
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)06 - Menkul Kıymetler
02:19:35
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)07 - Ticari Alacaklar
02:33:00
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)08 - Diğer Alacaklar - Stoklar 1
02:31:31
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)09 - Stoklar 2
02:35:09
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)10 - Diğer Stoklar - Gelir Tahakkukları - Diğer Dönen Varlıklar
02:21:07
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)11 - Mali Duran Varlıklar - Maddi Duran Varlıklar 1
02:31:36
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)12 - Maddi Duran Varlıklar 2 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar
02:29:50
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)13 - Diğer Duran Varlıklar - Pasif (Mali Borçlar)
02:28:18
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)14 - Mali Borçlar 2 - Ticari Borçlar - Diğer Borçlar
02:20:21
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)15 - Alınan Avanslar - Ödenecek Vergi ve Fonlar - Borç ve Gider Karşılıkları
02:19:43
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)16 - Öz Kaynaklar - Kurumlar Vergisi
02:28:50
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)17 - Gelir Tablosu - Analiz
02:29:47
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)18 - Analiz - Soru Çözümü - Kısa Bakış Notları
02:25:07
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)01 - Soru Çözümü 1
19:50
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)02 - Soru Çözümü 2
27:29
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)03 - Soru Çözümü 3
27:24
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)04 - Soru Çözümü 4
26:29
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)05 - Soru Çözümü 5
24:18
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)06 - Soru Çözümü 6
16:34
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)07 - Soru Çözümü 7
15:32
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)08 - Soru Çözümü 8
12:41
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)09 - Soru Çözümü 9
15:35
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)10 - Soru Çözümü 10
19:04
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)11 - Soru Çözümü 11
14:25
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)01 - Muhasebe Kamp
04:17:19
 Muhasebe (Canlı Ders Kayıtları)02 - Muhasebe Kamp
04:27:04
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 01 - Maliyenin Tanımı ve Kamusal İhtiyaçlar
20:53
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 01 - Maliyenin Tanımı ve Kamusal İhtiyaçlar
20:53
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 02 - Maliyenin Tarihçesi
17:42
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 03 - Maliyenin Alt Dalları
21:32
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 04 - Maliyenin Amaçları - 1
21:47
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 05 - Maliyenin Amaçları - 2
28:14
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 06 - Maliyenin Amaçları - 3
17:03
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 07 - Ekonomide Kesimler
20:51
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 08 - Devlet Türleri ve Devletin İktisadi Sistemlerdeki Rolü - 1
24:35
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 09 - Devletin Ekonomiye Müdahale Nedenleri - 1
21:36
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 10 - Devletin Ekonomiye Müdahale Nedenleri - 2
18:21
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 11 - Devletin Ekonomiye Müdahale Nedenleri - 3
23:15
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 12 - Devletin Ekonomiye Müdahale Nedenleri - 4
21:13
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 13 - Kamunun Optimum Düzeyiyle İlgili Yaklaşımlar - 1
24:36
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 14 - Devlet Müdahalesinin Sınırları İle İlgili Yaklaşımlar - 1
23:10
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 15 - Devlet Müdahalesinin Sınırları İle İlgili Yaklaşımlar - 2
28:55
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 16 - Kamu Kesiminde Karar Alma Süreci - 1
20:48
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 17 - Mal ve Hizmet Türleri - 1
19:43
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 18- Mal ve Hizmet Türleri - 2 ve Devletin Özel Mal Üretme Nedenleri
23:10
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 19 - Kamu Kesiminde Fiyatlandırma ve Değerlendirme Teknikleri
20:05
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 20 - Mali Yaklaşımlar - 1
23:43
 (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 21 - Mali Yaklaşımlar - 2
30:17
 (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 01 - Kamu Harcaması Tanımları - 1
28:52
 (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 02 - Kamu Harcamaları Sınıflandırması - 1
22:45
 (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 03 - Kamu Harcamaları Sınıflandırması - 2
24:23
 (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 04 - Kamu Harcamaları Sınıflandırması - 3
28:22
 (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 05 - Kamu Harcamaları Sınıflandırması - 4
18:56
 (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 06 - Kamu Harcamalarında Gerçekte ve Görünüşte Artış
30:50
 (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 07 - Kamu Harcamalarının Artışı ile İlgili Yaklaşımlar - 1
31:35
 (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 08 - Kamu Harcamalarının Artışı ile İlgili Yaklaşımlar - 2
26:46
 (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 09 - Kamu Harcamalarına Evrensel Sınır Konulamama Nedenleri
14:38
 (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 10 - Kamu Harcamalarının Etkileri - 1
21:31
 (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 11 - Kamu Harcamalarının Etkileri - 2
29:39
 (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 12 - Kamu Harcamalarının Etkileri - 3
23:20
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 01 - Kamu Gelirlerinin Tanımı
15:48
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 02 - Kamu Gelirleri Çeşitleri - 1
21:32
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 03 - Kamu Gelirleri Çeşitleri - 2
24:58
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 04 - Kamu Gelirleri Sınıflandırması ve Verginin Fonksiyonları
19:15
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 05 - Vergi Teorileri - 1
25:44
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 06 - Vergi Teorileri - 2
21:55
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 07 - Vergi Teorileri - 3
23:42
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 08 - Vergi Teorileri - 4 ve Vergi Sistemleri
21:27
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 09 - Vergileme İlkeleri - 1
20:00
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 10 - Vergileme İlkeleri - 2
20:02
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 11 - Vergileme Tekniği - 1
21:16
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 12 - Vergileme Tekniği - 2
18:44
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 13 - Vergileme Süreci - 1
29:04
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 14 - Vergileme Süreci - 2
24:48
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 15 - Vergileme Süreci - 3
25:48
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 16 - Temel Vergi Kavramları - 1
24:25
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 17 - Temel Vergi Kavramları - 2
22:38
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 18 - Verginin Etkileri
18:01
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 19 - Vergiye Karşı Tepkiler
24:27
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 20 - Vergi Yükü ve Optimal Vergileme
32:05
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 21 - Yansıma Türleri
28:28
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 22 - Yansımayı Etkileyen Faktörler
17:29
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 23 - Vergilerin Sınıflandırılması - 1
20:19
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 24 - Vergilerin Sınıflandırılması - 2
25:46
 (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 25 - Vergilerin Sınıflandırılması - 3
21:22
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 01 - Devlet Borçlanmasının Amaçları
26:22
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 02 - Borçlanma Kapatistesini Etkileyen Faktörler
15:30
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 03 - Borçlanmanın Sınıflandırılması - 1
23:21
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 04 - Borçlanmanın Sınıflandırması - 2
24:35
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 05 - Borçlanmanın Sınıflandırılması - 3
25:44
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 06 - Borçlanmanın Sınıflandırması - 4
30:30
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 07 - Borçlanmanın Şekilsel Özellikleri
11:50
