İdari Hakimlik Video Ders

Bu Paketin Müfredatı
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Anayasal Kavramlar - Anayasal Tarih
03:14:44
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Anayasal Kavramlar - Anayasal Tarih
03:14:44
 (Adli - İdari Yargı) 02 -Anayasal Tarih - Genel Esaslar
03:02:18
 (Adli - İdari Yargı) 03 - Seçimler - Siyasi Partiler
03:08:15
 (Adli - İdari Yargı) 04 - Temel Haklar
03:18:53
 (Adli - İdari Yargı) 05 - Yasama
03:03:34
 (Adli - İdari Yargı) 06 - Yasama 2
03:19:13
 (Adli - İdari Yargı) 07 - Yasama 3 - Yürütme
03:20:50
 (Adli - İdari Yargı) 08 - Yargı
03:10:39
 (Adli - İdari Yargı) 01 - İdarenin Genel Esasları
03:05:50
 (Adli - İdari Yargı) 01 - İdarenin Genel Esasları
03:05:50
 (Adli - İdari Yargı) 02 - İdari İşlem 1
03:04:13
 (Adli - İdari Yargı) 03 - İdarenin Sözleşmeleri
03:06:16
 (Adli - İdari Yargı) 04 - İdarenin Yetkileri
03:08:13
 (Adli - İdari Yargı) 05 - Devlet Memurları
03:09:42
 (Adli - İdari Yargı) 06 - İdari Teşkilat
02:31:05
 (Adli - İdari Yargı) 07 - İdari Teşkilat 2
02:26:13
 (Adli - İdari Yargı) 08 - İdare Teşkilatı
01:38:12
 (Adli - İdari Yargı) 01 - İdari Yargı
03:37:39
 (Adli - İdari Yargı) 01 - İdari Yargı
03:37:39
 (Adli - İdari Yargı) 02 - İdari Yargı Örgütleri
03:09:40
 (Adli - İdari Yargı) 03 - Görev - Yetki - Süre
03:22:54
 (Adli - İdari Yargı) 04 - Ehliyet - Dilekçeler - İlk İnceleme
03:15:03
 (Adli - İdari Yargı) 05 - Tebligat - Duruşma - Kanun Yolları
03:13:09
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Temel İlkeler - Ceza Kanunlarının Uygulanması
03:12:16
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Temel İlkeler - Ceza Kanunlarının Uygulanması
03:12:16
 (Adli - İdari Yargı) 02 - Suçluların İadesi - Suçun UInsurları
02:54:04
 (Adli - İdari Yargı) 03 - Kast - Taksir
03:21:44
 (Adli - İdari Yargı) 04 - Cezayı Kaldıran Azaltan Nedenler
03:14:32
 (Adli - İdari Yargı) 05 - Suçun Görülüş Biçimleri
03:07:49
 (Adli - İdari Yargı) 06 - Yaptırımlar
02:22:43
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Eşya Hukuku - 1
01:17:32
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Eşya Hukuku - 1
01:17:32
 (Adli - İdari Yargı) 02 - Eşya Hukuku - 2
02:43:33
 (Adli - İdari Yargı) 03 - Eşya Hukuku - 3
02:46:54
 (Adli - İdari Yargı) 04 - Eşya Hukuku - 4
02:15:20
 (Adli - İdari Yargı) 05 - Eşya Hukuku - 5
02:23:28
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Temel Kavramlar
02:59:56
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Temel Kavramlar
02:59:56
 (Adli - İdari Yargı) 02 - Sözleşmenin Kurulması - Öneri-Kabul
03:05:12
 (Adli - İdari Yargı) 03 - Sözleşmelerin Yokluğu ve Geçersizlik Halleri
02:58:48
 (Adli - İdari Yargı) 04 - Temsil ve Haksız Fiil
02:36:05
 (Adli - İdari Yargı) 05 - Kusursuz Sorumluluk Halleri ve Tazminat
03:00:17
 (Adli - İdari Yargı) 06 - Sebepsiz Zenginleşme
02:54:55
 (Adli - İdari Yargı) 07 - Borçların İfası
02:50:01
 (Adli - İdari Yargı) 08 - Alacağın Devri - Temerrüd ve Devamı
02:55:42
 (Adli - İdari Yargı) 09 - Borçların Sona Ermesi ve Zaman Aşımı
02:15:33
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Başlangıç Hükümleri
02:44:12
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Başlangıç Hükümleri
02:44:12
 (Adli - İdari Yargı) 02 - Başlangıç Hükümleri 2
02:45:51
 (Adli - İdari Yargı) 03 - Kişiler Hukuku
02:42:45
 (Adli - İdari Yargı) 04 - Kişiler Hukuku 2
02:21:01
 (Adli - İdari Yargı) 05 - Kişiler Hukuku 3 - Aile Hukuku
02:45:23
 (Adli - İdari Yargı) 06 - Aile Hukuku 2
02:38:23
 (Adli - İdari Yargı) 07 - Aile Hukuku 3 - Miras Hukuku 1
02:45:36
 (Adli - İdari Yargı) 08 - Miras Hukuku 2
02:52:03
 (Adli - İdari Yargı) 09 - Miras Hukuku 3
01:25:06
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Yargı Örgütü -Görev
02:40:36
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Yargı Örgütü -Görev
02:40:36
 (Adli - İdari Yargı) 02 - Yetki - Yarılama İlkeleri - Hakimin Yasaklılığı ve Reddi
02:44:58
 (Adli - İdari Yargı) 03 - Dava Şartları - Dava Türleri
02:38:23
 (Adli - İdari Yargı) 04 - Davanın Açılması - Savunma
01:42:02
 (Adli - İdari Yargı) 05 - Ön İnceleme - Tahkikat
02:48:33
