Adli Hakimlik Video Ders

Bu Paketin Müfredatı
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Anayasal Kavramlar - Anayasal Tarih
03:14:44
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Anayasal Kavramlar - Anayasal Tarih
03:14:44
 (Adli - İdari Yargı) 02 -Anayasal Tarih - Genel Esaslar
03:02:18
 (Adli - İdari Yargı) 03 - Seçimler - Siyasi Partiler
03:08:15
 (Adli - İdari Yargı) 04 - Temel Haklar
03:18:53
 (Adli - İdari Yargı) 05 - Yasama
03:03:34
 (Adli - İdari Yargı) 06 - Yasama 2
03:19:13
 (Adli - İdari Yargı) 07 - Yasama 3 - Yürütme
03:20:50
 (Adli - İdari Yargı) 08 - Yargı
03:10:39
 (Adli - İdari Yargı) 01 - İdarenin Genel Esasları
03:05:50
 (Adli - İdari Yargı) 01 - İdarenin Genel Esasları
03:05:50
 (Adli - İdari Yargı) 02 - İdari İşlem 1
03:04:13
 (Adli - İdari Yargı) 03 - İdarenin Sözleşmeleri
03:06:16
 (Adli - İdari Yargı) 04 - İdarenin Yetkileri
03:08:13
 (Adli - İdari Yargı) 05 - Devlet Memurları
03:09:42
 (Adli - İdari Yargı) 06 - İdari Teşkilat
02:31:05
 (Adli - İdari Yargı) 07 - İdari Teşkilat 2
02:26:13
 (Adli - İdari Yargı) 08 - İdare Teşkilatı
01:38:12
 (Adli - İdari Yargı) 01 - İdari Yargı
03:37:39
 (Adli - İdari Yargı) 01 - İdari Yargı
03:37:39
 (Adli - İdari Yargı) 02 - İdari Yargı Örgütleri
03:09:40
 (Adli - İdari Yargı) 03 - Görev - Yetki - Süre
03:22:54
 (Adli - İdari Yargı) 04 - Ehliyet - Dilekçeler - İlk İnceleme
03:15:03
 (Adli - İdari Yargı) 05 - Tebligat - Duruşma - Kanun Yolları
03:13:09
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Temel İlkeler - Ceza Kanunlarının Uygulanması
03:12:16
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Temel İlkeler - Ceza Kanunlarının Uygulanması
03:12:16
 (Adli - İdari Yargı) 02 - Suçluların İadesi - Suçun UInsurları
02:54:04
 (Adli - İdari Yargı) 03 - Kast - Taksir
03:21:44
 (Adli - İdari Yargı) 04 - Cezayı Kaldıran Azaltan Nedenler
03:14:32
 (Adli - İdari Yargı) 05 - Suçun Görülüş Biçimleri
03:07:49
 (Adli - İdari Yargı) 06 - Yaptırımlar
02:22:43
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Eşya Hukuku - 1
01:17:32
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Eşya Hukuku - 1
01:17:32
 (Adli - İdari Yargı) 02 - Eşya Hukuku - 2
02:43:33
 (Adli - İdari Yargı) 03 - Eşya Hukuku - 3
02:46:54
 (Adli - İdari Yargı) 04 - Eşya Hukuku - 4
02:15:20
 (Adli - İdari Yargı) 05 - Eşya Hukuku - 5
02:23:28
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Temel Kavramlar
02:59:56
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Temel Kavramlar
02:59:56
 (Adli - İdari Yargı) 02 - Sözleşmenin Kurulması - Öneri-Kabul
03:05:12
 (Adli - İdari Yargı) 03 - Sözleşmelerin Yokluğu ve Geçersizlik Halleri
02:58:48
 (Adli - İdari Yargı) 04 - Temsil ve Haksız Fiil
02:36:05
 (Adli - İdari Yargı) 05 - Kusursuz Sorumluluk Halleri ve Tazminat
03:00:17
 (Adli - İdari Yargı) 06 - Sebepsiz Zenginleşme
02:54:55
 (Adli - İdari Yargı) 07 - Borçların İfası
02:50:01
 (Adli - İdari Yargı) 08 - Alacağın Devri - Temerrüd ve Devamı
02:55:42
 (Adli - İdari Yargı) 09 - Borçların Sona Ermesi ve Zaman Aşımı
02:15:33
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Başlangıç Hükümleri
02:44:12
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Başlangıç Hükümleri
02:44:12
 (Adli - İdari Yargı) 02 - Başlangıç Hükümleri 2
02:45:51
 (Adli - İdari Yargı) 03 - Kişiler Hukuku