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 08 - Devlet Tahvillerinin Satın Alanlara Sağladığı Avantajlar ve Garantiler
28:14
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 09 - Borç Yönetimi - 1
20:46
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 10 - Borç Yönetimi - 2
30:15
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 11 - Borç Yönetimi - 3
16:20
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 12 - Borcu Sona Erdiren Nedenler ve Borcun İtfası
20:21
 (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 13 - Borç Yükü Dağılımı ve Borç Rasyoları
21:22
 (Ünite 5 - Maliye Politikası) 01 - Maliye Politikasının Amaç ve Araçları - 1
22:50
 (Ünite 5 - Maliye Politikası) 02 - Maliye Politikasının Amaç ve Araçları - 2
19:37
 (Ünite 5 - Maliye Politikası) 03 - Maliye Politikası Yöntemleri
22:03
 (Ünite 5 - Maliye Politikası) 04 - Enflasyonla Mücadele 1
23:13
 (Ünite 5 - Maliye Politikası) 05 - Enflasyonla Mücadele 2
24:16
 (Ünite 5 - Maliye Politikası) 06 - Durgunlukla Mücadele
19:40
 (Ünite 5 - Maliye Politikası) 07 - Stakflasyonla Mücadele ve Hazine İşlemleri
20:05
 (Ünite 5 - Maliye Politikası) 08 - Politika Etkinliği
24:02
 (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 01 - Bütcenin Tanımı ve Özellikleri
20:19
 (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 02 - Bütçe İlkeleri
22:14
 (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 03 - Bütcenin Fonksiyonları ve Bütçe Teorileri
27:01
 (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 04 -Bütçe Sistemleri
31:47
 (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 05 - Bütçenin Hazırlanması
21:19
 (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 06 - Bütçenin Onaylanması
21:39
 (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 07 - Bütçe Uygulama Esasları
18:04
 (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 08 - Bütçeden Harcama Yapılması
23:33
 (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 09 - Bütce Hesaplarının Kapatılması ve Bütcenin Denetimi
30:20
 (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 10 - Bütçe Türleri
11:21
 (Ünite 7 - TVS) 01 - Gelirin Unsurları ve Gelir Vergisi Mükellefi
21:49
 (Ünite 7 - TVS) 02 - Gerçek Usulde Ticari Kazanç
21:37
 (Ünite 7 - TVS) 03 - Basit Usulde Ticari Kazanç ve Esnaf Muaflığı
21:34
 (Ünite 7 - TVS) 04 - Ticari Kazanç Tespitinde Gider Kabul Edilen ve Edilmeyen Unsurlar
14:30
 (Ünite 7 - TVS) 05 - Zirai Kazanç
15:53
 (Ünite 7 - TVS) 06 - Serbest Meslek Kazancı
15:06
 (Ünite 7 - TVS) 07 - Ücret
20:06
 (Ünite 7 - TVS) 08 - Gayri Menkul ve Menkul Sermaye İradı
26:36
 (Ünite 7 - TVS) 09 - Diğer Kazanç ve İratlar İle Gelir Vergisinde Şirketlerin Durumu
30:37
 (Ünite 7 - TVS) 10 - Gelir Vergisi Beyannameleri
19:30
 (Ünite 7 - TVS) 11 - Kurumlar Vergisi
22:40
 (Ünite 7 - TVS) 12 - Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve Geçici Vergi
14:35
 (Ünite 7 - TVS) 13 - Emlak Vergisi
20:17
 (Ünite 7 - TVS) 14 - Motorlu Taşıtlar Vergisi
11:39
 (Ünite 7 - TVS) 15 - Veraset ve İntikal Vergisi
14:24
 (Ünite 7 - TVS) 16 - Katma Değer Vergisi
17:35
 (Ünite 7 - TVS) 17 - Diğer Harcama Vergileri
10:02
 (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 01 - Vergi Hukukuna Giriş
25:11
 (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 02 - Mükellefin Ödevleri
15:43
 (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 03 - Vergi Denetim Yolları
11:47
 (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 04 - Vergi Alacağını Sona Erdiren Nedenler 1
21:17
 (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 05 - Vergi Alacağını Sona Erdiren Nedenler 2
17:37
 (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 06 - Vergi Suç ve Cezaları
21:01
 (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 07 - Vergi Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözüm Yolları
11:20
 (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 08 - Vergi Cezaları
14:34
 (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 09 - Kamu Alacağının Güvence Altına Alınması ve Değerinin Korunması
09:13
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)01 - Maliye Teorisi 1
02:36:59
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)02 - Maliye Teorisi 2
02:29:43
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)03 - Maliye Teorisi 3
02:28:37
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)04 - Maliye Teorisi 4
02:40:19
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)05 - Maliye Teorisi 5 - Kamu Harcamaları 1
02:27:29
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)06 - Kamu Harcamaları 2
02:27:24
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)07 - Kamu Harcamaları 3
02:12:55
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)08 - Kamu Harcamaları 4 - Kamu Gelirleri 1
02:43:00
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)09 - Kamu Gelirleri 2
02:31:35
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)10 - Kamu Gelirleri 3
02:35:01
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)11 - Kamu Gelirleri 4
02:29:53
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)12 - Kamu Gelirleri 5
02:39:10
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)13 - Kamu Gelirleri 6 - Borçlanma 1
02:41:36
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)14 - Borçlanma 2
02:24:24
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)15 - Borçlanma 3
02:39:32
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)16 - Bütçe 1
02:33:46
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)17 - Bütçe 2
02:40:59
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)18 - Bütçe 3 - Maliye Politikası 1
02:41:21
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)19 - Maliye Politikası 2 - TVS 1
02:30:09
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)20 - TVS 2
02:27:58
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)21 - TVS 3
02:32:16
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)22 - TVS 4 - Vergi Hukuku 1
02:04:38
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)23 - Vergi Hukuku 2
02:00:43
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)01 - Dış Ticaret Teorisi 1
02:26:45
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)02 - Dış Ticaret Teorisi 2
02:34:22
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)03 - Dış Ticaret Politikası
02:29:06
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları)04 - Dış Ticaret Politikası 2 - Döviz Piyasası 1
02:12:21
 Maliye (Canlı Ders Kayıtları) 05 - Döviz Piyasası 2 - Ödemeler Bilançosu
02:34:37
 (Mikro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 01 - Temel Kavramlar -1
28:46
 (Mikro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 01 - Temel Kavramlar -1
28:46
 (Mikro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 02 - Temel Kavramlar -2
26:10
 (Mikro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 03 - Temel Kavramlar -3
25:10
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 01 - Tüketici Teorisi - Kardinalist Kuram -1
27:34
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 02 - Tüketici Teorisi - Kardinalist Kuram -2
19:25
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 03 - Tüketici Teorisi - Ordinalist Fayda Kuramı Varsayımları
30:01
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 04 - Tüketici Teorisi - Kayıtsızlık Eğrisi Analizi
11:35
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 05 - Tüketici Teorisi - Atipik Kayıtsızlık Eğrileri
18:29
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 06 - Tüketici Teorisi - Bütçe Kısıtı
24:51
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 07 - Tüketici Teorisi - Tüketici Dengesi
19:36
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 08 - Tüketici Teorisi - Gelir Tüketim Eğrisi
25:11
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 09 - Tüketici Teorisi - Engel Eğrisi
18:33
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 10- Tüketici Teorisi - Fiyat Tüketim Eğrisi
26:04
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 11 - Tüketici Teorisi - Bireysel Talep Eğrisinin Türetilişi
20:52
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 12 - Tüketici Teorisi - Normal ve Düşük Mallarda Talep Eğrileri Analizi
20:51
 (Mikro İktisat Ünite 2 - Tüketici Teorisi) 13 - Tüketici Teorisi - Marshall, Hicks ve Slutsky Yaklaşımları
26:31
 (Mikro İktisat Ünite 3 - Talep Analizi) 01 - Talep Analizi - Talep Eğrisi
20:36
 (Mikro İktisat Ünite 3 - Talep Analizi) 02 - Talep Analizi - Talebin Fiyat Esnekliği
19:58
 (Mikro İktisat Ünite 3 - Talep Analizi) 03 - Talep Analizi - Talebin Harcama Esnekliği
23:37
 (Mikro İktisat Ünite 3 - Talep Analizi) 04 - Talep Analizi - Talebin Gelir ve Çapraz Esneklikleri
15:52
 (Mikro İktisat Ünite 4 - Üretici Teorisi) 01 - Üretici Teorisi - Üretim Analizi
25:35
 (Mikro İktisat Ünite 4 - Üretici Teorisi) 02 - Üretici Teorisi - Üretimin Bölgeleri
23:09
 (Mikro İktisat Ünite 4 - Üretici Teorisi) 03 - Üretici Teorisi - Eş Ürün Eğrileri Analizi
23:43
 (Mikro İktisat Ünite 4 - Üretici Teorisi) 04 - Üretici Teorisi - Eş Maliyet Doğrusu Analizi