 (Adli - İdari Yargı) 06 - Deliller ve İspat
02:42:22
 (Adli - İdari Yargı) 07 - Hüküm Ve Kanun Yolları
02:34:33
 (İdari Yargı - Mikro İktisat) 01 - Temel Kavramlar - Kardinalist Fayda Kuramı
03:03:42
 (İdari Yargı - Mikro İktisat) 01 - Temel Kavramlar - Kardinalist Fayda Kuramı
03:03:42
 (İdari Yargı - Mikro İktisat) 02 - Ordinalist Fayda Kuramı - Talep Analizi
02:55:08
 (İdari Yargı - Mikro İktisat) 03 - Arz ve Talep Analizi - Esneklik
02:52:15
 (İdari Yargı - Mikro İktisat) 04 - Üretici Teorisi ve Maliyet Analizi
02:51:57
 (İdari Yargı - Mikro İktisat) 05 - Tam Rekabet - Tekel Piyasası
02:52:50
 (İdari Yargı - Mikro İktisat) 06 - Tekelci Rekabet - Oligopol Piyasası
02:44:24
 (İdari Yargı - Makro İktisat) 01 - İşsizlik - Fiyat İstikrarı - Faiz Oranı - Döviz Kuru
02:49:37
 (İdari Yargı - Makro İktisat) 02 - Philips Eğrisi - Klasik Model - Basit Keynesyen Model
02:32:09
 (İdari Yargı - Makro İktisat) 03 - Çarpan - LS - LM Analizi
02:21:31
 (İdari Yargı - Makro İktisat) 04 - Mundell - Fleming Modeli
02:12:49
 (İdari Yargı - Makro İktisat) 05 - Toplam Talep - Toplam Arz Modeli
01:48:52
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 01 - Maliyenin Tanımı ve Kamusal İhtiyaçlar
20:53
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 01 - Maliyenin Tanımı ve Kamusal İhtiyaçlar
20:53
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 02 - Maliyenin Tarihçesi
17:42
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 03 - Maliyenin Alt Dalları
21:32
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 04 - Maliyenin Amaçları - 1
21:47
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 05 - Maliyenin Amaçları - 2
28:14
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 06 - Maliyenin Amaçları - 3
17:03
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 07 - Ekonomide Kesimler
20:51
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 08 - Devlet Türleri ve Devletin İktisadi Sistemlerdeki Rolü - 1
24:35
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 09 - Devletin Ekonomiye Müdahale Nedenleri - 1
21:36
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 10 - Devletin Ekonomiye Müdahale Nedenleri - 2
18:21
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 11 - Devletin Ekonomiye Müdahale Nedenleri - 3
23:15
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 12 - Devletin Ekonomiye Müdahale Nedenleri - 4
21:13
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 13 - Kamunun Optimum Düzeyiyle İlgili Yaklaşımlar - 1
24:36
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 14 - Devlet Müdahalesinin Sınırları İle İlgili Yaklaşımlar - 1
23:10
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 15 - Devlet Müdahalesinin Sınırları İle İlgili Yaklaşımlar - 2
28:55
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 16 - Kamu Kesiminde Karar Alma Süreci - 1
28:55
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 17 - Mal ve Hizmet Türleri - 1
19:43
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 18- Mal ve Hizmet Türleri - 2 ve Devletin Özel Mal Üretme Nedenleri
23:10
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 19 - Kamu Kesiminde Fiyatlandırma ve Değerlendirme Teknikleri
20:05
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 20 - Mali Yaklaşımlar - 1
23:43
 (İdari Yargı) (Ünite 1 - Maliye Teorisi) 21 - Mali Yaklaşımlar - 2
30:17
 (İdari Yargı) (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 01 - Kamu Harcaması Tanımları - 1
28:52
 (İdari Yargı) (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 02 - Kamu Harcamaları Sınıflandırması - 1
22:45
 (İdari Yargı) (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 03 - Kamu Harcamaları Sınıflandırması - 2
24:23
 (İdari Yargı) (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 04 - Kamu Harcamaları Sınıflandırması - 3
28:22
 (İdari Yargı) (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 05 - Kamu Harcamaları Sınıflandırması - 4
18:56
 (İdari Yargı) (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 06 - Kamu Harcamalarında Gerçekte ve Görünüşte Artış
30:50