02:42:45
 (Adli - İdari Yargı) 04 - Kişiler Hukuku 2
02:21:01
 (Adli - İdari Yargı) 05 - Kişiler Hukuku 3 - Aile Hukuku
02:45:23
 (Adli - İdari Yargı) 06 - Aile Hukuku 2
02:38:23
 (Adli - İdari Yargı) 07 - Aile Hukuku 3 - Miras Hukuku 1
02:45:36
 (Adli - İdari Yargı) 08 - Miras Hukuku 2
02:52:03
 (Adli - İdari Yargı) 09 - Miras Hukuku 3
01:25:06
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Yargı Örgütü -Görev
02:40:36
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Yargı Örgütü -Görev
02:40:36
 (Adli - İdari Yargı) 02 - Yetki - Yarılama İlkeleri - Hakimin Yasaklılığı ve Reddi
02:44:58
 (Adli - İdari Yargı) 03 - Dava Şartları - Dava Türleri
02:38:23
 (Adli - İdari Yargı) 04 - Davanın Açılması - Savunma
01:42:02
 (Adli - İdari Yargı) 05 - Ön İnceleme - Tahkikat
02:48:33
 (Adli - İdari Yargı) 06 - Deliller ve İspat
02:42:22
 (Adli - İdari Yargı) 07 - Hüküm Ve Kanun Yolları
02:34:33
 (Adli Yargı) 01 - Tipik ve Atipik Sözleşmeler - Satış Sözleşmesi
02:44:11
 (Adli Yargı) 01 - Tipik ve Atipik Sözleşmeler - Satış Sözleşmesi
02:44:11
 (Adli Yargı) 02 - Satış - Trampa - Bağış
03:11:52
 (Adli Yargı) 03 - Bağış - Ödünç - Kira
02:29:00
 (Adli Yargı) 04 - Kira - Eser
02:55:21
 (Adli Yargı) 05 - Eser 2 - Vekalet - Kefalet
02:57:32
 (Adli Yargı) 06 - Kefalet 2 - Saklama - Soru Çözümü
02:48:58
 (Adli Yargı) 01 - Ticari İşletme - Devir - Rehin
03:15:53
 (Adli Yargı) 01 - Ticari İşletme - Devir - Rehin
03:15:53
 (Adli Yargı) 02 - Ticari İş - Ticari Dava - Tacir
03:12:04
 (Adli Yargı) 03 - Ticari Adlar ve Cari Hesap
03:16:52
 (Adli Yargı) 04 - Tacir Yadımcıları
03:13:15
 (Adli Yargı) 05 - Adi Şirket
03:06:37
 (Adli Yargı) 06 - Kollektif- Komandit Şirket
03:09:46
 (Adli Yargı) 07 - Yönetim Kurulu - Genel Kurul
03:06:49
 (Adli Yargı) 08 - Denetim - Aş Sona Erme
03:10:33
 (Adli Yargı) 09 - Limited Şirket
03:00:57
 (Adli Yargı) 10 - Ciro - Defi
03:09:28
 (Adli Yargı) 11 - Poliçe
03:14:42
 (Adli Yargı) 12 - Çek
03:01:49
 (Adli Yargı) 13 - Deniz Ticareti - Sigorta
03:19:43
 (Adli Yargı) 01 - Temel İlkeler - Takip İşlemleri
02:18:11
 (Adli Yargı) 01 - Temel İlkeler - Takip İşlemleri
02:18:11
 (Adli Yargı) 02 - Şikayet - İlamsız İcra
01:53:52
 (Adli Yargı) 03 - Ödeme Emrinin Kesinleşmesi - Haciz
02:46:05
 (Adli Yargı) 04 - Haciz - Satış - Paraların Paylaştırılması - Kambiyo Takibi
02:41:25
 (Adli Yargı) 05 - RPÇY - İhtiyati Haciz - İflas Giriş
02:42:57
 (Adli Yargı) 06 - İflas 2
02:20:25
 (Adli Yargı) 07 - Konkordato
01:43:28
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Genel İlkeler - Makamlar
45:52
 (Adli - İdari Yargı) 01 - Genel İlkeler - Makamlar
45:52
 (Adli - İdari Yargı) 02 - Makam - Görev - Yetki
02:13:26
 (Adli - İdari Yargı) 03 - Deliller - Koruma Tedbirleri
02:59:02
 (Adli - İdari Yargı) 04 - Soruşturma - Kovuşturma Evresi - Kanun Yollar
02:43:40
 01 - Tarih Soru Çözüm
02:30:50
 01 - Tarih Soru Çözüm
02:30:50
 02 - Tarih Soru Çözüm
02:45:55
 03 - Tarih Soru Çözüm
02:40:51
 01 - Anayasa Hukuku Soru Çözüm
03:17:28
 01 - Anayasa Hukuku Soru Çözüm
03:17:28
 02 - Anayasa Hukuku Soru Çözüm
03:32:20
 01 - İdare Hukuku Soru Çözüm
02:47:49
 01 - İdare Hukuku Soru Çözüm
02:47:49
 02 - İdare Hukuku Soru Çözüm
02:55:43
 03 - İdare Hukuku Soru Çözüm
02:59:55
 01 - Medeni Hukuk Soru Çözüm
02:29:49