21:48
 (Mikro İktisat Ünite 4 - Üretici Teorisi) 05 - Üretici Teorisi - Üretici Dengesi ve Dengedeki Değişmeler
15:21
 (Mikro İktisat Ünite 5 - Maliyet Teorisi) 01 - Maliyet Teorisi - Kısa Dönem Toplam ve Ortalama Maliyetler
27:27
 (Mikro İktisat Ünite 5 - Maliyet Teorisi) 02 - Maliyet Teorisi - Kısa Dönem Maliyetlerin Karşılaştırması
19:26
 (Mikro İktisat Ünite 5 - Maliyet Teorisi) 03 - Maliyet Teorisi - Uzun Dönem Maliyetler
27:31
 (Mikro İktisat Ünite 6 - Arz Analizi ve Arz Esnekliği) 01- Arz Analizi ve Arz Esnekliği
31:42
 (Mikro İktisat Ünite 7 - Piyasa Dengesi) 01 - Piyasa Dengesi ve Dengedeki Değişmeler
19:09
 (Mikro İktisat Ünite 7 - Piyasa Dengesi) 02 - Statik ve Dinamik Denge Analizi
27:35
 (Mikro İktisat Ünite 8 - Tam Rekabet Piyasası) 01 - Tam Rekabet Piyasası Özellikleri ve Varsayımları
25:58
 (Mikro İktisat Ünite 8 - Tam Rekabet Piyasası) 02 - Tam Rekabet Piyasası Kısa Dönem Kar Maksimizasyonu Analizi
14:54
 (Mikro İktisat Ünite 8 - Tam Rekabet Piyasası) 03 - Tam Rekabet Piyasası Kısa Dönem Firma Arz Eğrisi
22:16
 (Mikro İktisat Ünite 8 - Tam Rekabet Piyasası) 04 - Tam Rekabet Piyasası Uzun Dönem Firma Dengesi ve Uuzun Dönem Arz Eğrisi
19:48
 (Mikro İktisat Ünite 8 - Tam Rekabet Piyasası) 05 - Tam Rekabet Piyasasına Vergi Yoluyla Devlet Müdahalesi
24:13
 (Mikro İktisat Ünite 8 - Tam Rekabet Piyasası) 06 - Tam Rekabet Piyasasına Sübvansiyon Yoluyla Devlet Müdahalesi
16:51
 (Mikro İktisat Ünite 8 - Tam Rekabet Piyasası) 07 - Tam Rekabet Piyasasına Fiyat Yoluyla Devlet Müdahalesi
16:00
 (Mikro İktisat Ünite 9 - Monopol Piyasası) 01 - Özellikleri - Türleri - Talep Eğrisi
21:42
 (Mikro İktisat Ünite 9 - Monopol Piyasası) 02 - Monopol Rantı - Sosyal Refah Kaybı - Lerner Endeksi
13:53
 (Mikro İktisat Ünite 9 - Monopol Piyasası) 03 - Kısa Dönem Kar Marksimizasyonu Analizi
16:22
 (Mikro İktisat Ünite 9 - Monopol Piyasası) 04 - Monopolde Fiyat Farklılaştırması ve Devlet Müdehalesi
29:03
 (Mikro İktisat Ünite 9 - Monopol Piyasası) 05 - Monopolde Uzun Dönem Dengesi
16:57
 (Mikro İktisat Ünite 10 - Monopolcü Rekabet Piyasası) 01 - Özellikleri - Kısa Dönem Kar Marksimizasyonu
21:22
 (Mikro İktisat Ünite 10 - Monopolcü Rekabet Piyasası) 02 - Uzun Dönem Kar Marksimizasyonu
18:24
 (Mikro İktisat Ünite 11 - Oligopol Piyasaları) 01 - Özellikleri - Türleri
17:11
 (Mikro İktisat Ünite 11 - Oligopol Piyasaları) 02 - Anlaşmalı - Anlaşmasız Oligapol Teorileri
19:46
 (Mikro İktisat Ünite 11 - Oligopol Piyasaları) 03 - Oligapolde Uzun Dönem ve Piyasa Yapısı
08:44
 (Mikro İktisat Ünite 12 - Faktör Piyasaları) 01 - İş Gücü Talep Eğrisi
21:01
 (Mikro İktisat Ünite 12 - Faktör Piyasaları) 02 - İş Gücü Arz Eğrisi
20:02
 (Mikro İktisat Ünite 12 - Faktör Piyasaları) 03 - Monopolcu ve Monopsoncu Sömürü
16:07
 (Mikro İktisat Ünite 13 - Genel Denge Analizi ve Paretooptimalite) 01 - Genel Denge Analizi ve Paretooptimalite
22:39
 (Mikro İktisat Ünite 14 - Piyasa Başarısızlıkları) 01 - Tüketimde Dışsallık
18:02
 (Mikro İktisat Ünite 14 - Piyasa Başarısızlıkları) 02 - Üretimde Dışsallık
11:55
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 01 - Makro İktisata Giriş
21:26
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 02 - İşsizlik Tanımı - Türleri - Hesaplanması
17:41
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 03 - Enflasyon Tanımı - Türleri - Hesaplanması
31:38
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 04 - Faiz Oranı - Döviz Kuru Tanımları
22:38
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 05 - Diğer Temel Makro Ekonomik Kavramlar
12:51
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 06 - Milli Gelir Tanımları - Hesaplanması
20:47
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 07 - Gayrısafi Yurtiçi Hasıla Ölçme Yöntemler
26:10
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 08 - Bazı Önemli Özdeşlikler
29:07
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 09 - Okun Yasası - Philips Eğrisi
21:05
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 10 - Beklentileri İçeren Philips Eğrisi
19:50
 (Makro İktisat Ünite 2 - Keynes Öncesi İktisat Okulları) 01 - Merkantalizm - Fizyokrasi
25:06
 (Makro İktisat Ünite 2 - Keynes Öncesi İktisat Okulları) 02 - Klasik Yaklaşımda Faktör ve Mal Piyasaları
17:49
 (Makro İktisat Ünite 2 - Keynes Öncesi İktisat Okulları) 03 - Klasik Yaklaşımda Para Piyasası
21:10
 (Makro İktisat Ünite 2 - Keynes Öncesi İktisat Okulları) 04 - Klasik Yaklaşımda Toplam Talep Toplam Arz
24:21
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 01 - Keynesyen İktisatın Varsayımları
19:16
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 02 - Keynesyen Yaklaşımda Para Piyasası
20:02
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 03 - Likidite Tuzağı
25:43
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 04 - Keynesyen Yaklaşımda Tüketim Fonksiyonu
27:52
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 05 - Keynesyen Yaklaşımda Tasarruf Fonksiyonu
20:25
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 06 - Keynesyen Yaklaşımda Yatırım - Kamu ve Transfer Harcamaları - Vergiler
20:01
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 07 - Keynesyen Yaklaşımda İhracat - İthalat - Net İhracat
10:26
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 08 - Kapalı Ekonomide Toplam Planlanan Harcamalar
24:04
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 09 - Kapalı Ekonomide Denge Milli Gelir Seviyesi
21:43
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 10 - Kapalı Ekonomide Çarpan
22:03
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 11 - Gelire Bağlı Vergilerin Modele Dahil Edilmesi
20:31
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 12 - Açık Ekonomide Çarpan Analizi
22:51
 (Makro İktisat Ünite 3 - Keynesyen İktisat) 13 - Çarpanın Aşamaları
22:15
 (Makro İktisat Ünite 4 - IS - LM Modeli) 01 - IS Eğrisinin Türetilişi
15:14
 (Makro İktisat Ünite 4 - IS - LM Modeli) 02 - IS Eğrisinin Eğimi Konumu
20:24
 (Makro İktisat Ünite 4 - IS - LM Modeli) 03 - LM Eğrisinin Türetilişi
16:02
 (Makro İktisat Ünite 4 - IS - LM Modeli) 04 - LM Eğrsinin Eğimi Konumu
18:34
 (Makro İktisat Ünite 4 - IS - LM Modeli) 05 - Mal ve Para Piyasalarında Eş Anlı Denge ve Dengesizlikler
25:55
 (Makro İktisat Ünite 4 - IS - LM Modeli) 06 - Maliye ve Para Politikalarının Etkinliği
16:51
 (Makro İktisat Ünite 4 - IS - LM Modeli) 07 - Maliye ve Para Politikasının Birlikte Kullanımı
23:40
 (Makro İktisat Ünite 5 - Mundell - Fleming Modeli) 01 - Giriş
23:10
 (Makro İktisat Ünite 5 - Mundell - Fleming Modeli) 02 - BP Eğrisinin Eğimi Konumu
28:40
 (Makro İktisat Ünite 5 - Mundell - Fleming Modeli) 03 - Sabit Döviz Kurunda PAra ve Maliye Politikalarının Etkinliği
18:44
 (Makro İktisat Ünite 5 - Mundell - Fleming Modeli) 04 - Esnek Döviz Kurunda Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği
13:03
 (Makro İktisat Ünite 5 - Mundell - Fleming Modeli) 05 - Kısmi Sermaye Hareketliliğinde Sabit Döviz Kuru
16:51
 (Makro İktisat Ünite 5 - Mundell - Fleming Modeli) 06 - Kısmi Sermaye Hareketliliğinde Esnek Döviz Kuru
16:58
 (Makro İktisat Ünite 6 - Toplam Talep - Toplam Arz Modeli) 01 - Toplam Talep Eğrsinin Türetilişi
20:09
 (Makro İktisat Ünite 6 - Toplam Talep - Toplam Arz Modeli) 02 - Toplam Talep Eğrsinin Eğimi ve Konumu
19:25
 (Makro İktisat Ünite 6 - Toplam Talep - Toplam Arz Modeli) 03 - Toplam Arz Eğrisi
27:27
 (Makro İktisat Ünite 6 - Toplam Talep - Toplam Arz Modeli) 04 - Keynesyen Model ve Sonrası Soru Çözümü
16:10
 (Makro İktisat Ünite 6 - Toplam Talep - Toplam Arz Modeli) 05 - Keynesyen Model ve Sonrası Soru Çözümü
16:58
 (Makro İktisat Ünite 7 - Keynesyen Sonrası İktisat Okulları) 01 - Monetarist - Yeni Klasik - Yeni Keynesyen Yaklaşım
24:54
 (Makro İktisat Ünite 7 - Keynesyen Sonrası İktisat Okulları) 02 - Post Keynes - Arz Yanlı - Real Konjonktür Teorileri
24:04
 (Makro İktisat Ünite 8 - Mikro Temeller) 01 - Tüketim Teorileri
20:37
 (Makro İktisat Ünite 9 - Bütçe Açığı Sorunsalı) 01 - Bütçe Açığı Sorunsalı
07:53
 (Makro İktisat Ünite 9 - Bütçe Açığı Sorunsalı) 02 - Yatırım Teorileri
18:55
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 01 - Temel Kavramlar
02:21:20
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)02 - Üretim Olanakları Eğrisi ve Kardinalist Fayda Kuramı
02:33:53
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 03 - Ordinalist Fayda Kuramı 1
02:32:00
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 04 - Ordinalist Fayda Kuramı 2 ( Kayıtsızlık Eğrisi Analizi )
02:28:36
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 05 - Ordinalist Fayda Kuramı 3 ( Tüketici Dengesi ve Dengedeki Değişmeler )
02:26:50
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 06 - Ordinalist Fayda Kuramı 4 ( Bireysel Talep Eğrisi Analizi )
02:29:09
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 07 - Talebin Fiyat Esnekliği
02:32:15
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 08 - Talebin Çapraz ve Gelir Esnekliği - Arz Analizi
02:20:52
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 09 - Piyasa Dengesi ve Dengedeki Değişmeler