 (İdari Yargı) (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 07 - Ekonomide Kesimler
20:51
 (İdari Yargı) (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 08 - Kamu Harcamalarının Artışı ile İlgili Yaklaşımlar - 2
26:46
 (İdari Yargı) (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 09 - Kamu Harcamalarına Evrensel Sınır Konulamama Nedenleri
14:38
 (İdari Yargı) (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 10 - Kamu Harcamalarının Etkileri - 1
21:31
 (İdari Yargı) (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 11 - Kamu Harcamalarının Etkileri - 2
29:39
 (İdari Yargı) (Ünite 2 - Kamu Harcamaları) 12 - Kamu Harcamalarının Etkileri - 3
23:20
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 01 - Kamu Gelirlerinin Tanımı
15:48
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 02 - Kamu Gelirleri Çeşitleri - 1
21:32
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 03 - Kamu Gelirleri Çeşitleri - 2
24:58
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 04 - Kamu Gelirleri Sınıflandırması ve Verginin Fonksiyonları
19:15
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 05 - Vergi Teorileri - 1
25:44
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 06 - Vergi Teorileri - 2
21:55
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 07 - Vergi Teorileri - 3
23:42
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 08 - Vergi Teorileri - 4 ve Vergi Sistemleri
21:27
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 09 - Vergileme İlkeleri - 1
20:00
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 10 - Vergileme İlkeleri - 2
20:02
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 11 - Vergileme Tekniği - 1
21:16
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 12 - Vergileme Tekniği - 2
18:44
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 13 - Vergileme Süreci - 1
29:04
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 14 - Vergileme Süreci - 2
24:48
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 15 - Vergileme Süreci - 3
25:48
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 16 - Temel Vergi Kavramları - 1
24:25
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 17 - Temel Vergi Kavramları - 2
22:38
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 18 - Verginin Etkileri
18:01
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 19 - Vergiye Karşı Tepkiler
24:27
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 20 - Vergi Yükü ve Optimal Vergileme
32:05
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 21 - Yansıma Türleri
28:28
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 22 - Yansımayı Etkileyen Faktörler
17:29
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 23 - Vergilerin Sınıflandırılması - 1
20:19
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 24 - Vergilerin Sınıflandırılması - 2
25:46
 (İdari Yargı) (Ünite 3 - Kamu Gelirleri) 25 - Vergilerin Sınıflandırılması - 3
21:22
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 01 - Devlet Borçlanmasının Amaçları
26:22
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 02 - Borçlanma Kapatistesini Etkileyen Faktörler
15:30
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 03 - Borçlanmanın Sınıflandırılması - 1
23:21
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 04 - Borçlanmanın Sınıflandırması - 2
24:35
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 05 - Borçlanmanın Sınıflandırılması - 3
25:44
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 06 - Borçlanmanın Sınıflandırması - 4
30:30
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 07 - Borçlanmanın Şekilsel Özellikleri
11:50
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 08 - Devlet Tahvillerinin Satın Alanlara Sağladığı Avantajlar ve Garantiler
28:14
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 09 - Borç Yönetimi - 1
20:46
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 10 - Borç Yönetimi - 2
30:15
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 11 - Borç Yönetimi - 3
16:20
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 12 - Borcu Sona Erdiren Nedenler ve Borcun İtfası