 01 - Medeni Hukuk Soru Çözüm
02:29:49
 02 - Medeni Hukuk Soru Çözüm
02:11:49
 03 - Medeni Hukuk Soru Çözüm
02:18:57
 01 - Hukuk Muhakemeleri Kanunu
02:20:25
 02 - Hukuk Muhakemeleri Kanunu
02:14:11
 01 - Borclar Hukuku
02:49:10
 02 - Borçlar Hukuku
02:37:13
 01 - Mikroİktisat
02:52:28
 02 - Mikroİktisat
02:14:10
 01 - Makroİktisat
02:55:50
 02 - Makroİktisat
02:26:20
 01 - Maliye
02:37:54
 02 - Maliye
02:44:48
 01 - Özel Borçlar Hukuku
02:37:14
 01 - Vergi Hukuku
02:25:08
 02 - Vergi Hukuku
01:51:26
 01 - Ceza Hukuku
01:42:48
 02 - Ceza Hukuku
02:30:05
 01 - Vergi Usul Hukuku
02:19:56
 01 - CMK
03:13:54
 02 - Vergi Usul Hukuku
01:48:12
 02 - CMK
02:26:34
 01 - İYUK
02:50:15
 Ceza Özel - 1
01:22:36
 Ceza Özel - 2
02:33:01
 Ceza Özel - 3
02:42:45
 Ceza Özel - 4
03:41:49
 Ceza Özel - 5
02:26:16
 Ceza Özel - 6
02:20:07
 Ceza Özel - 7
01:24:12
 Ceza Özel - 8
01:21:19
 01 - Anayasa Hukuku
03:09:03
 02-Anayasa Hukuku
03:03:41
 03 - Anayasa Hukuku
03:06:27
 04- Anayasa Hukuku
03:04:08
 05- Anayasa Hukuku
02:41:54
 06 - Anayasa Hukuku
02:48:51
 07 - Anayasa Hukuku
02:51:33
 08 - Anayasa Hukuku
02:53:10
 İdare Hukuku - 1
03:10:26
 İdare Hukuku - 2
02:55:34
 İdare Hukuku - 3
02:55:29
 İdare Hukuku - 4
02:51:47
 İdare Hukuku - 5
03:04:27
 İdare Hukuku - 6
03:10:18
 İdare Hukuku - 7
03:12:28
 İdare Hukuku - 8
03:20:53
 İdare Hukuku - 9
03:12:24
 İdare Hukuku - 10
03:05:23
 Ceza Hukuku - 1
02:45:25
 Ceza Hukuku - 2
02:46:34
 Ceza Hukuku - 3
02:48:31
 Ceza Hukuku - 4
02:03:11
 Ceza Hukuku - 5
02:45:05
 Ceza Hukuku - 6
01:22:36
 01 - Borçlar Hukuku
02:44:46
 02 - Borçlar Hukuku
02:44:55
 03 - Borçlar Hukuku
02:29:29
 04 - Borçlar Hukuku
02:43:48
 05 - Borçlar Hukuku
02:34:29
 06 - Borçlar Hukuku
02:27:04
 07 - Borçlar Hukuku
02:47:23
 08 - Borçlar Hukuku
02:56:28
 01 - Medeni Hukuk
02:14:43
 02 - Medeni Hukuk
02:39:24
 03 - Medeni Hukuk
01:59:18
 04 - Medeni Hukuk
02:15:06
 05 - Medeni Hukuk
02:13:15
 06 - Medeni Hukuk
02:25:55
 07 - Medeni Hukuk
02:14:08
 08 - Medeni Hukuk
01:29:29
 01 - Medeni Usul Hukuku
02:23:51
 02 - Medeni Usul Hukuku
01:58:52
 03 - Medeni Usul Hukuku
02:10:44
 04 - Medeni Usul Hukuku
01:22:31
 05 - Medeni Usul Hukuku
02:14:40
 06 - Medeni Usul Hukuku
02:03:24
 07 - Medeni Usul Hukuku
01:39:51
 Borçlar Özel Hukuku - 1
02:39:25
 Borçlar Özel Hukuku - 2
01:11:18
 Borçlar Özel Hukuku - 3
02:53:26
 Borçlar Özel Hukuku - 4
03:02:01
 Borçlar Özel Hukuku - 5
02:15:34
 Borçlar Özel Hukuku - 6
02:47:43
 Borçlar Özel Hukuku - 7
01:14:21
 01 - Ticaret Hukuku
03:53:46
 02 - Ticaret Hukuku
02:36:51
 03 - Ticaret Hukuku
02:47:16
 04 - Ticaret Hukuku
02:00:28
 05 - Ticaret Hukuku
01:34:49
 06 - Ticaret Hukuku
02:23:33
 07 - Ticaret Hukuku
02:07:57
 08 - Ticaret Hukuku
 09 - Ticaret Hukuku
 10 - Ticaret Hukuku
01:00:00
 01 - İcra İflas Hukuku
02:20:09
 02 - İcra İflas Hukuku
02:59:28
 03 - İcra İflas Hukuku
02:16:08
 04 - İcra İflas Hukuku
01:57:33
 05 - İcra İflas Hukuku
01:50:30
 06 İcra İflas Hukuku
01:25:58
 01 - Eşya hukuku
02:14:18
 02 -Eşya hukuku
02:10:05
 03 - Eşya hukuku
02:11:15
 04 - Eşya hukuku
01:26:06
 01 - İYUK
03:01:01
 02 - İYUK
02:58:03
 03 - İYUK
02:21:26
 04 - İYUK
03:13:44
 05 - İYUK
01:17:20
 01-İş Hukuku
03:08:04
 02 - İş Hukuku
02:15:43
 03 - İş Hukuku
01:59:32
 04 - İş Hukuku
02:38:01
 05 - İş Hukuku
01:48:00