02:38:47
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 10 - Üretimde Kısa Dönem Analizi
02:28:00
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 11 - Üretici Dengesi ve Dengedeki Değişmeler - Kısa Dönem Maliyet Analizi
03:35:39
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 12 - Tam Rekabet Piyasası Kısa ve Uzun Dönem Kar Maksimizasyonu Analizi
02:42:37
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 13 - Tam Rekabet Piyasasına Devlet Müdehalesi
02:20:23
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 14 - Monopol Piyasası - Kar Maksimizasyonu Analizi
02:39:29
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 15 - Tekelci Rekabet ve Oligopol Piyasası
02:42:41
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 16 - Piyasa Yapısı - Genel Denge Analizi - Piyasa Başarısızlıkları
02:27:05
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 17- Paretooptimalite
46:55
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)01 - Temel Kavramlar Ekonomik Büyüme
01:55:50
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)02 - Fiyat İstikrarı ve İşsizlik
02:35:42
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)03 - Okun Yasası - Philps Eğrisi - Merkantalizm ve Fizyokrasi
02:34:31
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)04 - Klasik Yaklaşım ve Keynesyen Yaklaşım Varsayımları
02:43:48
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)05 - Basit Keynesyen Model
02:44:37
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)06 - Çarpan - Çoğaltan Analizi
02:39:20
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)07 - IS - LM Analizi
02:25:21
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)08 - Açık Ekonomide IS-LM ve Dış Denge
02:31:36
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)09 - Mundell - Fleming Modeli
01:38:36
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)10 - Toplam Talep Analizi
02:31:33
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)11 - Monetarist Yaklaşım ve Sonrası İktisat Okulları
02:10:34
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)12 - Tüketim Ve Yatırım Teorileri
01:41:28
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)01 - Paranın Tanımı - Özellikleri - İşlevleri ve Kaydi Para Yaratma Süreci
02:39:43
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)02 - Para Çarpanı - Parasal Taban - Para Talebi Teoremi
02:11:33
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)03 - Para Politikası Araçları - Amaçları - Stratejileri
02:09:49
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)04 - Faiz Teorileri - Tahvil Piyasası - Getiri Eğrisi
01:45:41
 Uluslararası İktisat (Canlı Ders Kayıtları)01 - Dış Ticaret Teorisi 1
02:26:45
 Uluslararası İktisat (Canlı Ders Kayıtları)02 - Dış Ticaret Teorisi 2
02:34:22
 Uluslararası İktisat (Canlı Ders Kayıtları)03 - Dış Ticaret Politikası 1
02:29:06
 Uluslararası İktisat (Canlı Ders Kayıtları)04 - Dış Ticaret Politikası 2 - Döviz Piyasası 1
02:12:21
 Uluslararası İktisat (Canlı Ders Kayıtları)05 - Döviz Piyasası 2 - Ödemeler Bilançosu
02:34:37
 (Mikro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 01 - Temel Kavramlar -1
28:46
 (Makro İktisat Ünite 1 - Temel Kavramlar) 01 - Makro İktisata Giriş
21:26
 Mikro İktisat (Canlı Ders Kayıtları) 01 - Temel Kavramlar
02:21:20
 Makro İktisat (Canlı Ders Kayıtları)01 - Temel Kavramlar Ekonomik Büyüme
01:55:50
 Uluslararası İktisat (Canlı Ders Kayıtları)01 - Dış Ticaret Teorisi 1
02:26:45
 01 - Paranın Tanımı - Özellikleri - Fonksiyonları
23:00
 01 - Paranın Tanımı - Özellikleri - Fonksiyonları
23:00
 02 - TCMB Para Arzı Tanımları - Kaydi Para Tanımı
22:42
 03 - Kaydi Para Yaratma Süreci
18:37
 04 - Merkez Bankasının Para Yaratma Süreci
13:39
 05 - Parasal Taban ve Parasal Taban Çarpanları
21:32
 06 - Para Talebi Teorileri
31:05
 07 - Merkez Bankacılığı Para Politikası Araçları
23:45
 08 - Türkiyede Likidite Yönetimi ve Para Politikasının Yürütülmesi
21:30
 09 - Para Politikası Stratejileri
24:03
 10 - Parasal Aktarım Mekanizmaları
15:27
 11 - Faiz Kuramları - Getiri Eğrisi - Varlık Piyasası
25:14
 Para Banka (Canlı Ders Kayıtları)01 - Paranın Tanımı - Özellikleri - İşlevleri ve Kaydi Para Yaratma Süreci
02:39:43
 Para Banka (Canlı Ders Kayıtları)02 - Para Çarpanı - Parasal Taban - Para Talebi Teoremi
02:11:33
 Para Banka (Canlı Ders Kayıtları)03 - Para Politikası Araçları - Amaçları - Stratejileri
02:09:49
 Para Banka (Canlı Ders Kayıtları)04 - Faiz Teorileri - Tahvil Piyasası - Getiri Eğrisi
01:45:41
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - Ticaret Hukuku
01:53:50
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - Ticaret Hukuku
01:53:50
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)02 - Ticaret Hukuku
01:37:13
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)03 - Ticaret Hukuku
01:57:44
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)04 - Ticaret Hukuku
02:15:59
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)05 - Ticaret Hukuku
02:14:16
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)06 - Ticaret Hukuku
02:13:11
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)07 - Ticaret Hukuku
02:40:59
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)08 - Ticaret Hukuku
02:48:45
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)09 - Ticaret Hukuku
01:38:53
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)10 - Ticaret Hukuku
02:42:00
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)11 - Ticaret Hukuku
02:42:12
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)12 - Ticaret Hukuku
02:47:54
 Ticaret Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - Ticaret Hukuku
01:53:50
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 01 - İdari Teşkilat -1
22:56
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 01 - İdari Teşkilat -1
22:56
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 02 - İdari Teşkilat - 2
26:06
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 03 - İdari Teşkilat - 3
25:31
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 04 - İdari Teşkilat - 4
28:02
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 05 - İdarenin Bütünlüğü İlkesi
22:07
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 06 - Kamu Tüzel Kişiliği
16:46
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 07 - Başkent Teşkilatı
11:09
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 08 - Taşra Teşkilatı -1 - İl Genel İdaresi
16:38
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 09 - Taşra Teşkilatı -2 - İlçe Genel İdaresi - Bölge İdareleri
15:43
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 10 - Yerel Yönetimler -1 (İl Özel İdaresi)
23:17
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 11 - İl Genel Meclisi
14:04
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 12 - İl Encümeni
07:51
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 13 - Belediyeler
15:05
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 14 - Belediye Başkanı
15:06
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 15 - Belediye Meclisi - Belediye Encümeni
20:50
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 16 - Büyükşehir Belediyesi
18:50
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 17 - Köy - Mahalle
16:07
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 18 - Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları (İdari-İktisadi-Sosyal Kamu Kuruluşları
14:38
 (Ünite 1 - İdarenin Genel Esasları) 19 - Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları - 2
12:35
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 01 - Tek Yanlı İdari İşlemler - 1
22:25
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 02 - Tek Yanlı İdari İşlemler - 2
13:36
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 03 - İdari İşlemlerin Unsurları (YETKİ UNSURU)
26:04
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 04 - İdari İşlemin ŞEKİL UNSURU
15:36
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 05 - İdari İşlemin Sebep - Konu - Amaç Unsuru
09:57
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 06 - İdari İşlemlerin Sona Ermesi
21:22
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 07 - İdari Sözleşmeler
21:44
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 08 - İhaleler
14:27
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 09 - İhaleler - 2 - İdarenin Yetkileri
12:05
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 10 -Kamulaştırma -1
19:55
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 11 -Kamulaştırma -2
25:13
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 12 - Kamulaştırma -3
12:18
 (Ünite 2 - İdari İşlemler) 13 - İstimval - Geçici İşgal - Devletleştirme
12:25
 (Ünite 3 - Kolluk) 01 - Kolluk
21:46
 (Ünite 4 - Kamunun Malları) 01 - Kamu ve Özel Mallar
19:24
 (Ünite 4 - Kamunun Malları) 02 - Kamu Hizmetleri
12:42
 (Ünite 5 - Kamu Görevlileri) 01 - Memur Olma Şartları ve İlkeleri
19:24
 (Ünite 5 - Kamu Görevlileri) 02 - Memurların Yasakları - Hakları
12:42