20:21
 (İdari Yargı) (Ünite 4 - Devlet Borçlanması) 13 - Borç Yükü Dağılımı ve Borç Rasyoları
21:22
 (İdari Yargı) (Ünite 5 - Maliye Politikası) 01 - Maliye Politikasının Amaç ve Araçları - 1
22:50
 (İdari Yargı) (Ünite 5 - Maliye Politikası) 02 - Maliye Politikasının Amaç ve Araçları - 2
19:37
 (İdari Yargı) (Ünite 5 - Maliye Politikası) 03 - Maliye Politikası Yöntemleri
22:03
 (İdari Yargı) (Ünite 5 - Maliye Politikası) 04 - Enflasyonla Mücadele 1
23:13
 (İdari Yargı) (Ünite 5 - Maliye Politikası) 05 - Enflasyonla Mücadele 2
24:16
 (İdari Yargı) (Ünite 5 - Maliye Politikası) 06 - Durgunlukla Mücadele
19:40
 (İdari Yargı) (Ünite 5 - Maliye Politikası) 07 - Stakflasyonla Mücadele ve Hazine İşlemleri
20:05
 (İdari Yargı) (Ünite 5 - Maliye Politikası) 08 - Politika Etkinliği
24:02
 (İdari Yargı) (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 01 - Bütcenin Tanımı ve Özellikleri
20:19
 (İdari Yargı) (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 02 - Bütçe İlkeleri
22:14
 (İdari Yargı) (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 03 - Bütcenin Fonksiyonları ve Bütçe Teorileri
27:01
 (İdari Yargı) (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 04 -Bütçe Sistemleri
31:47
 (İdari Yargı) (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 05 - Bütçenin Hazırlanması
21:19
 (İdari Yargı) (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 06 - Bütçenin Onaylanması
21:39
 (İdari Yargı) (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 07 - Bütçe Uygulama Esasları
18:04
 (İdari Yargı) (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 08 - Bütçeden Harcama Yapılması
23:33
 (İdari Yargı) (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 09 - Bütce Hesaplarının Kapatılması ve Bütcenin Denetimi
30:20
 (İdari Yargı) (Ünite 6 - Devlet Bütcesi) 10 - Bütçe Türleri
11:21
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 01 - Gelirin Unsurları ve Gelir Vergisi Mükellefi
21:49
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 02 - Gerçek Usulde Ticari Kazanç
21:37
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 03 - Basit Usulde Ticari Kazanç ve Esnaf Muaflığı
21:34
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 04 - Ticari Kazanç Tespitinde Gider Kabul Edilen ve Edilmeyen Unsurlar
14:30
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 05 - Zirai Kazanç
15:53
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 06 - Serbest Meslek Kazancı
15:06
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 07 - Ücret
20:06
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 08 - Gayri Menkul ve Menkul Sermaye İradı
26:36
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 09 - Diğer Kazanç ve İratlar İle Gelir Vergisinde Şirketlerin Durumu
30:37
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 10 - Gelir Vergisi Beyannameleri
19:30
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 11 - Kurumlar Vergisi
22:40
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 12 - Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve Geçici Vergi
14:35
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 13 - Emlak Vergisi
20:17
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 14 - Motorlu Taşıtlar Vergisi
11:39
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 15 - Veraset ve İntikal Vergisi
14:24
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 16 - Katma Değer Vergisi
17:35
 (İdari Yargı) (Ünite 7 - TVS) 17 - Diğer Harcama Vergileri
10:02
 (İdari Yargı) (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 01 - Vergi Hukukuna Giriş
25:11
 (İdari Yargı) (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 02 - Mükellefin Ödevleri
15:43
 (İdari Yargı) (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 03 - Vergi Denetim Yolları
11:47
 (İdari Yargı) (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 04 - Vergi Alacağını Sona Erdiren Nedenler 1
21:17
 (İdari Yargı) (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 05 - Vergi Alacağını Sona Erdiren Nedenler 2
17:37
 (İdari Yargı) (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 06 - Vergi Suç ve Cezaları