  • 300 TL'ye kadar tek çekim
  • 301 - 500 TL'ye kadar 3 taksit
  • 501 - 999 TL'ye kadar 6 taksit
  • 1000 TL ve üzeri 9 taksit
 
Ders Kaçırmak YokDers Kaçırmak Yok

Kaçırdığınız veya tekrar etmek istediğiniz dersleri sınırsız olarak izleyebilirsiniz.

Zengin Ders İçerikleriZengin Ders İçerikleri

Sakarya Hedef Eğitim uzman yayın kadrosu ve içerik tasarım uzmanlarımızın hazırladıkları zengin ders içerikleri ile bir adım önde olun.

Zaman Kaybına SonZaman Kaybına Son

Yol masrafı, kafeterya, kantin gibi yerlerde yiyecek içecek masrafına son verin. Evinizin rahatlığında sınavlara hazırlanmanın ayrıcalığını yaşayın...

Kalabalık ve Gürültülü Sınıf Ortamlarından KurtulunKalabalık ve Gürültülü Sınıf Ortamlarından Kurtulun

Evinizin rahatlığında kahvenizi yudumlarken canlı canlı ders izlemenin ayrıcalığını yaşayın.

Eğitim ProgramıAdli Hakimlik Video Ders
Toplam Ders Saati570 Saat 47 Dakika
Kurs KategorisiAdli - İdari Hakimlik (Video)
Ücret1.000,00
Paylaş | Yazdır
YORUMLAR (0 Görüş)
0 (0)
Yorum Yap
Yorum Yap
EĞİTMENLERİMİZ

Murat Uzaktan Eğitim Profesyonel ve Deneyimli Eğitmen Kadrosu ile Tanışın...

Tüm Eğitmenler

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Detaylar için KVKK ve Çerez politikalarımıza göz atabilirsiniz.
Sitemizi kullandığınız sürece çerezleri kabul ederek onaylamış olursunuz.

Okudum ve Anladım
 
#
Tamam