 (Ünite 5 - Kamu Görevlileri) 03 - Memurların Disiplin Cezaları
13:45
 (Ünite 5 - Kamu Görevlileri) 04 - Memurluğu Sona Erdiren Haller
12:30
 (Ünite 5 - Kamu Görevlileri) 05 - Memurların Yargılanması
07:52
 (Ünite 6 - İdarenin Mali Sorumluluğu) 01 - Kusurlu Sorumluluk
16:23
 (Ünite 6 - İdarenin Mali Sorumluluğu) 02 - Kusursuz Sorumluluk
20:34
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - İdarenin Genel Esasları 1
02:42:21
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - İdarenin Genel Esasları 1
02:42:21
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)02 - İdari Teşkilat 1
03:02:48
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)03 - İdari Teşkilat 2
02:38:19
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)04 - İdari Teşkilat 3 - İdari İşlemler
02:42:57
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)05 - İdari İşlemler 2
02:39:22
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)06 - Sözleşmeler - İdarinin Yetkileri
02:40:18
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)07 - İdarenin Yetkileri 2 - Kamu Hizmetleri
02:14:10
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)08 - Kamu Görevlileri - İdarenin Mali Sorumluluğu
03:01:29
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)09 - İdari Yargılama 1
03:08:44
 İdare Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)10 - İdari Yargılama 2
03:41:29
 (Ünite 1 - Anayasal Kavramlar) 01 - Yazılı-Yazısız - Çerçeve-Kazuistik - Sert-Yumuşak Anayasa
30:17
 (Ünite 1 - Anayasal Kavramlar) 01 - Yazılı-Yazısız - Çerçeve-Kazuistik - Sert-Yumuşak Anayasa
30:17
 (Ünite 1 - Anayasal Kavramlar) 02 - Kurucu İktidar - Devlet Şekilleri
11:10
 (Ünite 1 - Anayasal Kavramlar) 03 - Devlet Yapısı
17:58
 (Ünite 1 - Anayasal Kavramlar) 04 - Hükümet Şekilleri -1
19:10
 (Ünite 1 - Anayasal Kavramlar) 05 - Hükümet Şekilleri -2
19:10
 (Ünite 2 - Anayasal Tarih) 01 - Kanuni Esasi 1876
21:10
 (Ünite 2 - Anayasal Tarih) 02 - 1924 Anayasası
20:43
 (Ünite 2 - Anayasal Tarih) 03 - 1924 Anayasa Değişikliği - 1961 Anayasası
27:05
 (Ünite 2 - Anayasal Tarih) 04 - 1971 -1973 Anayasa Değişikliği
23:19
 (Ünite 2 - Anayasal Tarih) 05 - 1982 Anayasası
29:56
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 01 - Önsöz
22:42
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 02 - Genel Esaslar
15:07
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 03 - Cumhuriyetin Nitelikleri - 1 ( Cumhuriyetçilik - Atatürk Milliyetçiliği)
15:37
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 04 - Cumhuriyetin Nitelikleri - 2 ( Laik Devlet - Sosyal Devlet )
25:20
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 05 - Demokratik Devlet İlkesi - 1 ( Seçimler )
17:40
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 06 - Demokratik Devlet İlkesi - 2 ( Siyasi Partiler )
25:04
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 07 - Demokratik Devlet İlkesi - 3 ( Siyasi Partiler - 2 )
11:56
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 08 - Hukuk Devleti İlkesi
22:04
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 09 - Temel Haklar - 1 (Kişi Hakları ve Sosyal Haklar)
18:27
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 10 - Temel Haklar - 2 ( Siyasi Haklar ve Hakların Düzenlenmesi )
22:26
 (Ünite 3 - 1982 Anayasası) 11 - Temel Haklar - 3 ( Sınırlandırılması - Durdurulması)
22:04
 (Ünite 4 - Yasama) 01 - Milletvekili Seçilebilme Şartları
17:51
 (Ünite 4 - Yasama) 02 - Milletvekilliğin Kazanılması
14:54
 (Ünite 4 - Yasama) 03- Yasama Bağışıklığı ( Yasama Dokunulmazlığı )
26:04
 (Ünite 4 - Yasama) 04 - Vekilliğin Sona Erme Sebepleri
18:12
 (Ünite 4 - Yasama) 05 - İç Tüzük Hükümleri - 1
20:03
 (Ünite 4 - Yasama) 06 - İç Tüzük Hükümleri - 2
22:18
 (Ünite 4 - Yasama) 07 - Meclisin Görevi ve Etkileri
20:19
 (Ünite 4 - Yasama) 08 - Kanunun Yapılması
18:31
 (Ünite 4 - Yasama) 09 - Bütçe Kanunu - Af Kanunu - Para Basımı Kanunu
14:33
 (Ünite 4 - Yasama) 10 - Milletlerarası Anlaşmalar - Anayasa Değişikliği
27:00
 (Ünite 4 - Yasama) 11 - Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
16:49
 (Ünite 4 - Yasama) 12 - Seçim Kararları
20:18
 (Ünite 4 - Yasama) 13 - Ohal İlan Kararını Onaylama
13:34
 (Ünite 5 - Yürütme) 01 - Cumhurbaşkanı Seçim Usulü ve Görevleri
15:21
 (Ünite 5 - Yürütme) 02- CB Kararnamesi ve Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu
18:12
 (Ünite 5 - Yürütme) 03 - MGK - Yaş - CB Yardımcısı ve Bakanlar
14:37
 (Ünite 6 - Yargı) 01 - HSK
19:47
 (Ünite 6 - Yargı) 02 - Anayasa Mahkemesi - Çalışma Usulü
18:54
 (Ünite 6 - Yargı) 03 - AYM Görevleri
20:37
 (Ünite 6 - Yargı) 04 - AYM Kararları
10:08
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - Anayasal Kavramlar 1
02:39:33
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - Anayasal Kavramlar 1
02:39:33
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)02 - Anayasal Tarih
02:45:04
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)03 - 82 Anayasası - Cumhuriyetin Nitelikleri
02:47:14
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)04 - Temel Haklar
02:39:57
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)05 - Yasama 1
02:49:16
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)06 - Yasama 2
02:44:46
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)07 - Yasama 3 - Yürütme - Yargı -1
02:43:46
 Anayasa Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)08 - Yargı 2
02:18:32
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - Ceza Hukuku Genel İlker ve Ceza Kanunlarının Uygulama Alanları
02:43:37
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - Ceza Hukuku Genel İlker ve Ceza Kanunlarının Uygulama Alanları
02:43:37
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)02 - Suç Teorisi
03:09:25
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)03 - Suç Teorisi 2
03:16:44
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)04 - Suç Teorisi 3
03:09:53
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)05 - Suçun Görünüş Biçimleri - Yaptırımlar
03:14:47
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)06 - Yaptırımlar 2- Davayı ve Cezayı Düşüren Neden
03:22:57
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)07 - Deliller - Koruma Tedbirleri
03:23:37
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)08 - Soruşturma Kovuşturma Evresi - Kanun Yolları
01:49:59
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - Ceza Hukuku
03:11:29
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - Ceza Hukuku
03:11:29
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)02 - Ceza Hukuku
03:12:02
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)03 - Ceza Hukuku
03:19:31
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)04 - Ceza Hukuku
03:10:30
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)05 - Ceza Hukuku
03:12:49
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)06 - Ceza Hukuku
03:11:30
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)07 - Ceza Hukuku
03:13:51
 Ceza Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)08 - Ceza Hukuku
01:38:24
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 01 - Medeni Hukukun Kaynakları
14:00
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 01 - Medeni Hukukun Kaynakları
14:00
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 02 - Örf ve Adet Hukuku - Hakimin Hukuk Yaratması - Yardımcı Kaynaklar
20:13
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 03 - Hukukta Boşluk Kavramı ve Hakimin Takdir Yetkisi
19:16
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 04 - Hukukun Çeşitli Anlamları ve Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması
17:34
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 05 - Hukukta Yorum
18:33
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 06 - İyi Niyet ve İyi Niyetin Tam Korunması
19:14
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 07 - İyi Niyetin Kısmen Korunması ve Dürüstlük Kuralı
18:08
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 08 - İspat Yükü ve Karineler
12:53
 (Ünite 1 - Başlangıç Hükümleri) 09 - Özel Hukuk Haklarının Tasnifi
24:03
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 01 - Gerçek Kişiliğin Kazanılması - Ölüm ve Ölüm Karinesi
17:01
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 02 - Gaiplik
13:54
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 03 - Gerçek Kişinin Ehliyetleri
22:16
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 04 - Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişiler
29:42
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 05 - Kişilik Hakları ve Kişiliğin Korunması
21:10
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 06 - Ad - Kişisel Durum Sicilleri ve Cinsiyet Değişikliği
17:40
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 07 - Yerleşim Yeri ve Hısımlık
21:47
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 08 - Tüzel Kişilerle İlgili Genel Hükümler
25:14
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 09 - Dernekler
22:24
 (Ünite 2 - Kişiler Hukuku) 10 - Vakıflar
13:45