21:01
 (İdari Yargı) (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 07 - Vergi Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözüm Yolları
11:20
 (İdari Yargı) (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 08 - Vergi Cezaları
14:34
 (İdari Yargı) (Ünite 8 - Vergi Hukuku) 09 - Kamu Alacağının Güvence Altına Alınması ve Değerinin Korunması
09:13
 (İdari Yargı) 01 - Vergi Hukukuna Giriş
25:11
 (İdari Yargı) 01 - Vergi Hukukuna Giriş
25:11
 (İdari Yargı) 02 - Mükellefin Ödevleri
15:43
 (İdari Yargı) 03 - Vergi Denetim Yolları
11:47
 (İdari Yargı) 04 - Vergi Alacağını Sona Erdiren Nedenler 1
21:17
 (İdari Yargı) 05 - Vergi Alacağını Sona Erdiren Nedenler 2
17:37
 (İdari Yargı) 06 - Vergi Suç ve Cezaları
21:01
 (İdari Yargı) 07 - Vergi Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözüm Yolları
11:20
 (İdari Yargı) 08 - Vergi Cezaları
14:34
 (İdari Yargı) 09 - Kamu Alacağının Güvence Altına Alınması ve Değerinin Korunması
09:13
 01 - Tarih Soru Çözüm
02:30:50
 01 - Tarih Soru Çözüm
02:30:50
 02 - Tarih Soru Çözüm
02:45:55
 03 - Tarih Soru Çözüm
02:40:51
 01 - Anayasa Hukuku Soru Çözüm
03:17:28
 01 - Anayasa Hukuku Soru Çözüm
03:17:28
 02 - Anayasa Hukuku Soru Çözüm
03:32:20
 01 - İdare Hukuku Soru Çözüm
02:47:49
 01 - İdare Hukuku Soru Çözüm
02:47:49
 02 - İdare Hukuku Soru Çözüm
02:55:43
 03 - İdare Hukuku Soru Çözüm
02:59:55
 01 - Medeni Hukuk Soru Çözüm
02:29:49
 01 - Medeni Hukuk Soru Çözüm
02:29:49
 02 - Medeni Hukuk Soru Çözüm
02:11:49
 03 - Medeni Hukuk Soru Çözüm
02:18:57
 01 - Hukuk Muhakemeleri Kanunu
02:20:25
 02 - Hukuk Muhakemeleri Kanunu
02:14:11
 01 - Borclar Hukuku
02:49:10
 02 - Borçlar Hukuku
02:37:13
 01 - Mikroİktisat
02:52:28
 02 - Mikroİktisat
02:14:10
 01 - Makroİktisat
02:55:50
 02 - Makroİktisat
02:26:20
 01 - Maliye
02:37:54
 02 - Maliye
02:44:48
 01 - Özel Borçlar Hukuku
02:37:14
 01 - Vergi Hukuku
02:25:08
 02 - Vergi Hukuku
01:51:26
 01 - Ceza Hukuku
01:42:48
 02 - Ceza Hukuku
02:30:05
 01 - Vergi Usul Hukuku
02:19:56
 01 - CMK
03:13:54
 02 - Vergi Usul Hukuku
01:48:12
 02 - CMK
02:26:34
 01 - İYUK
02:50:15
 01 - Anayasa Hukuku
03:09:03
 02-Anayasa Hukuku
03:03:41
 03 - Anayasa Hukuku
03:06:27
 04- Anayasa Hukuku
03:04:08
 05- Anayasa Hukuku
02:41:54
 06 - Anayasa Hukuku
02:48:51
 07 - Anayasa Hukuku
02:51:33
 08 - Anayasa Hukuku
02:53:10
 İdare Hukuku - 1
03:10:26
 İdare Hukuku - 2
02:55:34
 İdare Hukuku - 3
02:55:29
 İdare Hukuku - 4
02:51:47
 İdare Hukuku - 5
03:04:27
 İdare Hukuku - 6
03:10:18
 İdare Hukuku - 7
03:12:28
 İdare Hukuku - 8
03:20:53
 İdare Hukuku - 9
03:12:24
 İdare Hukuku - 10
03:05:23
 Ceza Hukuku - 1
02:45:25
 Ceza Hukuku - 2
02:46:34
 Ceza Hukuku - 3
02:48:31
 Ceza Hukuku - 4
02:03:11
 Ceza Hukuku - 5
02:45:05
 Ceza Hukuku - 6
01:22:36
 01 - Eşya hukuku
02:14:18
 02 -Eşya hukuku
02:10:05
 03 - Eşya hukuku
02:11:15
 04 - Eşya hukuku
01:26:06
 01 - Borçlar Hukuku
02:44:46
 02 - Borçlar Hukuku
02:44:55
 03 - Borçlar Hukuku
02:29:29
 04 - Borçlar Hukuku
02:43:48
 05 - Borçlar Hukuku
02:34:29
 06 - Borçlar Hukuku
02:27:04
 07 - Borçlar Hukuku
02:47:23
 08 - Borçlar Hukuku
02:56:28
 01 - Medeni Hukuk
02:14:43
 02 - Medeni Hukuk
02:39:24
 03 - Medeni Hukuk
01:59:18
 04 - Medeni Hukuk
02:15:06
 05 - Medeni Hukuk
02:13:15
 06 - Medeni Hukuk
02:25:55
 07 - Medeni Hukuk
02:14:08
 08 - Medeni Hukuk
01:29:29
 01 - Medeni Usul Hukuku
02:23:51
 02 - Medeni Usul Hukuku
01:58:52
 03 - Medeni Usul Hukuku
02:10:44
 04 - Medeni Usul Hukuku
01:22:31
 05 - Medeni Usul Hukuku
02:14:40
 06 - Medeni Usul Hukuku
02:03:24
 07 - Medeni Usul Hukuku
01:39:51
 01 - Maliye
02:40:08
 02 - Maliye
02:37:03
 03 - Maliye
02:43:35
 04 - Maliye
02:46:30
 05 - Maliye
02:08:01
 06 - Maliye
02:15:34
 07 - Maliye
02:42:24
 08 - Maliye
02:45:45
 09 - Maliye
02:43:05
 10 - Maliye
02:31:15
 11 - Maliye
02:44:35
 12 - Maliye
02:14:22
 13 - Maliye
02:06:20
 14 - Maliye
01:36:30
 01 - Vergi Hukuku
02:42:59
 02 - Vergi Hukuku
02:20:24
 03 - Vergi Hukuku
02:42:10
 04 - Vergi Hukuku
02:26:22
 05 - Vergi Hukuku
01:59:59
 06 - Vergi Hukuku
01:25:51