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 01 - Nişanlanma
24:29
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 02 - Evlenmenin Şartları
22:12
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 03 - Evliliğin Hükümleri ve Önlemler
15:07
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 04 - Evlilikte Mal Rejimleri
24:45
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 05 - Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi
22:55
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 06 - Evliliğin Yokluğu ve Butlanı
21:05
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 07 - Boşanma Sebepleri
14:57
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 08 - Boşanma Davasının Özellikleri Ve Sonuçları
17:05
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 09 - Soy Bağının Kurulması
22:25
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 10 - Evlat Edinme
17:14
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 11 - Velayet ve Yardım Nafakası
13:10
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 12 - Vesayet - Kısıtlılık - Vasi
23:40
 (Ünite 3 - Aile Hukuku) 13 - Kayyım - Yasal Danışman - Özgürlik Kısıtlaması
10:03
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 01 - Miras - Yasal Mirasçılar - Kan Hısımları
28:10
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 02 - Eş - Evlatlık - Devletin Mirasçılığı
23:53
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 03 - ÖBT - Şekli Anlamda ÖBT - Vasiyetname ve Miras Sözleşmesi
26:33
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 04 - Maddi Anlamda ÖBT
24:21
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 05 - ÖBT ' nin Hükümden Düşmesi Ve İptali
15:47
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 06 - Saklı Paylı Ve Saklı Pay Oranları
19:46
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 07 - Tenkise Tabi Net Tereke - Denkleştirmeye Tabi Kazandırma
22:52
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 08 - Tenkis Davası
25:56
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 09 - Mirasçılığın Şartları
19:38
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 10 - Mirasçılığın Kazanılması- Miras Ortaklığı - Terekenin Korunması Önlemleri -
16:57
 (Ünite 4 - Miras Hukuku) 11 - Mirasın Reddi - Resmi Tasfiye
18:06
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 01 - Ayni Haklar ve Eşya Kavramı
22:09
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 02 - Ayni Haklara Hakim Olan İlkeler
09:14
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 03 - Zilyetlik Ve Türleri
27:56
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 04 - Zilyetliğin Kazanılması
25:26
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 05 - Zilyetliğin Korunması
18:20
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 06 - Taşınır Davası - Haksız Zilyedin İadesi
23:43
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 07 - Tapu Sicilinin Unsurları
12:17
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 08 - Tapu Siciline Hakim Olan İlkeler - 1
18:25
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 09 - Tapu Siciline Hakim Olan İlkeler - 2
14:51
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 10 - Tapu Sicili İşlemleri ( Tescil - Şer ) 1
14:35
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 11 - Tapu Sicili İşlemleri ( Tescil - Şer ) 2
16:38
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 12 - Mülkiyet Hakkı ve Kapsamı
12:17
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 13 - Mülkiyet Çeşitleri - Paylı Mülkiyet 1
15:56
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 14 - Mülkiyet Çeşitleri - Paylı Mülkiyet 2
18:54
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 15 - El Birliği Mülkiyeti
06:52
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 16 - Taşınınmaz Mülkiyetinin Kazanılması
24:00
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 17 - Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı - Taşkın Yapı - Haksız Yapı
16:37
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 18 - Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları ve Kaybı
22:06
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 19 - Taşınır Mülkiyeti
13:47
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 20 - Eşyaya Bağlı İrtifaklar
13:23
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 21 - Şahsa Bağlı İrtifaklar
20:58
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 22 - Taşınmaz Yükü
11:29
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 23 - Taşınmaz Rehni ve Hakim Olan İlkeler
26:58
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 24 - Sabit Dereceler İlkesi
22:38
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 25 - İpotek Türleri - Kanuni İpotek
23:19
 (Ünite 5 - Eşya Hukuku) 26 - Taşınır Rehni - Hapis Hakkı
18:08
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)01 - Medeni Hukuku Kaynakları - Hukuk Boşluğu - Hukukta Yorum - İyiniyet
02:40:32
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)01 - Medeni Hukuku Kaynakları - Hukuk Boşluğu - Hukukta Yorum - İyiniyet
02:40:32
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)02 - Dürüstlük Kuralı - Fiil Ehliyeti
02:42:15
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)03 - Kişilik Hakkı - Hısımlık ve Tüzel Kişiler
02:27:27
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)04 - Aile Hukuku - Nişanlanma - Boşanma
02:30:38
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)05 - Boşanmanın Sonuçları - Soy Bağı - Velayet - Vesayet
02:01:03
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)06 - Yasal Mirasçılık - İradi Mirasçılık (ÖBT)
02:13:41
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)07 - Saklı Pay - Mirasın Reddi - Resmi Tasfiye
02:14:15
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)08 - Ayni Haklara Hakim İlkeler - Eşya Türleri ve Zilyetlik
02:32:40
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)09 - Tapu Sicili - Paylı - El Birliği Mülkiyeti
02:32:13
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)10 - Taşınır - Taşınmaz Mülkiyeti - İrtifak Hakları - Taşınmaz Yükü
02:14:18
 Medeni Hukuk (Canlı Ders Kayıtları)11 - Rehin Hakları
01:41:52
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - İcra - İflas Hukuku Giriş
02:25:32
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - İcra - İflas Hukuku Giriş
02:25:32
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)02 - Genel Haciz Yolu
02:32:01
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)03 - Haciz
02:21:33
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)04 - Haciz 2 - Satış - Paraların Paylaştırılması - Kambiyo Takibi
02:25:07
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)05 - İlamlı İcra - RPÇY - İhtiyati Haciz - İflas - 1
02:06:04
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)06 - İflas - 2
02:07:36
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)07 - Tasarrufun İptali - Konkordato
01:43:15
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - İcra İflas
02:09:21
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - İcra İflas
02:09:21
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)02 - İcra İflas
02:09:21
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)03 - İcra İflas
02:05:08
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)04 - İcra İflas
02:15:03
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)05 - İcra İflas
02:11:20
 İcra İflas Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)06 - İcra İflas
01:05:26
 (Ünite 1 - Borçlar Hukukuna Ait Olan İlkeler) 01 - Borçlar Hukukuna Hakim Olan İlkeler
27:21
 (Ünite 1 - Borçlar Hukukuna Ait Olan İlkeler) 01 - Borçlar Hukukuna Hakim Olan İlkeler
27:21
 (Ünite 1 - Borçlar Hukukuna Ait Olan İlkeler) 02 - Borç ve Borç İlişkisi Kavramı
08:15
 (Ünite 1 - Borçlar Hukukuna Ait Olan İlkeler) 03 - Edim - Edim Türleri ve Özellikleri
16:29
 (Ünite 1 - Borçlar Hukukuna Ait Olan İlkeler) 04 - Borç İlişkisinden Doğan Haklar
13:08
 (Ünite 1 - Borçlar Hukukuna Ait Olan İlkeler) 05 - Borç İlişkisinde Yükümler - Eksik Borçlar - Sorumluluk
18:02
 (Ünite 2 - Hukuki İşlemler) 01 - Hukuki Fiil - Hukuki İşlem
14:50
 (Ünite 2 - Hukuki İşlemler) 02 - Hukuki İşlem Türleri
17:31
 (Ünite 2 - Hukuki İşlemler) 03 - Öneri - Kabul
20:16
 (Ünite 2 - Hukuki İşlemler) 04 - Sözleşmenin Geçerlilik Unsurları ve Şekil
14:10
 (Ünite 2 - Hukuki İşlemler) 05 - Hukuki İşlemlerde Şekil - Genel İşlem Koşulları
11:09
 (Ünite 2 - Hukuki İşlemler) 06 - Yaptırım Türleri - İrade Sakatlığı Türleri
20:18
 (Ünite 2 - Hukuki İşlemler) 07 - İrade Sakatlığı Halleri
18:19
 (Ünite 2 - Hukuki İşlemler) 08 - Gabin - Ön Sözleşme
12:05
 (Ünite 2 - Hukuki İşlemler) 09 - Hukuki İşlemler - Temsil
18:30
 (Ünite 2 - Hukuki İşlemler) 10 - Dolaylı Temsil - Özel Yetki Gerektiren Haller
09:02
 (Ünite 3 - Haksız Fiiller) 01 - Haksız Fiil - Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Nedenler - İlliyet Bağı
22:55
 (Ünite 3 - Haksız Fiiller) 02 - Haksız Fiilde Kusur
10:44
 (Ünite 3 - Haksız Fiiller) 03 - Kusursuz Sorumluluk Halleri - Adam Çalıştıranın Sorumluluğu - İfa Yardımcıl
25:35
 (Ünite 3 - Haksız Fiiller) 04 - Ev Başkanı - Hayvan Bulunduran - Yapı Maliki - Tehlikeli İşletme
12:03
 Borçar Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - Borçlar Hukuku Giriş
 Borçar Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)01 - Borçlar Hukuku Giriş
02:35:18
 Borçar Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)02 - Öneri - Kabul - Yaptırım Türleri
01:53:32
 Borçar Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)03 - İrade Sakarlığı Halleri - Gabin - Muvazaa - Temsil - Haksız Fiil
02:14:08
 Borçar Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)04 -Haksız Fiil 2 - Kusursuz sorumluluk Halleri - Tazminat - Sebepsiz Zenginleşme
02:04:06
 Borçar Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)05 -Ortak Hükümler - İfa - İfa Zamanı ve Yeri - Borç İlişkisinde Özel Durum
02:03:45
 Borçar Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)06 - Borca Aykırılık Halleri - Temerrüt - Borcu Sona Erdiren Haller
01:58:42
 Borçar Hukuku (Canlı Ders Kayıtları)07 - Borcu Sona Erdiren Haller 2 - Zamanaşımı
01:29:39
 01 - Pazarlama Yönetimi - 1
33:18
 01 - Pazarlama Yönetimi - 1
33:18
 02 - Pazarlama Yönetimi - 2
58:42
 03 - Pazarlama Yönrtimi - 3
41:37
 04 - Pazarlama Yönetimi - 4
41:20
 05 - Pazarlama Yönetimi - 5
50:16
 06 - Pazarlama Yönetimi - 6
38:37
 07 - Üretim Yönetimi - 1
45:43
 08 - Üretim Yönetimi - 2
53:36
 09 - Üretim Yönetimi - 3
33:26
 10 - Üretim Yönetimi - 4
49:07
 11 - Üretim Yönetimi - 5
48:53
 12 - Yönetim ve Organizasyon - 1
57:52
 13 - Yönetim ve Organizasyon - 2
46:15
 14 - Yönetim ve Organizsyon - 3
50:08
 15 - Yönetim ve Organizasyon - 4
52:04
 16 - Yönetim ve Organizasyon - 5
47:04
 17 - Soru Çözümü
52:33
 18 - Soru Çözümü
40:41
 19 - Soru Çözümü
34:45
 20 - Soru Çözümü
17:58
 21 - Finansal Yönetim
48:13
 22 - Finansal Yönetim
36:32
 23 - Finansal Yönetim
57:10
 (Ünite 1 - Kalkınma) 01 - Kalkınma ve Az Gelişmişliğin Tanımı
21:35
 (Ünite 1 - Kalkınma) 01 - Kalkınma ve Az Gelişmişliğin Tanımı
21:35
 (Ünite 1 - Kalkınma) 02 - Az Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri
21:30
 (Ünite 1 - Kalkınma) 03 - Az Gelişmişliği Açıklayan Coğrafi ve Demografik Yaklaşımlar
20:59
 (Ünite 1 - Kalkınma) 04 - Az Gelişmişliği Açıklayan Demografik Yaklaşımlar
19:02
 (Ünite 1 - Kalkınma) 05 - Az gelişmişliği Açıklayan Sosyo - Kültürel Yaklaşımlar
19:31
 (Ünite 1 - Kalkınma) 06 - Az Gelişmişliği Açıklayan Ekonomik Yaklaşımlar
28:22
 (Ünite 1 - Kalkınma) 07 - Dengeli ve Dengesiz Kalkınma Stratejileri
16:48
 (Ünite 1 - Kalkınma) 08 - Teknoloji ve Kalkınma
18:43
 (Ünite 1 - Kalkınma) 09 - Yoksulluk
14:10
 (Ünite 2 - Büyüme) 01 - Büyümenin Tanımı
11:03
 (Ünite 2 - Büyüme) 02 - Klasik Öncesi - Klasik - Keynes Sonrası Büyüme Modelleri
20:33
 (Ünite 2 - Büyüme) 03 - Harrod - Domar Büyüme Modeli 1
21:51
 (Ünite 2 - Büyüme) 04 - Harrod - Domar Büyüme Modeli 2
18:29
 (Ünite 2 - Büyüme) 05 - Solow Büyüme Modeli 1
21:32
 (Ünite 2 - Büyüme) 06 - Solow Büyüme Modeli 2
16:30
 (Ünite 2 - Büyüme) 07 - İçsel Büyüme Modelleri
16:03
 01 - Kalkınma 1 (Canlı Ders Kayıtları)
02:23:20
 01 - Kalkınma 1 (Canlı Ders Kayıtları)
02:23:20
 02 - Kalkınma Kalkınma 2 - Büyüme 1 (Canlı Ders Kayıtları)
02:34:03
 03 - Büyüme 2 (Canlı Ders Kayıtları)
02:04:57
 04 - Uluslararası İktisat - Kalkınma Büyüme Soru (Canlı Ders Kayıtları)
02:30:11
 01 - Dış Ticaret Kuramının Tarihsel Gelişimi
22:17
 01 - Dış Ticaret Kuramının Tarihsel Gelişimi
22:17
 02 - Mutlak ve Karşılaştırmalı Üstünlük Teorileri
29:02
 03 - Ricardo Modelinin Eleştirileri
13:21
 04 - Hecksher - Ohlin Modeli 1
19:17
 05 - Hecksher - Ohlin Modeli 2
16:49
 06 - Dış Ticaret Haddinin Oluşumu 1
21:25
 07 - Dış Ticaret Haddinin Oluşumu 2
20:12
 08 - Yeni Dış Ticaret Teorileri
19:29
 09 - Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret
15:05
 10 - Dış Ticaret Poltikasının Amaçları ve Araçları
15:49
 11 - Gümrük Tarifesi
23:11
 12 - Tarife Dışı Araçlar
25:25
 13 - Dış Ticaret Yöntemleri
27:09
 14 - Sanayileşme ve Dış Ticaret Politikaları İle Dış Ticaret Hadleri
17:38
 15 - Döviz Piyasası
20:20
 16 - Döviz Kuru Sistemleri 1
20:20
 17 - Döviz Kuru Sistemleri 2
14:39
 18 - Döviz kuru Değişmelerini Açıklayan Yaklaşımlar
23:24
 19 - Ödemeler Bilançosu ve Hesap Grupları
21:22
 20 - Ödemeler Bilançosu Denkleştirme Mekanizmaları
12:39
 21 - Uluslararası Örgütler 1
16:30
 22 - Uluslararası Örgütler 2
13:58
 01 - TEKO
10:00
 01 - TEKO
02:46:02
 02 - TEKO
02:35:11
 03 - TEKO
 01 - Muhasebeye Giriş 1
03:21:42
 02 - Muhasebeye Giriş 2
03:10:51
 03 - Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapların İşleyişi
03:47:24
 04 - Temel Kavramlar
03:49:48
 05 - Temel Kavramlar 2 - Muhasebe Araçları
03:45:24
 06 - Muhasebe
03:13:03
 07 - Muhasebe
02:25:23
 08 - Muhasebe
04:02:59
 09 - Muhasebe
04:16:24
 10 - Menkul Kıymetler - Ticari Alıcaklar 1
03:36:28
 11 - Menkul Kıymetler - Ticari Alıcaklar 2
04:06:00
 12 - Ticari Alacaklar
02:24:22
 13 - Stoklar
04:19:10
 14 - Duran Varlıklar
03:16:30
 15 - Muhasebe
02:53:27
 16 - Muhasebe
03:26:02
 17 - Muhasebe
03:25:13
 01 - Maliye Teorisi
02:31:51
 02 - Maliye Teorisi 2
02:23:17
 03 - Maliye Teorisi 3
02:48:38
 04 - Maliye Teorisi 4
02:43:00
 05 - Maliye Teorisi 5
02:59:23
 06 - Maliye Teorisi 6 - Kamu Harcamaları 1
02:44:57
 07 - Kamu Harcamaları 2
02:45:10
 08 - Kamu Harcamaları 3
02:42:00
 09 - Kamu Harcamaları 4 - Kamu Gelirleri 1
02:51:50
 10 - Kamu Gelirleri
02:42:31
 11 - Kamu Gelirleri 2
02:36:43
 12 - Kamu Gelirleri 3
02:43:05
 13 - Kamu Gelirleri 4
02:43:55
 14 - Kamu Gelirleri 5
02:41:05
 15 - Maliye Kamu Gelirleri - Borçlanma
02:37:43
 16 - Borçlanma 2
02:53:06
 17 - Borçlanma 3
02:52:25
 18 - Borçlanma 4
02:57:05
 19 - Borçlanma 5
02:29:40
 20 - TVS - 1
02:45:00
 21 - TVS - 2
02:43:46
 22 - TVS - 3
02:55:40
 23 - TVS 4 - Vergi Hukuku 1
02:58:53
 24 - Vergi Hukuku 2
03:10:54
 25 - Maliyet Politikası
03:10:02
 25 - Maliyet Politikası 2
 25 - Maliyet Politikası Soru Çözüm
01:21:00
 26 - Soru Çözüm
02:48:13
 27 - Soru Çözüm 2
02:09:06
 01 - Temel Kavramlar
03:18:11
 02 - Kardinalist Fayda Kuramı
03:52:00
 03 - Kardinalist fayda kuramı 2
03:48:18
 04 - Tüketici Dengesi ve tüketici dengesindeki değişmeler
03:58:03
 05 - Fiyat tüketim eğrisi ve bireysel talep eğrileri
03:15:25
 06 - Talep Analizi ve Talebin Fiyat Esnekliği
03:41:39
 07 - Arz ve arz esnekliği, Piyasa dengesi
03:44:54
 08 - Piyasa dengesindeki değişmeler ve Kısa dönem Üretim Analiz
03:40:02
 09 - Kısa ve Uzun Dönem Ortalama Maliyet Analizi
03:39:25
 10 - Tam Rekabet Piyasası Kar Maksimizasyon Analizi ve Devlet Müdahaleleri
03:56:23
 11 - Tekel ve tekelci rekabet piyasaları kar maksimizasyonu analizi
03:53:14
 12 - oligopol piyasasi ve optimalite
03:32:12
 13 - Dışsallıklar ve işgücü piyasaları
02:44:28
 01 - Dışsallıklar ve işgücü piyasaları
03:44:30
 02 - Faiz oranı, Fiyat İstikrarı, Döviz Kuru,Gelir Dağılımı
03:49:25
 03 - Keynes öncesi iktisat okulları
03:50:40
 04 - keynesyen yaklaşım
03:43:56
 05 - çarpan analizi
02:14:53
 06 - IS-LM modeli
03:33:40
 07 - IS-LM-BP modeli 2
03:07:30
 08 - Toplam talep- toplam arz modeli
03:25:10
 09 - Mikro Temeller
03:25:17
 01 - Ticaret Hukuku
02:13:17
 02 - Ticaret Hukuku
02:18:41
 03 - Ticaret Hukuku
02:07:09
 04 - Ticaret Hukuku
02:17:41
 05 - Ticaret Hukuku
02:04:21
 06 - Ticaret Hukuku
01:57:19
 07 - Ticaret Hukuku
02:00:28
 08 - Ticaret Hukuku
02:18:22
 09 - Ticaret Hukuku
02:13:19
 10 - Ticaret Hukuku
02:14:21
 11 - Ticaret Hukuku
01:29:02
 01 - Genel Esaslar
04:11:21
 02 - İdari Teşkilat 1
03:52:01
 03 - İdari Teşkilat 2
04:02:45
 04 - İdari İşlemler
03:18:51
 05 - Sözleşmeler - İdarenin Yetkileri
03:54:35
 06 - Kamulaştırma -kamu malları-idarenin mali sorumluluğu
04:08:19
 07 - kamu görevlileri ve idari yargılama hukuku
04:44:41
 08 - İdare Yargılama
04:46:57
 01 - Genel Esaslar
04:09:38
 02 - Anayasa Tarihi
03:53:07
 03 - Yasama
03:55:48
 04 - Yasama 2 ve Yürütme
03:52:14
 05 - Yargı
03:34:12
 06 - Yürütme
02:44:00
 01 - Rehberlik Semineri
37:01
 01 - Genel İlkeler ve Ceza Kanunların Uygulanması
03:19:24
 02 - Suçun Unsurları
03:15:34
 03 - Suçun Manevi unsurları hukuka uygunluk nedenleri
02:48:29
 04 - Teşebbüs ve İçtima
03:43:06
 05 - idari işlemler 2
03:38:41
 06 - Hakimler
04:00:11
 07 - Soruşturma ve Kovuşturma Evresi-Kanun Yolları
02:10:19
 01 - Medeni Hukuk
02:25:30
 02 - Medeni Hukuk
02:26:05
 03 - Medeni Hukuk
02:01:27
 04 - Medeni Hukuk
02:23:55
 05 - Medeni Hukuk
02:22:45
 06 - Medeni Hukuk
02:11:01
 07 - Medeni Hukuk
02:23:26
 08 - Medeni Hukuk
02:51:50
 09 - Medeni Hukuk
01:14:59
 10 - Medeni Hukuk
02:43:09
 11 - Medeni Hukuk
01:43:50
 01 - İcra İflas Hukuku
01:56:14
 02 - İcra İflas Hukuku
02:07:15
 03 - İcra İflas Hukuku
02:05:17
 04 - İcra İflas Hukuku
01:42:50
 05 - İcra İflas Hukuku
01:44:44
 06 - İcra İflas Hukuku
01:21:17
 01 - Borçlar Hukuku
02:32:06
 02 - Borçlar Hukuku
02:22:08
 03 - Borçlar Hukuku
02:28:12
 04 - Borçlar Hukuku
02:33:07
 05 -Borçlar Hukuku
02:33:39
 06 - Borçlar Hukuku
02:32:19
 07 - Borçlar Hukuku
02:17:21
 08 - Borçlar Hukuku
01:45:10