  • 300 TL'ye kadar tek çekim
  • 301 - 500 TL'ye kadar 3 taksit
  • 501 - 999 TL'ye kadar 6 taksit
  • 1000 TL ve üzeri 9 taksit
 
Ders Kaçırmak YokDers Kaçırmak Yok

Kaçırdığınız veya tekrar etmek istediğiniz dersleri sınırsız olarak izleyebilirsiniz.

Zengin Ders İçerikleriZengin Ders İçerikleri

Sakarya Hedef Eğitim uzman yayın kadrosu ve içerik tasarım uzmanlarımızın hazırladıkları zengin ders içerikleri ile bir adım önde olun.

Zaman Kaybına SonZaman Kaybına Son

Yol masrafı, kafeterya, kantin gibi yerlerde yiyecek içecek masrafına son verin. Evinizin rahatlığında sınavlara hazırlanmanın ayrıcalığını yaşayın...

Kalabalık ve Gürültülü Sınıf Ortamlarından KurtulunKalabalık ve Gürültülü Sınıf Ortamlarından Kurtulun

Evinizin rahatlığında kahvenizi yudumlarken canlı canlı ders izlemenin ayrıcalığını yaşayın.

Eğitim Programıİdari Hakimlik Video Ders
Toplam Ders Saati530 Saat 7 Dakika
Kurs KategorisiAdli - İdari Hakimlik (Video)
Paylaş | Yazdır
YORUMLAR (0 Görüş)
0 (0)
Yorum Yap
Yorum Yap
EĞİTMENLERİMİZ

Murat Uzaktan Eğitim Profesyonel ve Deneyimli Eğitmen Kadrosu ile Tanışın...

Tüm Eğitmenler

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Detaylar için KVKK ve Çerez politikalarımıza göz atabilirsiniz.
Sitemizi kullandığınız sürece çerezleri kabul ederek onaylamış olursunuz.

Okudum ve Anladım
 
#
Tamam