  • 300 TL'ye kadar tek çekim
  • 301 - 500 TL'ye kadar 3 taksit
  • 501 - 999 TL'ye kadar 6 taksit
  • 1000 TL ve üzeri 9 taksit
 
Ders Kaçırmak YokDers Kaçırmak Yok

Kaçırdığınız veya tekrar etmek istediğiniz dersleri sınırsız olarak izleyebilirsiniz.

Zengin Ders İçerikleriZengin Ders İçerikleri

Sakarya Hedef Eğitim uzman yayın kadrosu ve içerik tasarım uzmanlarımızın hazırladıkları zengin ders içerikleri ile bir adım önde olun.

Zaman Kaybına SonZaman Kaybına Son

Yol masrafı, kafeterya, kantin gibi yerlerde yiyecek içecek masrafına son verin. Evinizin rahatlığında sınavlara hazırlanmanın ayrıcalığını yaşayın...

Kalabalık ve Gürültülü Sınıf Ortamlarından KurtulunKalabalık ve Gürültülü Sınıf Ortamlarından Kurtulun

Evinizin rahatlığında kahvenizi yudumlarken canlı canlı ders izlemenin ayrıcalığını yaşayın.

Eğitim ProgramıKPSS Alan Bilgisi (Video Ders Paketi)
Toplam Ders Saati775 Saat 33 Dakika
Kurs KategorisiAlan Bilgisi
Ücret1.800,00
Paylaş | Yazdır
YORUMLAR (0 Görüş)
0 (0)
Yorum Yap
Yorum Yap
EĞİTMENLERİMİZ

Murat Uzaktan Eğitim Profesyonel ve Deneyimli Eğitmen Kadrosu ile Tanışın...

Tüm Eğitmenler

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Detaylar için KVKK ve Çerez politikalarımıza göz atabilirsiniz.
Sitemizi kullandığınız sürece çerezleri kabul ederek onaylamış olursunuz.

Okudum ve Anladım
 
#
Tamam